Prečo tak často žmurkáme?
Ľudia

Prečo tak často žmurkáme? Okrem ochrany očí to má ešte jednu mimoriadne dôležitú funkciu

Žmurkanie je jedným z najprirodzenejších procesov. Väčšinou času nad ním nemáme žiadnu kontrolu, no človek strávi so zatvorenými očami približne 3 až 8% dňa. Výskumníci už dlhú dobu vedia, že žmurkanie nám pomáha udržiavať oči vlhké, no výskumníci z University of Rochester v novej práci zistili, že má ešte jednu zaujímavú úlohu.  

Na žmurkanie sa autori novej štúdie pozreli z trochu iného uhla pohľadu. Pozorovali, že žmurkanie prebieha častejšie než potrebujeme, aby naše oči mali dostatočnú vlhkosť. Zároveň sa zamysleli nad tým, že hoci zatvorenie očí prebehne doslova v okamihu, počas tohto zlomku sekundy sme zraniteľný a z evolučného hľadiska nedáva až tak zmysel, aby sme toľko času strávili v “ohrozenom” stave.  

Aj na základe toho sa autori zamysleli nad tým, či nemá žmurkanie ešte jednu funkciu a vo svojej práci zistili, že áno. Nejde len o mechanizmus, ktorý nám pomáha udržiavať oči vlhké, no žmurknutia zároveň dovoľujú nášmu mozgu, aby spracoval vizuálne informácie.  

“Žmurknutia modulujú vizuálny vstupný signál putujúci do sietnice, čím efektívne reformátujú vizuálnu informáciu. Žmurknutia poskytujú signály, ktoré sa drasticky líšia od toho, čo normálne oko vníma, ak sa pozerá na určitý bod scény,” vysvetľuje Michele Rucci, jeden z autorov štúdie.  

V rámci práce výskumníci sledovali pohyby oka dobrovoľníkov a získané dáta prepojili s počítačovými modelmi a spektrálnou analýzou. Sledovali pritom rôzne frekvencie vo vizuálnom stimule. Tým zisťovali, ako žmurkanie ovplyvňuje, čo oči vidia, keď sú otvorené a keď sú zatvorené. V ďalšom kroku zisťovali ako dobre dokážu ľudia vnímať odlišné typy stimulov, napríklad rôzne detailné vzorce.  

Žmurkanie pomáha lepšiemu vnímaniu

Tu postrehli, že keď ľudia žmurkajú, stávajú sa lepšími vo vnímaní veľkých postupných zmien. Znamená to, že žmurkanie mozgu dovoľuje zachytiť veľké zmeny celej scény. Keď sa nám na moment zatvoria oči, tento rapídny pohyb očného viečka pozmení svetlo stimulujúce sietnicu. To vytvorí odlišní vizuálny signál v našom mozgu v porovnaní so signálom, ktorý dostávame, ak nežmurkáme a sústredíme sa na špecifický bod.  

“V našej práci sme dokázali, že žmurknutie v skutočnosti nenarúša naše vizuálne vnímanie, no namiesto toho ho vylepšuje,” tvrdí Bin Yang, spoluautor štúdie.  

Zistenia práce priniesli dôkazy, ktoré viac upevňujú hypotézu o tom, že aj náš zrak funguje na základe kombinácie zmyslových vnemov a motorickej aktivity. Autori štúdie vysvetľujú, že keď niečo ovoniavame alebo sa niečoho chytáme, pohyby nášho tela pomáhajú mozgu lepšie pochopiť priestor, v ktorom sa nachádzame. Výskumníci predpokladali, že zrak funguje odlišne, no autori tejto štúdie vysvetľujú, že funguje podobne ako naše ďalšie zmysly. 

Ďalší článok Predošlý článok

Môže sa vám tiež páčiť