Spravodajstvo

Veľké platformy, cez ktoré predávate tovar či služby, vás musia nahlásiť, ak za štvrťrok prijmete takéto množstvo platieb

Kedy majú veľké digitálne platformy povinnosť nahlásiť vás Finančnej správe? Pri predaji cez hranice si na toto dávajte pozor!

Od 1. januára 2024 začalo platiť nové opatrenie, na základe ktorého musia poskytovatelia platobných služieb zasielať daňovým inštitúciám informácie o cezhraničných platbách pochádzajúcich z členských štátov a o príjemcovi daných platieb.  

Smernica DAC7 funguje na Slovensku už od minulého roka, no začiatkom tohto vstúpili do platnosti dodatočné opatrenia, medzi ktorými nájdeme aj povinnosť informovať o cezhraničných platbách. V praxi to znamená, že digitálne platformy ako eBay, Airbnb, Booking a ďalšie (pozn. redakcie: ide o platformy internetových služieb z krajín mimo Európskej únie), nahlásia vaše zárobky daňovému úradu, ktorý skontroluje, či sú vaše zárobky zaevidované vo vašom daňovom priznaní a či ste odviedli daň, ktorú by ste odviezť mali. Konkrétne podrobnosti o tejto legislatíve sú dostupné v zákone č. 442/2012 Z. z.. 

Odoberajte Vosveteit.sk cez Telegram a prihláste sa k odberu správ

Portál finančnej správy nedávno upozornil na to, že v spojení s touto eurosmernicou sa médiami šíri množstvo nepravdivých informácií, ktoré vyvolali vlnu neistoty v tom, čo táto nová smernica vlastne znamená. Tu treba spomenúť, že s prijatím eurosmernice DAC7 predávajúcim nevznikajú žiadne nové povinnosti.   

Finančná správa zároveň vysvetľuje, že hoci žiadne nové povinnosti predávajúcim alebo prenajímateľom nevznikajú, existuje určitá hranica v počte platieb, za ktorou už musí prevádzkovateľ služieb ako eBay, Airbnb, Booking a iné informovať daňové inštitúcie o predávajúcom. Prevádzkovatelia služieb tak majú povinnosť informovať Finančnú správu o všetkých predávajúcich, ktorí štvrťročne prijali viac ako 25 cezhraničných platieb.

Služby pošlú požadované údaje prostredníctvom vzorového elektronického formulára. Ten je jednotný pre celú EÚ.  Prvýkrát budú prevádzkovatelia digitálnych platforiem posielať informácie 30. apríla 2024.  

Pravidlá sú zamerané na podvodníkov

Prijatie eurosmernice DAC7 členské krajiny Európskej únie vnímajú primárne ako klepnutie po prstoch podvodníkom, ktorí sa vyhýbali plateniu daní. Zároveň ale ide o spôsob, ako pomôcť začínajúcim podnikateľom.  

Ako spomíname vyššie, pre bežného predajcu s prijatím eurosmernice nevznikajú žiadne nové povinnosti. Predávajúci mali rovnaké daňové povinnosti aj pred prijatím DAC7, ktoré vyplývajú z príslušných platných zákonov. V skratke povedané, ak predávate veci na internete vo veľkom alebo celoročne prenajímate izbu v byte alebo inú nehnuteľnosť, daňová povinnosť vám vzniká, až keď váš zárobok presiahne určitú čiastku.   

Nové pravidlá, uvedené do platnosti 1. januára 2024, sa venujú aj cezhraničným platbám. Touto cestou sa Európska únia taktiež pokúša minimalizovať počet podvodov s DPH. Tých sa najčastejšie dopúšťali predajcovia so sídlom v inom členskom štáte alebo mimo únie. Finančná správa zároveň upozorňuje, že bude zhromažďovať len informácie o platbách spojených s hospodárskou činnosťou. Znamená to, že údaje o zákazníkoch a dôvodoch platby nebudú súčasťou prenosu.  

V praxi nové opatrenia znamenajú, že Finančná správa o vás bude vedieť v prípade, ak dostanete zo zahraničia viac ako 25 platieb za jeden štvrťrok. Ak veci zo zahraničia nakupujete, vás sa tieto nové opatrenia netýkajú vôbec. Finančná správa nebude sledovať, čo ste kúpili alebo aký bol dôvod kúpy. 

Prihláste sa k odberu správ z Vosveteit.sk cez Google správy
Tagy
Zobraziť komentáre
Close
Close