Tento drobný vtáčik má schopnosť, ktorá bola doteraz prisudzovaná len človeku
Zvieratá

Tento drobný vtáčik má schopnosť, ktorú sme mimo ľudskej ríše ešte nevideli

Ľudia majú dar bohatej komunikácie a tam kde nemôžeme použiť slová, tam sa dokážeme dorozumieť množstvom rôznych gest. Určite si aj vy viete vybaviť hneď niekoľko prípadov, kedy ste s priateľom, partnerom alebo hocikým iným komunikovali cez rôzne znaky, aby vás niekto iný nepočul. 

Vo zvieracej ríši však táto vlastnosť nie je až tak rozšírená. Výskumníci dlhú dobu predpokladali, že okrem nás dokážu gestami komunikovať len primáty. Vedci z University of Tokyo si ale všimli, že divý vták druhu Parus minor používa špeciálny pohyb krídel na to, aby svojmu partnerovi naznačil známe gesto “až po tebe”.  

Autori novej štúdie pozorovali, že keď partneri tohto druhu priletia k hniezdu s jedlom, častokrát jeden z nich zatrepoce krídlami smerom k druhému, čo má indikovať, že má vstúpiť do hniezda ako prvý. Štúdia týmto objavom napáda zaužívaný predpoklad, že gestami komunikujú len hominidi v širšom zmysle, teda okrem človeka aj šimpanzy, gorily a orangutany.

V posledných rokoch sa objavujú výskumy, ktoré ukazujú, že silu gest chápu aj havrany alebo ryby. Tieto živočíchy využívajú svoje telo napríklad na to, aby ukázali na zaujímavý objekt. V tomto prípade ale ide o špecifický druh gest. Iný druh, takzvané symbolické gestá, si vyžadujú komplexné kognitívne myslenie a doteraz sa nenašli žiadne dôkazy o tom, že by okrem človeka akékoľvek zviera tieto symbolické gestá používali. Medzi ne môžeme radiť aj klasické gesto “až po tebe”.  

Komplexná komunikácia drobných vtáčikov

Autorov štúdie preto prekvapilo, keď uvideli jasný dôkaz o tom, že si symbolické gestá dokázal osvojiť tento drobný divý vtáčik.  

“V našom najnovšom výskume odhaľujeme, že vtáky druhu P. minor komunikujú so svojimi partnermi pomocou gest. Viac ako 17 rokov sa venujeme výskumu týchto vtákov a podarilo sa nám odhaliť aj to, že používajú špecifické zvuky na vyjadrenie určitých významov. Zároveň sme pozorovali, že svoj štebot dokážu spájať do viet, ktoré majú určité syntaktické pravidlá. Práve na základe tejto komplexnej komunikácie sme sa rozhodli pre výskum používania gest,” vyjadril sa jeden z autorov štúdie, Toshitaka Suzuki.  

Počas výskumu vedci sledovali dokopy osem párov druhu P. minor, po našom sýkoriek japonských. Pre potreby štúdie im postavili aj krabice, ktoré slúžili ako hniezda. Vedci pozorovali, že keď sýkorky išli do hniezda, vstupovali jeden po druhom. Tu si všimli, že keď vtáky niesli jedlo do hniezda, zvyčajne sa zvykli usadiť na blízkej vetvičke. Vtedy jedna sýkorka krídlami naznačila druhej, aby vstúpila do hniezda ako prvá. Vedci si všimli, že pohyb krídel pripomína spôsob, akým gestikulujeme “až po tebe” aj my.  

Vedci veria, že toto gesto používané sýkorkami má potenciál radiť sa k symbolickým gestám. Všimli si totiž, že sýkorka naznačovala gesto smerom k partnerovi, nie na hniezdo. Autori štúdie budú pokračovať v skúmaní komunikácie tohto pozoruhodného druhu.  

Ďalší článok Predošlý článok

Môže sa vám tiež páčiť