Je žiarenie vyžarujúce zo smartfónov nebezpečné? 30 rokov výskumov prináša jednoznačnú odpoveď

Smartfóny vyžarujú malú dávku radiácie, no odborníci ubezpečujú, že nie je dôvod k obavám.

Radioaktivita smartfon SAR
Zdroj: Vosveteit.sk, Wikimedia, pngwing.com

Niektorí sa obávajú, že rádiové frekvencie vyžarované smartfónom, môžu ohroziť naše zdravie, napríklad rakovinou alebo inými vážnymi ochoreniami. Sú ich obavy opodstatnené? Americká Správa potravín a liečiv prináša odpoveď.

Prehodnotením všetkých dostupných dôkazov dospela vládna agentúra k záverom, že mobilné zariadenia nepredstavujú pre naše zdravie žiadnu hrozbu. Mobilné zariadenia totiž pri používaní vyžarujú len slabú dávku neionizujúceho žiarenia. Momentálne neexistujú žiadne dôkazy, ktoré by naznačovali, že neionizujúca forma žiarenia spôsobuje vyššie riziko rakoviny. Jediné, čo si vedci všimli je, že rádiové žiarenie môže viesť u ľudí k zahrievaniu, no tieto rozdiely sú zanedbateľné.

Odoberajte Vosveteit.sk cez Telegram a prihláste sa k odberu správ

Celkovo sa neionizujúce žiarenie považuje za neškodné. Nemá totiž dostatok energie na to, aby odobralo atómu elektróny. Opakom je ionizujúce žiarenie, ktoré má oveľa viac energie a predstavuje riziko pre všetky druhy organizmov. Ionizujúce žiarenie môže vychýlením elektrónov poškodiť DNA. Závisí od množstva žiarenia, ktorému je daný jedinec vystavený, no najrizikovejšie gama žiarenie môže viesť až ku jeho smrti.

„Dostupné vedecké údaje o vystavení rádiofrekvenčnej energii neukazujú žiadny kategorický dôkaz o akýchkoľvek nepriaznivých biologických účinkoch okrem zahrievania tkaniva. Údaje o verejnom zdraví neukazujú žiadnu súvislosť medzi vystavením rádiofrekvenčnej energii z používania mobilného telefónu a zdravotnými problémami.“, vysvetľuje úrad.

Radiácia ale nie je až tak strašidelný pojem, ako by sa mohlo zdať. Je všade okolo nás, či už svetlo, ktoré vnímame, alebo teplo, ktoré naše telo vyžiari. Radiáciou sa rozumie aj žiarenie smartfónov.

Mobilné zariadenia nepredstavujú riziko

Problémom telefónov a ich vplyvu na naše zdravie sa vedci venujú už takmer 30 rokov. S každou novou štúdiou experti prehodnocujú riziká rádiového žiarenia smartfónov, pričom čerpajú aj z lekárskych informácií. Za poslednú dobu enormne vzrástlo používanie smartfónov, či iných zariadení, pričom sa neobjavil zvýšený výskyt rakoviny mozgu, ani iného druhu rakoviny.

Žiarenie vydávané smartfónmi sa označuje aj ako rádiofrekvenčná energia. S ňou sa spája aj pojem SAR, alebo Specific Absorption Rate. Práve s týmto pojmom sa spája mnoho nedorozumení. SAR je miera rýchlosti, akou sa rádiofrekvenčná energia z meraného zdroja absorbuje ľudským telom.

Každá krajina má svoje vlastné limity SAR, no vždy berú do úvahy to, aby nebolo používanie zariadenia pre človeka nebezpečné. Európa má limit 2.0W/Kg, pričom Spojené štáty ho majú o niečo nižší, 1.6W/Kg.

Pri prijímaní a uskutočňovaní hovorov sa používajú vysokofrekvenčné vlny. Mobilné zariadenia komunikujú pomocou rádiových vĺn cez sieť antén vo frekvenciách medzi 450 MHz až 6 GHz. Čím lepšie pokrytie, tým menej žiarenia. Hoci si pri smartfónoch môžeme všimnúť aj hodnoty SAR, neodporúča sa podľa týchto čísel riadiť, ak si vyberáte nové zariadenie.

Limity sú čisto orientačné a slúžia ako poistka, aby dané zariadenie náhodou neprekročilo limit pre vytavenie rádiofrekvenčnej energii. V praxi je hodnota ale oveľa nižšia v porovnaní s hodnotou, ktorá je udávaná ako maximálna. Rovnako treba uviesť, že jediná hodnota SAR neposkytuje dostatočné informácie o miere vystavenia vysokofrekvenčnému žiareniu za typických podmienok používania, aby bolo možné medzi sebou spoľahlivo porovnať jednotlivé modely mobilných telefónov.

Prihláste sa k odberu správ z Vosveteit.sk cez Google správy

Komentáre