mozog stimulacia
Zdroj: Sergey Nivens / shutterstock.com
Zdravie

Elektrická stimulácia dokáže zmeniť správanie mozgu: V čom nám to dokáže pomôcť?

Náš mozog funguje na predpovediach. Každú jednu chvíľu sa snaží predpovedať čo sa bude odohrávať ďalej, pričom využíva naše predchádzajúce skúsenosti. Všetky predikcie mozgu sa následne porovnávajú so skutočnými zmyslovými údajmi a na základe toho náš najdôležitejší orgán dokáže v budúcnosti odstrániť akékoľvek chyby.

Výskumníci z univerzity UAB v Barcelone dokázali, že toto prediktívne správanie mozgu môžeme upraviť neinvazívnou elektrickou stimuláciou. Podľa súčasných vedeckých poznatkov prediktívne správanie mozgu funguje na základe signálov, ktoré sa šíria ako vlny cez niekoľko častí mozgového kortexu.

Modulácia mozgových funkcií

Tieto vlny sa šíria v rôznych frekvenčných pásmach. Existujú beta oscilácie pre predpovede a gama oscilácie, ktoré pokrývajú chyby v predikciách mozgu. V rámci nového výskumu vedci využili elektrickú stimuláciu na stimulovanie ľavého prefrontálneho kortexu. Podarilo sa im tieto signály modulovať a následne skúmali, aký to malo dopad na emočné predpovede dobrovoľníkov alebo na výsledky ich sociálneho vnímania.

Do štúdie sa zapojilo 75 dobrovoľníkov. Tí museli odhadnúť výraz v tvári jedincov, ktorí reagovali na rôzne udalosti evokujúce radosť, smútok alebo strach. Počas tejto úlohy vedci aplikovali elektrickú stimuláciu a zaznamenávali elektrickú aktivitu v mozgu. Elektrostimulácia na frekvencii 20 Hz, čo je pásmo beta vĺn, vplývala na predpovede týkajúce sa mimiky tvárí. V tomto smere boli predpovede stereotypickejšie. Dobrovoľníci očakávali úsmev pri šťastných situáciách, alebo naopak skleslú tvár pri tých smutných.

„Naša štúdia dokázala, že neinvazívnou metódou môžeme prakticky na želanie zmeniť správanie jedinca počas určitej úlohy,“ tvrdí jedna z autorov štúdie, Lorena Chanes.

Dopad elektrickej stimulácie mozgu si vedci všimli aj na elektroencefalograme. Po aplikovaní stimulácie mohli pozorovať nárast mozgovej aktivity. Štúdia ponúka nové poznatky o prediktívnej funkcii nášho mozgu. Ponúka zároveň základy pre lepšie pochopenie toho, ako možno túto mozgovú funkciu narušiť. Objavuje sa totiž čoraz viac porúch, ktoré ovplyvňujú prediktívne vlastnosti mozgu. Táto štúdia ponúka neinvazívny spôsob, ako v budúcnosti tieto poruchy liečiť. Autori štúdie veria, že ich práca otvorí dvere k vývoju rôznych nových terapií, ktoré sa venujú práve prediktívnej funkcií nášho mozgu.

Prediktívne správanie patrí medzi najzakladanejšie funkcie mozgu. Hoci v tejto práci vedci skúmali účinky stimulácie na predpovedanie mimiky tváre, v budúcnosti by podobná stimulácia mohla nájsť uplatnenie aj v ďalších odvetviach. Výskum je zatiaľ len v počiatkoch, no autori nezahadzujú možnosť, že v budúcnosti by podobnými postupmi mohli ovplyvňovať aj ďalšie kognitívne vlastnosti. Či sa im to podarí zatiaľ ostáva vo hviezdach, no v ďalších krokoch sa budú autori štúdie venovať aj ďalším využitiam neinvazívnej elektrostimulácie. Veria, že nájdu aj ďalšie spôsoby, ako ovplyvniť kognitívne funkcie mozgu a pomôcť ľuďom s rôznymi poruchami v týchto oblastiach.

Ďalší článok Predošlý článok

Môže sa vám tiež páčiť