Lacný a dostupný liek proti starnutiu mozgu máte doma aj vy: Už tretí výskum potvrdzuje jeho účinnosť proti horšej pamäti

Multivitamínové doplnky majú výrazne pozitívny dopad na spomalenie starnutia mozgu a zhoršeniu pamäte.

Multivitamín môže byť liek proti starnutiu mozgu
Zdroj: Pixaba (geralt, Ajale), Úprava: Vosveteit.sk

Odborníci predpokladajú, že do roku 2060 bude viac ľudí v rizikovej skupine na Alzheimerovu chorobu. Prirodzene sa preto objavujú výskumy, ktoré sa snažia prísť na to, ako by sme mohli zabrániť kognitívnemu úpadku spojenému s týmto ochorením a jedna metóda sa ukazuje ako sľubná. 

Potvrdili ju už dve nezávislé štúdie a teraz sa objavuje tretia, za ktorou stoja výskumníci z Mass General Birgham. Tvrdia, že denné užívanie multivitamínových doplnkov stravy môže nielen zlepšiť pamäť, ale aj spomaliť úpadok kognitívnych vlastností spojený nielen s neurodegeneratívnymi ochoreniami, ale všeobecne starnutím ako takým. V štúdii potvrdzujú konzistentné a štatisticky významné výsledky. Vedci vykonali aj experiment s dobrovoľníkmi, ktorým okrem multivitamínového doplnku stravy podávali aj placebo.  

Odoberajte Vosveteit.sk cez Telegram a prihláste sa k odberu správ

V rámci klinickej štúdie vedci pracovali s 573 dobrovoľníkmi. Okrem toho na túto tému prebehli ešte dve ďalšie štúdie, ktoré pracovali s dobrovoľníkmi telefonicky a cez webový dotazník. Všetky výskumy sa zamerali na účinok multivitamínových doplnkov stravy na kognitívne vlastnosti človeka. Najnovšia klinická štúdia pozorovala výrazný prospech užívania multivitamínu na kognitívne vlastnosti v rozmedzí pozorovaných dvoch rokov.  

Významnejšie zlepšenie vedci pozorovali v zlepšení epizodickej pamäte. Zároveň ale vysvetľujú, že nenašli žiadne dôkazy, ktoré by naznačovali zlepšenie pozornosti ako takej. Autori výskumu tvrdia, že užívanie multivitamínu počas trvania štúdie spomalilo kognitívne starnutie o dva roky v porovnaní s placebo látkou.  

“Úpadok kognitívnych vlastností je najväčšou obavou starších ľudí. Tvrdíme, že denné užívanie multivitamínových doplnkov stravy má výrazný potenciál spomaliť kognitívne starnutie,” tvrdí jeden z autorov štúdie, Chirag Vyas.  

Multivitamíny majú výrazný vplyv na zdravie nášho mozgu

Komerčne dostupné multivitamíny majú v sebe viac ako 20 dôležitých mikroživín, ktoré podľa autorov štúdie pomáhajú zabrániť problémom s pamäťou a spomaliť kognitívne starnutie. Výsledky tejto štúdie sú teda obzvlášť zaujímavé pre starších dospelých, ktorí hľadajú spôsoby, ako by si mohli udržať zdravý mozog. Spolu s týmto výskumom pozitívny dopad multivitamínových doplnkov potvrdili už tri výskumy. Tie porovnávali výsledky užívania multivitamínu s výsledkami kontrolnej skupiny, ktorá užívala placebo látku.  

“Už tri štúdie potvrdzujú, že multivitamínové doplnky môžu byť bezpečné, dostupné a lacné prostriedky, vďaka ktorým si môžeme lepšie chrániť zdravie nášho mozgu,” tvrdia vedci.  

Nová štúdia spadá pod väčší projekt COSMOS, na ktorom sa podieľa niekoľko zdravotníckych zariadení a univerzít. Vďaka tejto spolupráci môžu výskumy pracovať s veľkým množstvom dobrovoľníkov. Dokopy sa do všetkých troch výskumov zapojilo viac ako 5-tisíc ľudí. Dobrovoľníci mali vek 60 rokov a vyšší a pochádzajú zo Spojených štátov.

Všetky tri výskumy prakticky dokázali, že denné užívanie multivitamínových doplnkov má výrazne pozitívny vplyv na zdravie nášho mozgu. Výskumníci však v ďalších vedeckých prácach chcú pochopiť, ako presne chráni multivitamín človeka pred problémami s pamäťou a úpadkom kognitívnych vlastností. Multivitamíny obsahujú množstvo dôležitých vitamínov a minerálov. V ďalších výskumoch bude cieľom zistiť, ktoré presne nám pomáhajú.  

Prihláste sa k odberu správ z Vosveteit.sk cez Google správy

Komentáre