Protimonopolný úrad SR sa vyjadril k vypínaniu českých televízií u našich operátorov, upozorňuje TUSR

Protimonopolný úrad zaujal stanovisko k problematike vypínania českých staníc u slovenských poskytovateľov televízie.

aktualna tema televizne stanice_titulka
Zdroj: unsplash.com (Glenn Carstens-Peters), úprava Vosveteit.sk

Pravdepodobne ste už zachytili, prípadne ste na vlastnej koži pocítili, že z ponúk slovenských operátorov sa pomaly vytrácajú české TV stanice. Len nedávno sme napríklad upozorňovali na to, že UPC a ďalší operátori boli prinútení, aby odstránili zo svojej ponuky ČT Sport. Nejde ale len o jednu televíziu našich susedov, ktorá sa vytratila z našich obrazoviek. Naši trhoví lídri taktiež tlačia na to, aby došlo k obmedzeniu vysielania českých staníc v našich končinách.

Najnovšie sa k vzniknutej situácii vyjadril aj Protimonopolný úrad SR, upozorňuje Telekomunikačná únia Slovenskej republiky (TUSR).

Odoberajte Vosveteit.sk cez Telegram a prihláste sa k odberu správ

V spore medzi televíziami a operátormi prehráva televízny divák

Slovenskí poskytovatelia televízie argumentujú hlavne tým, že české stanice, ktoré vysielajú na našom území, zasahujú do ich exkluzívnych licenčných práv.

„Slovenskí vysielatelia odôvodňovali požiadavku na obmedzenie obsahu vysielania/retransmisie určitých českých TV staníc tým, že vysielanie konkrétnych titulov na českých staniciach na území SR by bolo zásahom do ich exkluzívnych licenčných práv.“

PMÚ v súvislosti s viacerými sťažnosťami preveroval vzniknutú situáciu a uviedol, že hoci môže dochádzať k porušeniu práv, tak o tejto otázke nemôže rozhodnúť nikto iný ako len súdy.

„Nie je možné vylúčiť kolíziu licenčných práv udelených slovenským vysielateľom s licenčnými právami udelenými k určitým titulom vysielaným na dotknutých českých TV staniciach. O tejto otázke však môže rozhodnúť iba príslušný súd.“, uviedol úrad v stanovisku.

PMÚ hovorí, že slovenskí vysielatelia nemajú žiadne právo nariaďovať poskytovateľom staníc, ktoré stanice môžu alebo nemôžu distribuovať.

„Ukončenie celého vysielania zahraničnej TV stanice nie je žiaduce a nemôže byť voči operátorom ani vynucované.“, uvádza úrad vo svojom stanovisku.

Úrad ďalej  konštatoval, že nezistil žiadne porušenie zákona a nemá teda dôvod, aby pokračoval v prešetrovaní. Taktiež ale doplnil, že bude vzniknutú problematiku pozorne sledovať a prípadne sa ňou znova zaoberať.

„Vypnutie konkrétneho autorsky chráneného diela je technickou, právnou a ekonomickou otázkou a ukončenie vysielania en bloc z dôvodu ochrany autorských práv sa tak javí ako neprimerané a neodôvodnené. Úplné ukončenie distribúcie určitej českej TV stanice tak znižuje možnosť výberu pre spotrebiteľa, čo PMÚ nevníma pozitívne. Keďže predmetom žiadosti slovenských vysielateľov nebolo obmedzenie retransmisie celého vysielania niektorých českých TV staníc, ale iba ich určitej časti, PMÚ odporúča aby operátori zvážili iné možnosti než úplné vypnutie celej TV stanice, rešpektujúc pritom pravidlá ochrany autorských (licenčných) práv.“, doplnil úrad.

TUSR ďalej vysvetľuje, že do 31.7.2022 mali povinnosť od poskytovateľov získať súhlas, aby mohli šíriť ich obsah. No to sa zmenilo a od 1.8.2022 táto povinnosť už v zákone nie je zakotvená. K tomuto záveru TUSR došlo po diskusiách s Radou pre mediálne služby.

Prihláste sa k odberu správ z Vosveteit.sk cez Google správy

Komentáre