Prečo človek reaguje lepšie na príjemné zvuky, ak prichádzajú zľava?
Ľudia

Viac sa nám páčia príjemné zvuky, ak prichádzajú zľava: Čo sa za touto zvláštnou vlastnosťou ukrýva?

Hlas človeka, klaksón auta za oknom, či štekanie psa, každý zvuk ktorý počujeme okolo nás možno definovať fyzikálne, jeho frekvenciou a amplitúdou. My ale dokážeme charakterizovať zvuky aj podľa toho, či sú pre nás príjemné, nepríjemné či v nás vyvolávajú strach, pokoj, alebo či majú nejaký význam.

Lenže ako človek dokáže pocitovo charakterizovať zvuky? Určite v tom hrá rolu aj nejaký subjektívny faktor, no ako dokazujú predchádzajúce výskumy, veľa závisí aj od toho, odkiaľ zvuky prichádzajú. Veľké množstvo ľudí považuje za desivé alebo nepríjemné zvuky tie, ktoré sa približujú, obzvlášť ak sa približujú zozadu. Ak zvuk ustupuje, stále môže byť nepríjemný, no v oveľa menšej miere.

Staršie výskumy vysvetľujú, že ako veľa vecí, aj naše emočné vnímanie rôznych zvukov môže mať svoje korene v evolúcii. Ak naši predkovia počuli približujúci sa zvuk od chrbta, mohlo to znamenať že sa dostali na mušku predátorovi. Výskumníci zo Švajčiarska ale vo svojej novej práci predstavili ďalší faktor vplývajúci na to, ako konkrétne zvuky vnímame. Ich prácu publikovali na vedeckom portáli Frontiers.

Autori zistili, že človek silnejšie reaguje na rozličné pozitívne ľudské zvuky, napríklad smiech či príjemný tón hlasu, ak zvuky prichádzajú zľava.

„V našej práci ukazujeme, že ľudská vokalizácia môže vyvolať pozitívne emócie a silnú reakciu v mozgu človeka, ak prichádza z ľavej strany poslucháča. Táto reakcia nevzniká, ak zvuky prichádzajú spredu alebo z pravej strany,“ tvrdí autorka štúdie, doktorka Sandra da Costa.

Na inak zafarbené zvuky nereagujeme

Neutrálna alebo negatívna vokalizácia, napríklad bežná reč alebo výkriky zdesenia, prichádzajúce z ľavej strany nemajú na mozog taký účinok. Autori štúdie vykonali praktický experiment, v ktorom použili funkčnú magnetickú rezonanciu. Pomocou nej porovnávali mozgovú aktivitu 13 dobrovoľníkov. Autori štúdie im púšťali rôzne zvuky vychádzajúce buď z ľavej strany poslucháča, spredu alebo sprava. Dobrovoľníci a skladali z mladých mužov a žien. Všetci boli pravákmi a nikto nemal hudobné vzdelanie.

Vedci im púšťali pozitívne zvuky, medzi ktorými boli aj erotické zvuky a následne im pustili aj neutrálne a negatívne zvuky. V rámci štúdie sledovali regióny mozgu, ktoré slúžia na prvotné spracovanie počutých zvukov, regióny A1 a R. Tieto oblasti boli maximálne aktívne, ak poslucháč počul príjemné zvuky prichádzajúce zľava. Ak prichádzali z inej strany, alebo neboli pozitívne, tieto regióny až tak aktívne neboli.

Lenže prečo má náš mozog radšej príjemné zvuky, ktoré pochádzajú z ľavej strany? Na túto otázku zatiaľ vedci nemajú jasnú odpoveď. Vedci zatiaľ nevedia v akom vývojovom štádiu túto preferenciu získavame. V ďalších krokoch sa pokúsia vlastnosť pochopiť lepšie. Potom môžu začať skúmať, či sa nejak viaže na dominantnú ruku alebo asymetrické usporiadanie našich vnútorných orgánov.

Ďalší článok Predošlý článok

Môže sa vám tiež páčiť