Aký typ ľudí má najväčšie problémy s očkovaním?
Ľudia, Zdravie

Vedci nečakali, že práve tento typ ľudí bude mať problémy s očkovaním: Radíte sa k nemu aj vy?

Ako sme mohli počas pandémie COVID-19 vidieť, očkovania sú stále v spoločnosti pomerne citlivou témou, no názory sa môžu líšiť. Niekto je zásadne proti očkovaniu, zatiaľ čo iným nerobí absolútne žiaden problém. Nová štúdia vedcov z University of Texas sa pozrela lepšie na tú problematickejšiu skupinu a zisťovala, aký typ človeka môže mať s očkovaním problém.

Štúdia pracovala s dátami, ktoré dokopy poskytlo viac ako 40-tisíc Kanaďanov. Výsledky môžu pomôcť pri vymýšľaní nových stratégií ohľadom zdravia verejnosti a očkovacích kampaní, ak by sa niekedy v budúcnosti objavila podobná pandémia. Zároveň poskytuje mimoriadne dôležité poznatky, ktoré pomôžu novému vednému odboru súvisiaceho s obavami ohľadom očkovaní. Ide o nový odbor, ktorý sa však väčšinu času zameriaval na politické dôvody, súvisiace s odmietnutím očkovania.

Zo štúdie vyplynulo, že najväčší problém s očkovaním môžu mať extroverti, čo autori výskumu neočakávali.

„Mysleli sme, že ľudia s vysokou dávkou extroverzie budú práve tí, ktorí s očkovaním nebudú mať problém. Predpokladá sa, že ide o skupinu ľudí, ktorá sa chce čo najrýchlejšie vrátiť do sveta a socializovať sa. Ukázalo sa, že je to úplne inak,“ tvrdí Melissa Baker, vedúca štúdie.

Čo ovplyvňuje postoj k očkovaniu?

Ako autori štúdie vysvetľujú, na prijatie alebo odmietnutie očkovania majú určitý vplyv aj politické faktory, no v tomto smere hrá dôležitú úlohu aj osobnosť konkrétneho človeka. Práve preto sa chceli na problematiku očkovania pozrieť iným spôsobom, zameraným viac osobnostným smerom. Výskum sa zakladal na prieskume, do ktorého sa medzi novembrom 2020 a júlom 2021 zapojilo viac ako 40-tisíc obyvateľov Kanady. Výskum prebiehal formou online dotazníka, v ktorom vedci hodnotili osobnosť človeka na základe takzvanej „veľkej päťky“, ktorá skúma 5 základných osobnostných charakteristík. Nimi sú neurotizmus, extraverzia, otvorenosť, prívetivosť, svedomitosť.

Následne vedci dobrovoľníkom položili otázky, ktoré sa týkali vakcíny na COVID-19. V niektorých bodoch sa vyplnili očakávania autorov. Napríklad otvorení a prívetiví ľudia mali väčší predpoklad, že sa dajú zaočkovať.

„Títo ľudia sú otvorení novým veciam a informáciám, pričom typicky kráčajú spolu s prúdom. Zároveň sme čakali, že aj svedomití ľudia sa skôr zaočkujú, pretože bývajú detailisti a robia si veľké plány,“ vysvetľuje Baker.

Čo však autorov prekvapilo je to, že extroverti ukázali vyšší predpoklad vakcínu odmietnuť. Pandémia je síce za nami, no autori štúdie poukazujú na to, že ich zistenia môžu platiť aj do budúcnosti. Ak vieme, že na iné osobnosti platí iná forma komunikácie, potom môžeme navrhnúť stratégie, ktoré by dokázali toto publikum osloviť. V tomto prípade je jedno či hovoríme o očkovaní na COVID-19 alebo iné ochorenie. V prípade budúcej pandémie totiž môže nastať rovnaký problém, akému sme pred pár rokmi čelili.

Ďalší článok Predošlý článok

Môže sa vám tiež páčiť