nudny online meeting
Zdroj: wee dezign / Shutterstock.com
Ľudia, Spoločnosť

Výskumníci prišli na to, prečo nás online mítingy tak unavujú: Ukázalo sa, že ich robíme zle

Pandémia mnohým umožnila pracovať z domu a spolu s tým sa neoddeliteľnou súčasťou života stali online pracovné mítingy.  

Či už ste počas tohto obdobia chodili na prednášky online, alebo ste museli presedieť cez niekoľkohodinové pracovné stretnutia, určite ste si všimli, že únava nastupuje pomerne rýchlo. Výskumníci v predchádzajúcich štúdiách usudzovali, že presun do online prostredia môže byť pre nás stresujúci a výsledná únava pochádza z mentálneho preťaženia. Nový výskum z Aalto University ukazuje, že opak môže byť pravdou.  

Aj autori novej štúdie očakávali, že mítingy na diaľku človeka skôr stresujú, no ako výskum ukázal, ak nás nezapoja do práce rýchlo, začína nás online hovor nudiť a tým pádom sa stávame ospalými. Výskum meral srdcový tep počas virtuálnych a osobných mítingov. Autori skúmali odlišné typy únavy pri 44 dobrovoľníkoch a autori štúdie analyzovali takmer 400 mítingov.  

“Skombinovali sme fyziologické výskumné metódy s etnografickým výskumom. Každého dobrovoľníka sledovali počas dvoch pracovných dní, pričom sme zaznamenali čas pre všetky typy fyziologických reakcií, aby sme zistili ich zdroj,” tvrdí Niina Nurmi, vedúca štúdie.  

Okrem samotnej reakcie výskumníci zohľadnili aj iné faktory. Zohľadnili napríklad všeobecný postoj k práci, či do akej miery je počas mítingu človek do práce zapojený. Zo štúdie vyplynulo, že ak niekto miluje svoju prácu, potom nezávisí na tom akú formu stretnutie má, pozornosť si dokáže udržať aj počas online mítingu. Ak niekomu chýba vysoký entuziazmus a počas stretnutia nie je až tak zapojený do diania, pre takéhoto človeka sú online mítingy mimoriadne vyčerpávajúce.  

Prečo sú osobné mítingy lepšie?

Autori štúdie vo svojej práci vysvetlili, že osobné mítingy sú pre nás ľahšie preto, lebo máme k dispozícii ďalšie zmyslové vnemy. Tie nám pri online stretnutí chýbajú. Najdôležitejším je nepochybne fyzická prítomnosť na stretnutí, sledovanie miestnosti a aj vyššia miera interakcie s kolegami alebo šéfom. Pri online stretnutiach typicky nemá nikto kameru zapnutú. Stáva sa menej často, že by niekto prehovoril, pokiaľ sa to od neho priamo nevyžaduje. Aj pri brainstormingu či podobných skupinových stratégiách je miera aktivity pri online mítingu citeľne nižšia ako pri osobnom stretnutí.  

Keď nám chýba zmyslová odozva, náš mozog nedostáva dostatok stimulácie a môže začať multitaskovať. Autori štúdie v tomto upozorňujú, že človek v tomto prípade nedokáže efektívne zvládať viac úloh naraz. Ak chceme venovať plnú pozornosť online mítingu, dokážeme to len pri chôdzi alebo inej mimoriadne automatizovanej činnosti. Keď robíme niečo iné, riskujeme že prepočujeme, ak by sa spomenulo niečo dôležité.  

Ak popri online meetingu robíme niečo iné, náš mozog neustále prepína medzi dvoma úlohami, čím vynakladá oveľa vyššiu aktivitu.  

Ďalší článok Predošlý článok

Môže sa vám tiež páčiť