mozog stimulacia
Zdroj: Sergey Nivens / shutterstock.com
Ľudia

Čo sa odohráva v mozgu keď nám zazvoní mobil? Vedci skúmali, ako mozog reaguje na známe zvuky

Počujete štekanie psa, zvonenie telefónu alebo kroky uprostred noci. Náš mozog vie len z týchto informácií vyvodiť potrebné akcie, no výskumníci mali len malú predstavu, čo sa počas tohto procesu deje. Vedci z Champalimaud Centre for the Unknown vydali štúdiu, ktorá popisuje do hĺbky, ako náš mozog prekladá vnemové signály na akcie.  

Ako autori štúdie vysvetľujú, ak počujeme kroky v noci, máme pred sebou dôležité rozhodnutie. Sú to kroky nášho dieťaťa alebo sa nám do domu dostal niekto cudzí? Mozog sa musí na základe dostupných informácií rozhodnúť a tieto rozhodnutia ovplyvnia, čo sa bude diať ďalej.  

“Cez deň urobíme nespočetné množstvo rozhodnutí, ktoré sa zakladajú čisto len na zvukoch. Otázkou ostávalo, čo sa deje v mozgu počas týchto procesov,” píšu vedci.  

Ich práca popisuje, čo sa deje v mozgovej kôre a ako sa tam preplietajú rôzne typy signálov. Mozgová kôra sa skladá z niekoľkých regiónov, ktoré majú odlišné funkcie. Medzi nimi nájdete zmyslové oblasti, ktoré spracúvajú informácie o prostredí, v ktorom sme a motorické oblasti, ktoré ovplyvňujú to, čo urobíme. Človek by čakal, že signály našich budúcich akcií budú vychádzať z motorických oblastí, no nie je to úplne tak. Štúdia odhalila, že sa tieto signály objavujú aj v zmyslových oblastiach.  

Rozhodnutie na základe zvukov

Autori štúdie zisťovali, čo sa v mozgu deje tak, že experimentovali na myšiach. Tým vymysleli zaujímavú úlohu. Myši sa museli rozhodnúť, či bol počutý zvuk vysoký alebo nízky v porovnaní s niekoľkými príkladmi a na základe toho oliznúť jednu z dvoch trubičiek. 

“Táto úloha nám však nestačila. Myši sa rýchlo naučili úlohu a dokázali odpovedať v momente, keď zvuk počuli. Museli sme vymyslieť inú úlohu, ktorá by nám dovolila separovať aktivitu v mozgu spojenú so signálom,” vysvetľuje vedúci štúdie, Raphael Steinfeld.  

To vedci urobili tak, že zaviedli povinné oneskorenie. Myši museli počas pol sekundy zdržať svoje rozhodnutie. Vedcom trvalo šesť mesiacov tvrdého trénovania, než mohli začať zaznamenávať mozgovú aktivitu myší. Tu sa ukázalo, že zmyslové a rozhodovacie signály vykazovali špecifické priestorové a temporálne vzorce. Signály spojené so zvukom sa objavili rýchlo, no po približne 400 milisekundách zmizli. Signály spojené s voľbou sa objavili neskôr ešte predtým, než myš vykonala svoje rozhodnutie

Vedci vysvetľujú, že prvotné zvukové signály v mozgu nereflektujú voľbu, ktorú myš neskôr vykoná. Ide o odlišné signály, ktoré sa v mozgu objavia oveľa neskôr. To naznačuje, že počutý zvuk a signály zaznamenávajúce tento zvuk neovplyvňujú priamo rozhodnutie myši. Autori štúdie predpokladajú, že tieto signály môžu existovať preto, aby mozgu dali pevnejší obraz o realite a okolitom svete. Túto hypotézu však budú musieť overiť v nadchádzajúcich štúdiách. 

Ďalší článok Predošlý článok

Môže sa vám tiež páčiť