Ak musíte používať hlavu v práci, máte menšie riziko problémov s pamäťou a rozmýšľaním
Ľudia, Zdravie

Musíte v práci častokrát zapájať svoju hlavu? V dôchodku sa vám to môže vrátiť, tvrdia vedci

Pracujete v zamestnaní, ktoré od vás vyžaduje rozmýšľanie? Ako dokázali výskumníci z American Academy of Neurology, v tom prípade môžete mať oveľa menšiu pravdepodobnosť toho, že v pokročilom veku budete mať problémy s pamäťou.  

Niektoré zamestnania sú skôr o fyzickej práci, iné zas vyžadujú zamestnancov, aby aktívne uvažovali nad jednoduchšími, ale aj komplikovanými problémami. V rámci štúdie vedci analyzovali viacero zamestnaní a dokázali, že kognitívna stimulácia v zamestnaní počas života znižuje riziko kognitívnych problémov v dôchodkovom veku.  

“Naše zistenia vyzdvihujú kvality zamestnaní, ktoré si vyžadujú komplexné rozmýšľanie. Veríme, že tieto zamestnania predstavujú skvelý spôsob, ako si udržiavať pamäť vycibrenú a vyhnúť sa problémom vo vyššom veku,” tvrdí jeden z autorov štúdie, Trine Holt Edwin.  

Výskumníci sa pozreli na 7-tisíc ľudí a 305 zamestnaní v Nórsku. Merali mieru kognitívnej stimulácie, ktorú dobrovoľníci pociťovali počas práce. Zameriavali sa na rutinnú manuálnu prácu, rutinnú kognitívnu prácu, meniacu sa analytickú prácu a meniacu sa interpersonálnu prácu.  

Rutinná manuálna práca vyžaduje rýchlosť, presnosť a používanie opakovaných pohybov. Bežným príkladom môže byť práca v továrni za pásom. Rutinná kognitívna činnosť si vyžaduje síce prácu s hlavou, ale človek rieši opakovane tie isté úlohy. Môže ísť napríklad o účtovníctvo.

Nerutinné úlohy vyžadujú analyzovanie informácií, kreatívne rozmýšľanie a nájdenie ideálneho riešenia, ktoré je vždy iné. Interpersonálne úlohy sa točia okolo udržiavania dobrých vzťahov s ľuďmi, vytváranie nových kontaktov, motivovanie či učenie. Rovnako ide o úlohy, ktoré neprebiehajú šablónovito.  

Zamestnanie má vplyv na to, ako na tom bude naša pamäť v dôchodku

Výskumníci rozdelili dobrovoľníkov do štyroch skupín, na základe toho, akú mieru kognitívnej stimulácie zažívajú v zamestnaní. Autori štúdie vysvetľujú, že najbežnejším zamestnaním v skupine s najvyššími kognitívnymi požiadavkami bolo učenie. Najnižšie kognitívne požiadavky sa vyžadovali od doručovateľov pošty.  

Po prekročení 70 rokov dobrovoľníci postúpili testy pamäti a rozmýšľania. Lekári zisťovali, či trpia nejakou formou kognitívnych problémov. 42% ľudí, ktorí rozmýšľali pri práci najmenej, bolo diagnostikovaných miernymi kognitívnymi problémami. Naopak kognitívne problémy vykazovalo len 27% ľudí, ktorí museli pri práci rozmýšľať najviac.  

Autori štúdie v práci zohľadnili aj vek dobrovoľníkov, pohlavie, vzdelanie, príjem a životný štýl. Po zohľadnení týchto faktorov sa ukázalo, že ak si vaša práca nevyžaduje rozmýšľanie, potom máte o 66% vyššie riziko mierneho problému s pamäťou.  

Výsledky štúdie indikujú, že vzdelanie a práca, ktorá si vyžaduje zapojenie hlavy, má výrazný dopad na to, či budete mať v starobe problémy s pamäťou alebo myslením. Výskumníci však priznávajú, že potrebujú ďalšie štúdie na to, aby mohli priniesť presnejšie výsledky. V budúcnosti chcú zistiť, ktoré kognitívne úlohy majú na naše myslenie najpriaznivejší vplyv.  

Ďalší článok Predošlý článok

Môže sa vám tiež páčiť