Nová štúdia zistila, prečo po marihuane rastie chuť do jedla
Ľudia, Zdravie, Zvieratá

Vedci dali myšiam „fajčiť marišku“: Zistili, prečo nám po nej rastie chuť do jedla

Je všeobecne známe, že keď si dáme “diablov šalát”, chceme zjesť všetko, čo nám príde do cesty. Výskumníci z Washington State University však vo výskume na zvieratách presne demonštrovali, ako marihuana podporuje apetít.  

Ich výskum by mohol pomôcť ľuďom, ktorí počas liečby rakoviny strácajú chuť do jedla, no zároveň by mohli vedci pomôcť aj ľuďom s poruchou príjmu potravy, napríklad anorexiou alebo potenciálne aj obezitou.  

V rámci výskumu vedci podali myšiam cannabis sativa a použili techniku podobnú magnetickej rezonancii, aby zistili, ako mozog myší na marihuanu reagoval. Ukázalo sa, že marihuana aktivovala sadu buniek v hypotalame, keď hlodavce očakávali a konzumovali chutné jedlo. Tieto neuróny neboli aktivované u myší, ktoré marihuanu neužili.  

“Keď myši požijú marihuanu, v ich mozgu sa zapnú neuróny, ktoré typicky nie sú aktívne. Myšiam sme podali cannabis sativa vo forme pary a všimli sme si, že sa deje niečo dôležité v hypotalame,” tvrdí Jon Davis, jeden z autorov štúdie.  

Na sledovanie mozgovej aktivity myší použili vedci kalciovú zobrazovaciu metódu. Tá sa už v minulosti použila na študovanie reakcie mozgu na jedlo, no táto štúdia je prvá, ktorá skúma reakciu mozgu na jedlo po užití marihuany.  

Prečo máme po marihuane chuť do jedla?

Počas štúdie autori zistili, že receptor cannabinoid-1, kontroluje aktivitu známej skupiny buniek v hypotalame. Keď sa tieto neuróny vypli, marihuana už viac nepodporovala chuť do jedla. Nový výskum stavia na predchádzajúcej štúdii. Tá bola jednou z prvých, ktoré použili marihuanu vo forme pary, aby skúmali účinky tejto rastliny na zvieratách. V minulosti sa THC podávalo injekčne. Cieľom výparov je lepšie napodobniť to, ako bežne užívajú marihuanu ľudia. Predchádzajúca štúdia zároveň odhalila genetické zmeny v hypotalame po užití marihuany. Preto sa v rámci tejto štúdie výskumníci zamerali primárne na túto oblasť.  

Marihuane sa venovalo obrovské množstvo výskumov. Niektoré našli pozitíva užívania tejto látky, iné nás varovali pred možnými negatívami. Hoci ide stále o pomerne populárnu rekreačnú činnosť u mladistvých, treba mať na pamäti, že dlhodobé užívanie marihuany môže výrazne zvýšiť riziko infarktu, mŕtvice, či inej vážnej srdcovocievnej choroby.  

Tak zneli výsledky štúdie, o ktorej sme informovali v tomto článku. Zároveň ale musíme spomenúť aj to, že vedci nenašli žiadne dôkazy, ktoré by priamo prepájali užívanie marihuany a riziko srdcovocievnych ochorení. V práci pracovali s piatimi kanadskými zdravotníckymi databázami. Presnejšie závery teda znejú tak, že Kanaďania závislí na marihuane majú oveľa vyššie riziko, že si prejdú infarktom, mŕtvicou alebo inou závažnou udalosťou ako ľudia, ktorí tomuto zlozvyku neholdujú.    

Téma marihuany je momentálne globálne diskutovaným problémom, pričom sa rozoberá najmä to, aké dopady na ľudské zdravie by mohlo užívanie marihuany priniesť.  

Ďalší článok Predošlý článok

Môže sa vám tiež páčiť