mozog
Zdroj: Andrus Ciprian / shutterstock.com
Ľudia, Zdravie

Vedci odhalili ďalší varovný signál, ktorý súvisí s nástupom demencie

Je všeobecne uznávané, že ako nám pribúdajú roky, tak strácame silu a sme pomalší, čo nám sťažuje vykonávanie základných úloh, ktoré sme v minulosti zvládali ľavou zadnou. No len málokto si tieto premenné spája s nástupom demenciie.

Výskumníci z Edith Cowan University sa na túto problematiku pozreli inou optikou a naznačujú, že úbytok sily, môže byť aj signálom pre ďalší zlovestný zdravotný problém starnutia, ktorým je nástup demencie v neskoršom veku. Pre tých, ktorí nevedia, tak demencia je degeneratívne ochorenie mozgu, ktoré postihuje pamäť, myslenie, orientáciu, náladu a správanie človeka. Jeho prejavy zvyčajne postupujú postupne a zhoršujú sa v čase.

Vedci hľadali súvislosti medzi úbytkom sily, poklesom mobility a nástupom demencie

Vedci spolu s kolegami z University of Western Australia za týmto účelom, aby sa dopátrali k odpovedi, či strata svalovej sily a pokles mobility má spojitosť s nástupom tohto závažného ochorenie, skúmali vzájomné súvislosti.

Štúdia sledovala viac ako 1 000 žien, ktorých priemerný vek bol 75 rokov.  Výskumníci merali silu úchopu žien a čas, ktorý potrebovali na to, aby vstali zo stoličky, prešli tri metre, otočili sa a sadli si späť. Tento experiment je tiež známy aj ako „timed-up-and-go test“ (TUG). TUG test sa používa v medicíne a fyzioterapii na monitorovanie a hodnotenie funkčnej mobility u starších pacientov, u pacientov s poruchami pohybu a u pacientov s rôznymi neurologickými ochoreniami, ako je Parkinsonova choroba.

Tento test opakovali u pacientov v 5-ročných intervaloch počas nasledujúcich 15 rokov. Výskumníci zistili, že nižšia sila úchopu a pomalší TUG, sú významnými rizikovými faktormi pre prejavy demencie, nezávisle od genetického rizika a faktorov životného štýlu, ako je fajčenie, príjem alkoholu a úroveň fyzickej aktivity.

Vedci hovoria, že ženy s najslabšou silou úchopu, mali 2-krát väčšiu pravdepodobnosť, že ich postihne demencia v neskoršom veku v porovnaní so ženami, ktoré mali úchop silnejší. K rovnakým záverom došli aj v prípade TUG testu, kedy tie najpomalšie ženy mali 2-krát vyššiu pravdepodobnosť, že budú mať demenciu ako u tých najrýchlejších.

„Tí, ktorí zažili najväčší pokles sily úchopu a rýchlosti TUG, mali približne 2 a 2,5-krát vyššiu pravdepodobnosť, že mali demenciu, v porovnaní s tými v skupine, ktorí zaznamenali najmenší pokles výkonu.“, hovoria výskumníci.

Vedci rovnako zistili, že ženy s najväčším poklesom TUG, mali 4-krát väčšiu pravdepodobnosť úmrtia, ktoré súviselo s demenciou ako tie najrýchlejšie.

Lacný test má potenciál pomáhať

Dr Marc Sim, jeden z autorov výskumu, uviedol, že sila úchopu, ktorú možno ľahko merať pomocou ručného zariadenia známeho ako dynamometer, môže byť meradlom zdravia mozgu v dôsledku prekrývajúceho sa charakteru kognitívneho a motorického poklesu.

„Možno v dôsledku mnohých základných podobností sa sila úchopu môže prejaviť aj ako a zástupná miera kardiovaskulárnych chorôb, zápalov a krehkosti, ktoré sú známymi rizikovými faktormi demencie,“ povedal Dr Sim.

Výskumníci veria, že výsledky štúdie môžu pomôcť lekárom identifikovať riziko demencie u pacientov oveľa skôr ešte predtým, ako ochorenie prepukne naplno, aby mohli s nimi ďalej pracovať.

„Začlenenie funkčných testov svalov ako súčasť skríningu demencie by mohlo byť užitočné na identifikáciu vysokorizikových jedincov, ktorí by potom mohli mať prospech z programov primárnej prevencie zameraných na prevenciu nástupu ochorenia, ako je zdravá strava a fyzicky aktívny životný štýl.“

Vedci rovnako veria, že ak by sa im podarilo zastaviť riziká vyššie, tak že by mohli zabrániť demencií alebo prinajmenšom oddialiť nástup ochorenie.

Ďalší článok Predošlý článok

Môže sa vám tiež páčiť