Spravodajstvo

Predávate dačo online cez bazár? Musíte sa registrovať na úrad a platiť nové dane? Ako vás ovplyvní eurosmernica DAC7?

S prijatím smernice DAC7 sa mediálnym priestorom šíri veľa nepresných informácií. Musíte sa registrovať na Finančnej správe a platiť nové dane?

Vo včerajšom článku sme upozornili na to, že tento rok digitálne platformy umožňujúce predaj tovaru, prenajímanie nehnuteľností alebo poskytovanie rôznych služieb ako taxi alebo donášku jedla, musia po prvýkrát informovať Finančnú správu o príjmoch užívateľov, ktorí tieto platformy využívajú na predaj alebo poskytovanie služieb.

Eurosmernica DAC7 u nás do platnosti prešla ešte začiatkom minulého roka, pričom nahlasovať príjmy užívateľov musia veľké digitálne platformy už tento rok. Od 1. januára 2024 pritom nadobúdajú platnosť dodatočné ustanovenia o spoločnej kontrole. V praxi to znamená, že digitálne platformy ako eBay, Airbnb, Booking a ďalšie, nahlásia vaše zárobky daňovému úradu, ktorý skontroluje, či sú vaše zárobky zaevidované vo vašom daňovom priznaní a či ste odviedli daň, ktorú by ste odviezť mali. Konkrétne podrobnosti o tejto legislatíve sú dostupné v zákone č. 442/2012 Z. z..

Odoberajte Vosveteit.sk cez Telegram a prihláste sa k odberu správ

Predávajúcim nové povinnosti nevznikajú

Portál finančnej správy upozornil na to, že v spojení s touto eurosmernicou sa médiami šíri množstvo nepravdivých informácií, ktoré vyvolali vlnu neistoty v tom, čo táto nová smernica vlastne znamená. Tu treba spomenúť, že s prijatím eurosmernice DAC7 predávajúcim nevznikajú žiadne nové povinnosti.  

Či ste už v minulosti niečo na internete predávali, alebo ste sa k tejto zárobkovej činnosti dostali len nedávno, pre vás ako predávajúceho platia rovnaké pravidlá, ako platili doteraz. Tie by ste ale mali poznať. Ako informuje Finančná správa, povinnosťou osôb, ktoré dosahujú príjmy prostredníctvom digitálnych platforiem, či už ako fyzické osoby, fyzické osoby podnikatelia alebo právnické osoby, je platiť z týchto príjmov daň. Lenže čo to v praxi znamená?  

„Povinnosťou osôb, ktoré dosahujú príjmy prostredníctvom digitálnych platforiem, či už ako fyzické osoby, fyzické osoby podnikatelia alebo právnické osoby, je platiť z týchto príjmov daň. Táto povinnosť však nie je ani nová, ani sa nijako nemení vyššie uvedenou novelou zákona.“, vysvetľuje úrad.

Sedliackym rozumom povedané, ak sa venujete predaju alebo poskytovaniu iných služieb cez online platformy už dlhodobo, nič sa pre vás nemení a mali by ste sa riadiť zákonmi, ktoré platili aj pred schválením eurosmernice DAC7, teda nahlásiť vaše príjmy daňovým inštitúciám a zaplatiť potrebnú daň, ak vám vyplynie povinnosť túto daň zaplatiť. 

S prijatím eurosmernice DAC7 sa ale mediálnym priestorom šíri nesprávna informácia, podľa ktorej sa musí na portáli Finančnej správy registrovať každý, kto na internete chce predať nejakú vec, hoci aj jednorazovo. To nie je pravda. Ak teda nájdete v pivnici starý bicykel, ktorý chcete predať napríklad na Bazoši, s prijatím DAC7 vám nevzniká žiadna povinnosť registrácie na Finančnej správe ani platenie dane z tohto predaja.  

„Nesprávne uvádzaná je tiež informácia, že  z dôvodu prijatej eurosmernice DAC7 sa musí zaregistrovať každý, kto (napríklad aj jednorazovo) predá predmety osobnej spotreby na inzertných internetových stránkach. Finančná správa upozorňuje, že žiadna takáto osoba nemá povinnosť sa registrovať na portáli finančnej správy, a už vôbec nie každý mesiac.“, vysvetľuje Finančná správa SR.

Eurosmernica sa zameriava hlavne na podvodníkov 

Prijatie eurosmernice DAC7 členské krajiny Európskej únie vnímajú primárne ako klepnutie po prstoch podvodníkom, ktorí sa vyhýbali plateniu daní. Zároveň ale ide o spôsob, ako pomôcť začínajúcim podnikateľom.  

Ako spomíname vyššie, pre bežného predajcu s prijatím eurosmernice nevznikajú žiadne nové povinnosti. Predávajúci mali rovnaké daňové povinnosti aj pred prijatím DAC7, ktoré vyplývajú z príslušných platných zákonov. V skratke povedané, ak predávate veci na internete vo veľkom alebo celoročne prenajímate izbu v byte alebo inú nehnuteľnosť, daňová povinnosť vám vzniká, až keď váš zárobok presiahne určitú čiastku.  

S prijatím smernice sa ale mení to, ako budú fungovať veľké digitálne platformy ako Airbnb, Booking alebo iné. Ak vykonávate zárobkovú činnosť cez podobné platformy, pred daňovým úradom sa už neschováte. Vy ako predávajúci však musíte poskytnúť platforme potrebné informácie na to, aby mohla platforma získať požadované informácie a pracovať tak v súlade s prijatým zákonom.  

„Oznamujúci prevádzkovatelia platforiem budú informácie o predávajúcich prvýkrát nahlasovať v januári 2024 za rok 2023. Prijaté informácie bude finančná správa vyhodnocovať štandardným spôsobom a v prípade nesúladu informácií (s údajmi uvádzanými v daňových priznaniach) bude vykonané miestne zisťovanie alebo daňová kontrola dane z príjmov a prípadne uložené sankcie v zmysle daňového poriadku.“, uzatvára Finančná správa.

Prihláste sa k odberu správ z Vosveteit.sk cez Google správy
Tagy
Zobraziť komentáre
Close
Close