neandertalec
Zdroj: frantic00 / shutterstock.com
História, Ľudia

Neandertálci nás dobiehali aj vo výrobe nástrojov: Ďalšia štúdia dokázala vyspelosť našich najbližších predkov

Výskumníci dlhú dobu predpokladali, že jedine moderný človek dokázal vyrobiť nástroje z kostí ulovených zvierat. Výskumníci z University of Liege v novej práci dokázali, že sa touto zručnosťou mohli vyznačovať už Neandertálci, najbližší evoluční príbuzní moderného človeka.

Neandertálcov tradične vnímame ako primitívnych jaskynných ľudí, no v posledných rokoch sa táto predstava začína meniť. Objavuje sa čoraz viac dôkazov o tom, že títo naši predkovia nám boli podobnejší, než sme si spočiatku mysleli. Neandertálci boli nielen šikovnejší, no poznali aj umenie, čo sa donedávna považovalo za ďalšiu špecifickú vlastnosť druhu Homo Sapiens.

Moderní ľudia prišli do Európy pred približne 45-tisíc rokmi a istý čas žili na kontinente spolu s Neandertálcami. Hoci sa stále presne nevie aký vzťah medzi sebou tieto dva druhy mali, dôkazy naznačujú, že častokrát dochádzalo k miešaniu týchto dvoch skupín. Ľudia a Neandertálci mohli spolunažívať dobre a v niektorých prípadoch dochádzalo aj ku kríženiu týchto dvoch druhov. Nakoniec však Neandertálci vyhynuli a človek sa stal jediným zástupcom Homo na planéte.

Vyhynutie Neandertálcov sa spája so začiatkom výroby nástrojov z odlišných materiálov. Z tohto obdobia pochádzajú kostené zbrane, nástroje, ornamenty, alebo dokonca figuríny. Nástroje vyrobené z kostí výskumníci nenašli na neandertálskych náleziskách, preto sa predpokladalo, že nepoužívali tento materiál na výrobu nástrojov. Vedci verili, že Neandertálci nevedeli ako majú kosť spracovať. Spoliehali sa na rôzne úlomky ktoré získali po spracovaní ulovených zvierat. Tieto fragmenty následne použili na brúsenie pazúrikov.

Neandertálci vedeli spracovať kosti

V roku 2019 však archeológovia pracovali na neandertálskom nálezisku Chez-Pinaud-Jonzac a tam si všimli niečo, čo tento názor zmenilo. Nielenže Neandertálci kostené nástroje vyrábali, no tie boli rovnako populárne ako kamenné nástroje. V tomto smere autori štúdie hovoria o „priemysle“. Nálezisko ukázalo, že Neandertálci vyrábali rezacie nástroje, zbrane, a rôzne ďalšie nástroje z niekoľkých odlišných materiálov.

Ďalšie dôkazy vedci objavili v jaskyni Čagyrskaja, ktorá sa nachádza na západnom úpätí ruského Altaja. Aj toto nálezisko odhalilo, že Neandertálci, rovnako ako Homo sapiens, vyrábali rôzne nástroje z kostí. Naši predkovia vedeli ako majú kosť spracovať, hoci na to používali svoje vlastné spôsoby a kostené nástroje mohli využívať inak ako moderní ľudia.

Neandertálci vo viacerých smeroch žili podobne ako moderní ľudia. Iné štúdie odhalili napríklad to, že mohli využívať oheň na prispôsobenie si prostredia svojim potrebám. Keď žili v husto zalesnenej oblasti, cez požiar si mohli vytvoriť otvorenú oblasť, aby lepšie videli prichádzajúcu zver, alebo iné hrozby. Dlhú dobu sa však predpokladalo, , že prostredie si k obrazu svojmu začal prispôsobovať až moderný človek, s prechodom na poľnohospodárstvo. Počas obdobia neolitu alebo skorej doby kamennej, sa naši predkovia začali usádzať a vytvárať čoraz väčšie sídla. Namiesto presunu za potravou ostávali na jednom mieste a pestovali domestikované rastliny spolu s chovom domestikovaných zvierat.

Ďalší článok Predošlý článok

Môže sa vám tiež páčiť