Veda a výskum

Pretvárali Neandertálci svoje okolie, v ktorom žili? Vedci prinášajú zistenia, ktoré ešte viac zauzlujú našu históriu

Predkovia človeka ovplyvňovali okolité ekosystémy oveľa skorej, než sa spočiatku predpokladalo.

Pred 125-tisíc rokmi naši predkovia nežili vo veľkých spoločenstvách. Namiesto toho sa združovali do menších skupiniek lovcov-zberačov, ktoré viedli oveľa menej usadenejší život, než poznáme. Výskumníci z Leiden University sa vo svojej štúdii v roku 2021 venovali práve tomuto obdobiu života našich predkov a všimli si niečo zaujímavé. Komunity lovcov-zberačov mohli zmeniť ekosystém našej planéty.

Neandertálci, najbližší evoluční predkovia človeka, podľa autorov štúdie používali oheň na to, aby udržiavali svoje prostredie otvorené, čo malo vplyv na ich lokálny ekosystém. Výskum sa zameral na oblasť okolo nemeckého mesta Halle, kde archeológovia našli množstvo stôp neandertálskej aktivity.

Odoberajte Vosveteit.sk cez Telegram a prihláste sa k odberu správ

„Okrem iných vecí sme našli aj ostatky stoviek zvierat obklopených kamennými nástrojmi a veľkým množstvom uhlia,“ vyjadrila sa Sabine Gaudzinski-Windheuser, vedúca archeologického výsumu MONREPOS.

Autori štúdie tvrdia, že pred 125-tisíc rokmi bola táto oblasť zalesnenou a žili v nej jelene, dobytok, kone, slony, levy či hyeny. Predpokladá sa, že sa tento dávny les rozpínal od Holandska až po Poľsko. V niektorých menších regiónoch sa nachádzali jazerá a pri niekoľkých z nich vedci odhalili stopy po Neandertálcoch. Výsledky nového výskumu naznačujú, že z uzavretých častí lesa sa približne v dobe príchodu Neandertálcov stali otvorené priestranstvá, a to hlavne kvôli požiarom.

„Zatiaľ nie je jasné, či sa prostredie zmenilo kvôli príchodu Neandertálcov, alebo tí prišli do nového prostredia, lebo sa zmenilo,“ vysvetľuje Gaudzinski-Windheuser.

Otvorené prostredie

Hoci táto otázka nemá jasnú odpoveď, autori štúdie našli dôkazy o tom, že Neandertálci udržiavali túto oblasť otvorenú najmenej 2-tisíc rokov. V okolí jazier, kde sa Neandertálci nevyskytovali, ostal hustý les nedotknutý.

Štúdia prináša nový a zaujímavý pohľad do života našich predkov. Dlhú dobu sa totiž predpokladalo, že prostredie si k obrazu svojmu začal prispôsobovať až moderný človek, s prechodom na poľnohospodárstvo. Počas obdobia neolitu alebo skorej doby bronzovej, sa naši predkovia začali usádzať a vytvárať čoraz väčšie sídla. Namiesto presunu za potravou ostávali na jednom mieste a pestovali domestikované rastliny spolu s chovom domestikovaných zvierat.

Tento prechod sa považuje za jeden z najdôležitejších evolučných míľnikov našich predkov. Prví poľnohospodári museli začať meniť okolie k obrazu svojmu, napríklad zotínaním stromov, aby urobili miesto pre polia. Nový výskum naznačuje, že prispôsobenie prostredia začínalo oveľa skôr, hoci v menšom merítku. Objav je dôležitý nielen pre odbor archeológie, ale aj pre vedy zaoberajúce sa obnovou životného prostredia.

Autori dokazujú, že už Neandertálci dokázali pretvoriť prostredie k svojmu obrazu, no domnievajú sa, že tento trend má svoje počiatky oveľa hlbšie v histórii nášho druhu. Veria, že v nadchádzajúcich výskumoch objavia ďalšie stopy našich predkov a ich interakcie s prostredím, v ktorom žili.

Prihláste sa k odberu správ z Vosveteit.sk cez Google správy
Tagy
Zobraziť komentáre
Close
Close