titulka-starnutie
Ľudia, Zdravie

Dobrý spánok vám môže predĺžiť život. Štúdia odhalila, že týchto 5 faktorov vám môže pridať niekoľko rokov života!

Väčšina z nás si rada pospí o niečo dlhšie, ak môže. Následne sa cítime plnší energie. Zdá sa, že dobrý spánok môže zohrávať významnú úlohu pri podpore zdravia srdca a celkového zdravia – a možno aj to, ako dlho budete žiť.

Štúdia zistila, že mladí ľudia, ktorí majú lepšie spánkové návyky, majú menšiu pravdepodobnosť predčasnej smrti. Navyše, údaje naznačujú, že približne 8% úmrtí z akéhokoľvek dôvodu je možné pripísať nevhodným spánkovým vzorcom.

„Zistili sme jasný vzťah, medzi prospešnými faktormi spánku a rizikom úmrtia z akéhokoľvek dôvodu a kardiovaskulárneho úmrtia,“ povedal Frank Qian. Ďalej doplnil: „Myslím si, že tieto zistenia zdôrazňujú, že nestačí len dosiahnuť dostatok hodín spánku. Musíte mať skutočne odpočívajúci spánok, pre ktorý je kľúčové, aby ste nemali problémy so zaspávaním a samotným spánkom.“

Vedci k tomuto záveru prišli po analýze údajov od viac ako 170-tisícov ľudí, ktorých priemerný vek bol 50 rokov. 54% z nich tvorili ženy. To im umožnilo skúmať vzťah medzi jednotlivými a kombinovanými faktormi spánku a celkovou a príčinnou úmrtnosťou. Účastníci boli sledovaní po dobu priemerne 4,3 roka, počas ktorého zomrelo 8 681 osôb. Z týchto úmrtí bolo 2 610 úmrtí (30%) spôsobených kardiovaskulárnymi ochoreniami, 2 052 (24%) z dôvodu rakoviny a 4 019 (46%) z iných príčin.

Vedci sledovali 5 faktorov, pomocou ktorých hodnotili kvalitu spánku

Výskumníci hodnotili päť rôznych faktorov kvality spánku pomocou nízko-rizikového skóre spánku, ktoré vytvorili na základe odpovedí získaných v rámci prieskumu. Faktory zahŕňali: 1) ideálnu dĺžku spánku od siedmich do ôsmich hodín denne; 2) ťažkosti s zaspávaním nie viac ako dvakrát týždenne; 3) ťažkosti s udržiavaním spánku nie viac ako dvakrát týždenne; 4) nevyužívanie žiadnych liekov na spanie; a 5) pocit, že sa po prebudení cítite dobre aspoň päť dní v týždni. Každý faktor bol ohodnotený nulou alebo jedným bodom, pričom maximálny počet bodov bol päť, čo naznačovalo najvyššiu kvalitu spánku.

„Ak ľudia majú všetky tieto ideálne spánkové správania, majú väčšiu pravdepodobnosť, že budú žiť dlhšie,“ povedal Qian. „Preto ak dokážeme celkovo zlepšiť spánok a identifikovať spánkové poruchy, tak môžeme zabrániť niektorým predčasným úmrtiam.“

Pri analýze výskumníci zohľadnili aj ďalšie faktory, ktoré mohli zvýšiť riziko úmrtia vrátane nižšieho sociálnoekonomického statusu, fajčenia, konzumácie alkoholu a ďalších zdravotných problémov. V porovnaní s jedincami, ktorí mali nula až jeden prospešný faktor spánku, tí, ktorí mali všetkých päť faktorov, mali o 30% nižšiu pravdepodobnosť zomrieť z akéhokoľvek dôvodu, o 21% nižšiu pravdepodobnosť úmrtia na kardiovaskulárne ochorenie, o 19% nižšiu pravdepodobnosť úmrtia na rakovinu a o 40% nižšiu pravdepodobnosť úmrtia na príčiny okrem srdcového ochorenia alebo rakoviny.

Mužom pridá dobrý spánok 2x toľko rokov ako ženám

U mužov a žien, ktorí uviedli, že majú všetkých päť opatrení kvality spánku (skóre päť), bola očakávaná dĺžka života o 4,7 roka dlhšia u mužov a o 2,4 roka dlhšia u žien v porovnaní s tými, ktorí nemali žiadny alebo len jeden z piatich prospešných faktorov nízkeho rizika spánku. Vedci ďalej dopĺňajú, že je potrebný ďalší výskum na preskúmanie dôvodov, prečo muži s piatimi nízko-rizikovými faktormi spánku dosiahli dvojnásobný nárast očakávanej dĺžky života v porovnaní so ženami, ktoré mali rovnakú kvalitu spánku.

„Už od mladého veku môže mať vývoj týchto dobrých spánkových návykov, ako je dosť spánku, zabezpečenie spánku bez prílišných rušení a celková dobrá hygiena spánku, veľký vplyv na ich celkové dlhodobé zdravie,“ povedal Qian.

Jedným z obmedzení štúdie bolo, že spánkové návyky boli samodeklarované a nie objektívne merané alebo overené. Okrem toho neboli dostupné žiadne informácie o druhoch liekov na spanie alebo liekoch, ktoré účastníci používali a ako často a dlho ich používali.

Predchádzajúce štúdie ukázali, že nedostatok alebo nadmerný spánok môže negatívne ovplyvniť srdce. Tiež sa široko uvádza, že spánková apnoe, spánková porucha, pri ktorej človek počas spánku prestane dýchať alebo zastaví dýchanie, môže viesť k rôznym srdcovým ochoreniam vrátane vysokého krvného tlaku, srdcových porúch a infarktov.

Ďalší článok Predošlý článok

Môže sa vám tiež páčiť