mimozemstan
Zdroj: adike / shutterstock.com
Vesmír

Mimozemská správa alebo šum mikrovlnky? Vedci našli spôsob, ako rozlíšiť sľubný rádiový signál od pozemského ruchu

Už viac ako 60 rokov výskumníci zapojení do projektu SETI (pozn. redakcie: Search for Extra-Terrestrial Intelligence) pátrajú po signáloch, ktoré by sa líšili od tradičných rádiových emisií.

V minulosti vedci zaznamenali niekoľko signálov, o ktorých si mysleli, že môžu pochádzať od mimozemskej civilizácie. Vo väčšine prípadov sa však ukázalo, že išlo o planý poplach. Výskumníci teraz vytvorili nové metódy ako po potenciálnych mimozemských správach pátrať a ako jednoduchšie rozhodnúť, či by mohol byť signál pravý alebo nie. Tieto nové metódy výrazne uľahčia pátranie po potenciálnom inteligentnom živote za hranicami našej planéty.

Problém je, že väčšina projektov SETI pracuje s pozemnými rádiovými signálmi. Znamená to, že akýkoľvek rádiový ruch, či už od iných pozemných zariadení alebo satelitov, sa môže javiť ako potenciálny signál od mimozemskej civilizácie. Vedcov môže zmiasť čokoľvek od satelitov Starlink, cez mobilné telefóny, motory automobilov a dokonca aj mikrovlnka. Podobné falošné signály sa objavujú už od roku 1960, kedy projekt SETI začal.

Dnes vedci rozlišujú možné mimozemské signály tak, že párkrát namieria teleskop na rovnaké miesto, aby sa uistili že nejde o niečo jednorazové. Aj ak by sa signál opakoval môže ísť o pozemský ruch. Výskumníci z University of Berkeley našli spôsob ako sa uistiť, že signál skutočne prešiel medzihviezdnym priestorom, čím by sa odstránila možnosť, že ide o niečo, čo sme vytvorili my.

„Myslím, že ide o jeden z najväčších pokrokov v odbore SETI za dlhú dobu. Po prvýkrát máme v rukách metódu, ktorá nám umožňuje rozlíšiť mimozemský signál od potenciálneho ruchu zo Zeme. To je naozaj fascinujúce, pretože mnohé signály, napríklad známy signál Wow! bol jednorazovkou,“ tvrdí Andrew Siemion, jeden z hlavných vyšetrovateľov projektu Breakthrough Listen.

Rozlišovanie potenciálnych mimozemských signálov

Signál Wow! sa dnes považuje za jeden z najpresvedčivejších adeptov mimozemského signálu. Zachytili ho v roku 1977 a keď sa astronóm pozrel na výtlačok, na ktorom bol signál špecifikovaný, v úžase na papier napísal dnes už známe „Wow!“. Signál prekvapil tým, že sa nepodobal na nič, čo môže vzniknúť prirodzenými procesmi. Signál sa už viackrát neobjavil.

„Prvé zachytenie mimozemskej správy môže byť jednorazové. Ak a signál nezopakuje, veľa s tým urobiť nevieme. Preto je dobré mať spôsob ako zistiť, či rádiové vysielanie skutočne prešlo medzihviezdnym priestorom, teda prišlo ku nám z inej časti vesmíru,“ vysvetlil Siemion.

Vedci si uvedomili, že ak rádiový signál prechádza medzihviezdnym priestorom, potom by sa to malo na ňom odzrkadliť špecifickým spôsobom. Vysvetľujú, že amplitúda podobného signálu postupom času stúpa a klesá.

„Takéto signály majú tendenciu v priebehu času stúpať a klesať v amplitúde – to znamená, že scintilujú. Je to preto, že signály sú mierne lámané alebo ohnuté zasahujúcou studenou plazmou,..“, hovoria astronómovia.

V rámci práce vytvorili algoritmus, ktorý dokáže zistiť či potenciálne mimozemské signály scintilujú, teda menia svoju amplitúdu. Scintilácia, alebo inak aj mihotanie, môžeme pozorovať napríklad na typickom mihotaní sa hviezd na nočnej oblohe. A hoci aj naša atmosféra vytvára podobnú scintiláciu, tak je predsa len odlišnou. To znamená, že vieme nájsť rozdiely medzi pozemskými signálmi a tými, ktoré k nám prídu z vesmíru.

Vedci z Breakthrough Listen momentálne demonštrujú, že pomocou tohto algoritmu môžeme jednoducho odfiltrovať signály, ktoré pochádzajú zo Zeme. Zároveň však dodávajú, že na to aby sme scintiláciu pozorovali musí rádiový signál cestovať aspoň 10-tisíc svetelných rokov.

Ďalší článok Predošlý článok

Môže sa vám tiež páčiť