SpravodajstvoVeda a výskumVesmír

Zrážka „mŕtvych“ hviezd vyprodukovala najsilnejší záblesk gama žiarenia: Bolo šťastím, že ho astronómovia zachytili!

Záblesky gama žiarenia sú náhodným javom. Trvajú krátko a je nemožné predpokladať, kde sa objaví ďalší.

Záblesky gama žiarenia sú prudké energetické javy, ktoré astronómovia môžu pozorovať počas výskumu vesmíru. Spravidla sú náhodné, teda vedci nedokážu predvídať čas, ani miesto kde sa objavia. Minulý rok sa však observatóriu ALMA podarilo jeden takýto záblesk zachytiť, pričom s najväčšou pravdepodobnosťou vznikol počas zlúčenia dvoch neutrónových hviezd. Štúdia bola publikovaná 1. augusta 2022.

Po čiernych dierach vedci považujú neutrónové hviezdy za najexotickejšie objekty, aké existujú. Sú neuveriteľne husté a môžu dosahovať hmotnosť niekoľkonásobku Slnka, pričom ich priemer môže byť len 20 km. Neutrónové hviezdy vznikajú po explóziách masívnych hviezd. Keď nastane zlúčenie dvoch neutrónových hviezd, tento dej vyvolá ešte energetickejšiu explóziu, ktorú vedci označujú ako kilonova.

Spolu s explóziou vedci zaznamenali aj gravitačné vlny a krátky záblesk gama žiarenia, informuje Space.com. Ako prvé si udalosť všimlo observatórium Európskej vesmírnej agentúry INTEGRAL-X 6. novembra 2021. Záblesk gama žiarenia netrval viac ako dve sekundy, no „ozveny“ kilonovy mohli astronómovia pozorovať oveľa dlhšie.

„Po prvýkrát sme sa pokúsili pozorovať záblesk gama žiarenia prostredníctvom observatória ALMA. Máme šťastie, že sa nám túto udalosť podarilo zachytiť tak jasne,“ vyjadril sa astronóm z Northwestern University, Wen-Fai Fong.

Zlúčenie neutrónových hviezd

Sledovať to, čo ostane po naozaj gigantickej kilonove astronómom pomáha lepšie pochopiť, ako tieto obrovské kozmické explózie môžu vznikať. Ak svoje pozorovania skombinujú s röntgenovými pozorovaniami, získajú lepšiu predstavu o množstve energie uvoľnenej počas explózie. Záblesk gama žiarenia vedci označili ako GRB 211106A a považujú ho za jeden z najenergetickejších zábleskov, aké astronómovia zaznamenali. Vedcov prekvapila sila záblesku vzhľadom na to, že sa zlúčenie neutrónových hviezd odohralo pred 9-miliardami rokov.

Záblesky gama žiarenia majú vysokú energiu a intenzívnejšie žiarenie môže ničiť živú hmotu. Pred nimi nás chráni atmosféra, no ak by záblesk gama žiarenia vznikol blízko, nedokázala by nás ochrániť. Hoci nikto nedokáže vylúčiť vznik záblesku gama žiarenia v blízkosti Slnečnej sústavy, podľa odborníkov sú šance veľmi malé. Predpokladá sa, že k intenzívnemu záblesku gama žiarenia nedôjde skôr ako za 100-miliónov rokov.

Záblesky začínajú ako malý lúč, ktorý sa postupne otvára. Zachytiť ich dokážeme len vtedy, keď lúč smeruje našim smerom. Čím širší je, tým väčšiu šancu majú astronómovia na jeho zachytenie. Podľa pozorovaných lúčov vedci dokážu odhadnúť ako často dochádza k zlúčeniu neutrónových hviezd.

Keď sa hviezdy tohto typu zlúčia, podmienky sú tak drsné, že počas tohto deja vznikajú najťažšie a najvzácnejšie prvky, napríklad zlato, platina, či striebro. Predpokladá sa, že zlúčenie neutrónových hviezd dokáže vyprodukovať množstvo zlata rovnajúce sa hmotnosti od 3 do 13 Zemí.

Tagy
Zobraziť komentáre
Close
Close