OECD sa dohodlo na zdanení technologických gigantov. Profitovať z toho bude aj Slovensko

Globálne technologické spoločnosti budú od roku 2023 povinné odvádzať dane vo všetkých krajinách, kde poskytujú svoje služby.

technologicki giganti facebook twitter google microsoft
Zdroj: vlastný

Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) oznámila odsúhlasenie novej daňovej dohody (via Neowin.net), ktorá definitívne ukončí problém so zdaňovaním veľkých technologických firiem. Od roku 2023 sa bude na veľkých technologických gigantov vzťahovať minimálna sadzba dane 15% a to bez ohľadu na to, kde majú svoje fyzické sídlo. Dane tak budú musieť giganti odvádzať všade tam, kde poskytujú svoje online služby. Samotnú dohodu o minimálnom zdanení technologických spoločností podpísalo až 136 krajín a jurisdikcií. Spoločne ide o krajiny pokrývajúce viac ako 90% svetového HDP. Dobrou správou je, že z nového systému zdaňovania týchto gigantov bude profitovať aj Slovensko, keďže sa pod dohodu podpísali aj naši predstavitelia.

Nový systém prerozdeľovania zisku spoločností a zdanenia gigantov je na stole

Nová nadnárodná daňová reforma zaoberajúca sa najmä digitalizáciou svetovej ekonomiky sa má opierať o dva základné piliere. Jedným z nich je zabezpečenie spravodlivejšieho rozdeľovania zisku a daňových práv medzi krajiny s ohľadom na najväčšie a najziskovejšie nadnárodné spoločnosti.

Odoberajte Vosveteit.sk cez Telegram a prihláste sa k odberu správ

„Vďaka novým pravidlám sa tak práva na zdanenie takýchto „gigantov“ prerozdelia aj medzi krajiny, kde spoločnosti pôsobia a nie len tam, kde majú jednotlivé spoločnosti svoje fyzické sídla. Pravidlá obsiahnuté v prvom piliery sa budú sťahovať najmä na nadnárodné spoločnosti s globálnymi tržbami nad 20 miliárd EUR a ziskovosťou nad 10%, ktoré možno považovať za víťazov globalizácie, “ informuje OECD.

V rámci prvého piliera OECD očakáva, že sa medzi jednotlivé krajiny vďaka novému systému prerozdelí viac ako 125 miliárd USD. Organizácia pritom upozorňuje, že príjmy rozvojových krajín budú podľa všetkého vyššie ako príjmy vo vyspelejších ekonomikách, čo určite zatraktívňuje nový systém zdanenia z pohľadu týchto štátov.

„Vďaka dnešnej dohode budú naše medzinárodné daňové opatrenia spravodlivejšie a funkčnejšie,“ povedal generálny tajomník OECD Mathias Cormann. „Toto je veľké víťazstvo efektívneho a vyváženého multilateralizmu.“ Je to ďalekosiahla dohoda, ktorá zaisťuje, aby bol náš medzinárodný daňový systém vhodný na účel digitalizovanej a globalizovanej svetovej ekonomiky. Teraz musíme pracovať rýchlo a usilovne, aby sme zaistili účinné vykonávanie tejto veľkej reformy, “uviedol generálny tajomník Cormann.

Druhý pilier novej daňovej reformy zavádza globálnu minimálnu sadzbu dane z príjmu právnických osôb na 15%. Vzťahovať sa bude na spoločnosti s príjmami nad 750 miliónov EUR. Tento systém zdanenia by mal pritom vygenerovať ďalšie daňové príjmy vo výške približne 150 miliárd USD. Jednotlivé krajiny by si tak pri efektívnom zdaňovaní takýchto spoločností mohli prísť na ďalšie nemalé príjmy.

Nové pravidlá by mali nadobudnúť účinnosť už v roku 2023

Po úspešnom podpísaní všetkých potrebných dohôd medzi jednotlivými krajinami by malo dôjsť ku úprave zákonov v jednotlivých krajinách, ktoré sú súčasťou OECD. Organizácia plánuje v budúcom roku predložiť krajinám modelové pravidlá na zavedenie nového systému zdaňovania veľkých spoločností. Víziou je, aby všetky krajiny schválili nové zákony ešte v budúcom roku, pričom sa počíta s ich účinnosťou už v roku 2023.

Prihláste sa k odberu správ z Vosveteit.sk cez Google správy

Komentáre