BezpečnosťSpravodajstvoVeda a výskum

Čo je to SAR žiarenie, ktoré vyžarujú smartfóny? Mali by sme sa ho báť?

„SAR nikdy nemalo byť použité spotrebiteľmi na porovnávanie telefónov,..“

V súvislosti so smartfónmi sa môžeme častokrát stretnúť s pojmom „SAR“. Čo to vlastne je a aké sú maximálne povolené hodnoty, aby sme neboli vystavení neprimeraným negatívnym vplyvom.

Väčšina žiarení, s ktorými sa v bežnom živote stretávame, či už ide o infračervené, mikrovlnné alebo viditeľné žiarenia, sú neškodné. Existujú však aj isté formy žiarenia, ktoré môžu byť nebezpečné…“

V súčasnosti existuje veľký zmätok a mnoho nedorozumení v súvislosti so SAR (Specific Absorption Rate) a mobilnými zariadeniami. SAR je miera rýchlosti absorpcie rádiofrekvenčnej energie telom z meraného zdroja, teda napríklad z mobilného zariadenia.

„Pri Specific Absorption Rate mnoho ľudí mylne predpokladá, že použitie mobilného telefónu s nižšou uvádzanou hodnotou SAR nevyhnutne znižuje vystavenie používateľa emisiám RF, alebo je nejako „bezpečnejšie“ ako použitie mobilného telefónu s vysokou hodnotou SAR. Zatiaľ čo hodnoty SAR sú dôležitým nástrojom pri posudzovaní maximálnej možnej expozície rádiofrekvenčnej energii z konkrétneho modelu mobilného telefónu, jediná hodnota SAR neposkytuje dostatočné informácie o miere vystavenia vysokofrekvenčnému žiareniu za typických podmienok používania, aby bolo možné spoľahlivo porovnať jednotlivé modely mobilných telefónov.“ píše fcc.gov (Federal Communications Commission).

Čo nám teda hovorí hodnota SAR a prečo sa uplatňujú limity?

Ako sme už vyššie napísali, tak SAR meria rýchlosť absorpcie rádiofrekvenčnej energie telom z meraného zariadenia. Od regiónu k regiónu sú povolené rôzne maximálne hodnoty, avšak vždy s ohľadom na to, aby to nepredstavovalo zvýšené bezpečnostné riziko pri používaní zariadenia. Preto sa pre rádiové polia zo základňových staníc a mobilných telefónov uplatňujú limitné hodnoty. Napríklad v Európe je táto hodnota pre smartfóny a telefóny nastavená na úrovni do 2.0W/Kg, zatiaľ čo v USA to je to do 1.6W/Kg.

Ako vzniká SAR?

Typ žiarenia emitovaného z mobilných telefónov je elektromagnetické žiarenie. Mobilné telefóny produkujú elektromagnetické žiarenie, pretože na uskutočňovanie a prijímanie hovorov používajú vysokofrekvenčné vlny (RF). Mobilné telefóny komunikujú prenosom rádiových vĺn cez sieť pevných antén pracujúcich na frekvenciách medzi 450 MHz až 6 GHz, ktoré sa nazývajú základňové stanice. Rovnako platí, že ak sa mobilný telefón používa v oblastiach, kde je dobrý príjem, expozícia klesá, pretože umožňuje mobilnému telefónu vysielať so zníženým výkonom.

„SAR nikdy nemali byť použité spotrebiteľmi na porovnávanie telefónov,“ uviedol Rashmi Doshi, vedúci laboratória mobilných telefónov FCC. „Jediným dôvodom, prečo to testujeme, je zabezpečiť, aby telefóny neprekročili určité limity. Ide skôr o meranie vyhovenia alebo zlyhania. A každý telefón predávaný v USA prešiel a je teda bezpečný.“ píše portál  cnet.com.

Hodnoty, ktoré sú uvádzané jednotlivými službami teda hovoria len o maximálnych, resp. minimálnych nameraných hodnotách pri testovaní a nie o nepretržitom vyžarovaní. Inými slovami, reálna hodnota pri bežnom používaní zariadenia je výrazne nižšou. Schválenie úradmi teda znamená, že tieto hodnoty nebudú prekročenými a zároveň, že nepredstavujú  zvýšené riziko pre ľudský organizmus. V prípade, ak by ste si chceli pozrieť, aké maximálne žiarenie vyžaruje váš smartfón, tak vám dávame do pozornosti stránku nemeckého úradu bfs.de (BFS je Nemecký federálny úrad pre ochranu pred radiáciou), kde stačí dať vyhľadať váš model smartfónu.

Ziarenie smartfonu Poco F2 pro
Zdroj: Vosveteit.sk

Bol pre vás tento článok prínosným? Podporte ho zdieľaním na sociálnych sieťach. 

Tagy
Zobraziť komentáre
Close
Close