Veda a výskum

Čo sa dialo, keď prišli Homo sapiens do Eurázie? Štúdia črtá, ako sa postupne menila naša DNA

Vieme, že Homo sapiens a Neandertálci spolu nažívali a mohli sa v istom období aj krížiť. To ovplyvnilo našu DNA dodnes.

Vďaka pokrokom v sekvenovaní génov a porovnávacej analýze dokázali vedci zistiť, že Neandertálci a Homo sapiens sa v minulosti pravdepodobne krížili. Tento odkaz sa nachádza aj v nás, predpokladá sa, že približne 2% DNA pochádzajú práve od Neandertálcov.  

Zaujímavosťou je, že percentá neandertálskej DNA sa v rámci regiónov Eurázie málinko líšia. Výskumníci z Université de Genève v rámci novej štúdie odhaľujú, prečo tieto drobné rozdiely existujú. Jednou hypotézou je, že prirodzený výber, teória, že prežijú najlepšie prispôsobené gény, neovplyvňoval populácie Európy a Ázie rovnakým spôsobom.  

Odoberajte Vosveteit.sk cez Telegram a prihláste sa k odberu správ

V rámci novej štúdie ale výskumníci pracovali aj s inou hypotézou. Autori veria, že rozdiely v neandertálskej DNA môže pomôcť vysvetliť migrácia našich predkov. Keď sa migrujúca populácia zmieša s lokálnou populáciou, DNA lokálnej populácie sa zvykne zvyšovať so vzdialenosťou od miesta, z ktorého druhá civilizácia migrovala.  

Homo sapiens má svoje evolučné počiatky v Afrike, z ktorej neskôr migroval do Eurázie. Podľa hypotézy vedcov sa percento neandertálskej DNA má zvyšovať, čím ďalej sa nachádzame od Afriky. Na overenie tejto hypotézy použili autori naozaj obšírnu genetickú databázu obsahujúcu viac než 4-tisíc genómov jedincov, ktorí žili na území Eurázie za posledných 40 tisícročí.  

“Naša štúdia sa zakladá hlavne na európskych populáciách, keďže sme závislí na objavoch kosti a stave zachovalej DNA v nich. Ukázalo sa, že archeologické práce sú v Európe početnejšie, čo nám výrazne pomáha pri štúdii genómov Európskych populácií,” tvrdí Claudio Quilodrán, jeden z autorov novej štúdie.  

Miešaním populácie sa DNA Homo sapiens postupne menila

Zo štúdie vyplýva, že po migrovaní druhu Homo sapiens z Afriky genómy paleolitických lovcov-zberačov žijúcich v Európe obsahovali o trošku vyššie proporcie neandertálskej DNA ako genómy ázijských populácií. To vyzerá ako pravý opak toho, čo môžeme pozorovať dnes. S paleontologickými dátami však výsledky sedia. Neandertálci žili hlavne na území západnej Eurázie a ich kosti sa nenašli východnejšie ako v sibírskom regióne Altai. 

Keď však Európski lovci-zberači prechádzali na poľnohospodárstvo, pred približne 10 až 5-tisíc rokmi, proporcie neandertálskej DNA klesali. Nakoniec v európskych populáciách boli o čosi menšie ako v prípade ázijských populácií.  Tento pokles súhlasí približne s dobou, kedy do Európy prišli prví anatólsky farmári. Tí zas v sebe niesli menšie proporcie neandertálskej DNA ako obyvatelia Európy.  

Farmári z Anatólie sa však usadili v Európe a zmiešali sa s lokálnou populáciou. To podľa názoru autorov štúdie “zriedilo” neandertálsku DNA ešte o niečo viac. Štúdia je dôkazom toho, že kombináciou analýzy genómov našich predkov a archeologických dát dokážu vedci sledovať odlišné štádiá v živote našich predkov. Táto práca by mohla zároveň slúžiť ako referencia pre ďalšie výskumy.  

Prihláste sa k odberu správ z Vosveteit.sk cez Google správy
Tagy
Zobraziť komentáre
Close
Close