SpravodajstvoVeda a výskum

Nový materiál pojme obrovské množstvo kvapalného vodíka. Máme na dosah alternatívu ku dieselovým a elektrickým autám?

Nová štúdia vedcov z UNIST predstavuje materiál s pozoruhodnými vlastnosťami.

Výskumníci z UNIST publikovali prelomovú štúdiu, ktorá sa zaoberá efektívnym ukladaním vodíku, čo by mohlo priniesť revolúciu v rôznych energetických systémoch.  

Práca vedcov sa zameriavala na štruktúry z borohydridu magnézia. Tento materiál vykazuje pozoruhodnú schopnosť ukladať vodík vo vysokej hustote, dokonca aj pod normálnym atmosférickým tlakom. Nový materiál dovoľuje ukladanie až piatich molekúl vodíka v trojrozmernom usporiadaní.  

Odoberajte Vosveteit.sk cez Telegram a prihláste sa k odberu správ

„Prostredníctvom syntézy nanoporézneho komplexného hydridu obsahujúceho hydrid horečnatý, pevný hydrid bóru (BH4)2 a katión horčíka (Mg+) vyvinutý materiál umožňuje uloženie piatich molekúl vodíka v trojrozmernom usporiadaní, čím sa dosahuje vodík s nebývalou vysokou hustotou. skladovanie.“

V práci vedci uvádzajú, že nový materiál má úložnú kapacitu vodíka 144 g/L na objem pórov materiálu. Tým prekonáva vlastnosti iných spôsobov ukladania vodíku, napríklad ukladanie vodíka ako plynu v tekutej podobe, čo má kapacitu 70,8 g/L. K tomu výskumníci vysvetľujú, že hustota vodíkových molekúl v materiáli prekonáva hustotu v pevnom skupenstve. To ešte viac potvrdzuje efektivitu tejto novej úložnej metódy.  

“Náš inovatívny materiál reprezentuje nový pohľad na ukladanie vodíka a zároveň nám ponúka lákavú alternatívu k tradičným metódam,” tvrdí vedúci výskumu, Hyunchul Oh.  

Autori štúdie vysvetľujú, že vďaka tomuto materiálu by sme mohli začať využívať vodík ako energetický zdroj. Nová štúdia ponúkla spôsob, ako cenu vodíkových technológií ešte viac znížiť dole a zároveň ukázala spôsoby, ako by sme mohli vodík skladovať veľkokapacitne. Následne by sa mohol využiť napríklad vo sfére mestskej hromadnej dopravy.  

Alternatíva tradičných palív

Vodík sa dnes čoraz častejšie skloňuje ako alternatívne palivo pre automobily alebo iné dopravné prostriedky. Pri spaľovaní vodíka by totiž výrazne klesli emisie skleníkových plynov, čo by pomohlo v boji proti globálnemu otepľovaniu. V tomto smere sa hovorí o vodíkových palivových článkoch, no výskum z roku 2022 demonštroval, ako by sme mohli pretvoriť tradičný dieselový motor na vodíko-dieselový hybrid.  

V rámci tejto štúdie vedci vytvorili motor, ktorý bežal z 90% na vodík. Tento motor zároveň oproti dieselovým motorom produkoval o 85,9% menej emisií. Autori štúdie zároveň hovorili, že vodíkovo-dieslový motor možno vytvoriť z akéhokoľvek dieselového motora, napríklad motora áut, kamiónov alebo poľnohospodárskych strojov.  

Popri tom sú samozrejme vo vývoji aj iné alternatívy. Elektromobily sú mnohými tlačené ako vozidlá budúcnosti, no stále majú výrazné nedostatky a ani výroba batérií nie je úplne ekologická.  

Nová štúdia ponúka alternatívny a mimoriadne atraktívny spôsob, ako do budúcna uskladňovať vodík pomocou nového materiálu. Výskumníci vo svojej práci pokračujú aj naďalej. V budúcnosti dúfajú, že sa aj s pomocou ich nového materiálu dokáže nájsť uplatnenie pre vodík ako zdroj energie v rôznych odvetviach priemyslu alebo dopravy.  

Výskumníci z celého sveta volajú po potrebe zredukovania emisií skleníkových plynov, čo dosiahneme aj zbavením sa závislosti na fosílnych palivách. V tomto smere by vodík mohol predstavovať jednu z ciest, ktorou sa môžeme vydať.  

Prihláste sa k odberu správ z Vosveteit.sk cez Google správy
Tagy
Zobraziť komentáre
Close
Close