mimozemstan
Zdroj: adike / shutterstock.com
Vesmír

Vedci predstavili nový spôsob, ako môžeme nájsť inteligentný mimozemský život

Už niekoľko dekád pátrame po stopách inteligentného života vo vesmíre, zatiaľ však bez úspechu. Najznámejším je v tomto odbore inštitút SETI, ktorý vznikol v 80. rokoch minulého storočia, no v roku 2015 vznikol projekt Breakthrough Listen, ktorý taktiež pátra po mimozemskom živote.

V rámci projektu BLIPSS (pozn. redakcie: Breakthrough Listen Investigation for Periodic Spectral Signals) výskumníci vytvárajú nový spôsob pátrania po opakujúcich sa signáloch vychádzajúcich z jadra Mliečnej dráhy. Cieľom tohto projektu je odhalenie špecifických opakujúcich sa vzorov, ktoré by mohli predstavovať mimozemskú komunikáciu alebo technológiu. Na štúdii sa podieľali aj vedci z Cornell University.

Pulzary sú špecifický typ neutrónových hviezd, ktoré sa vyznačujú mimoriadne rapídnou rotáciou a generovaním pravidelných signálov. Nie sú však jedinými objektmi vo vesmíre vytvárajúce periodické signály. Aj človek využíva mierené periodické vysielanie na rôzne účely, napríklad radar. Vedci predpokladajú, že tieto periodické signály by mohli byť dobrým spôsobom, ako upútať niekoho pozornosť vo vesmíre. Periodické signály vyčnievajú a zároveň si vyžadujú menej energie, ako keby vysielač pracoval nepretržite.

Kontakt z jadra Mliečnej dráhy

Výskumníci sa zameriavajú na jadro galaxie preto, lebo v tomto regióne existuje viac hviezd a tým pádom aj väčšia pravdepodobnosť výskytu obývateľnej planéty. Ak by teoreticky existovala v Mliečnej dráhe mimoriadne vyspelá civilizácia, umiestnenie majáku do jadra domovskej galaxie môže byť dobrým spôsobom ako kontaktovať civilizácie v rôznych kútoch.

Autori štúdie vytvorili softvér založený na algoritme FFA (pozn. redakcie: Fast Folding Algorithm), ktorý ponúka väčšiu citlivosť na periodické sekvencie úzkych pulzov. Projekt BLIPSS dramaticky zvyšuje pravdepodobnosť zachytenia dôkazov mimozemskej technológie. Algoritmus otestovali na známych pulzaroch a podľa očakávaní dokázali zachytiť periodické emisie.

Následne sa pozreli na najväčší dataset z galaktického jadra. V tomto prípade sa zameriavali na užší rozsah frekvencií, menej ako desatinu, ktoré ponúka priemerná FM rádiová stanica.

„Kombinácia úzkeho pásma a periodických vzorcov môže byť znakom úmyselnej technologickej aktivity inteligentných civilizácií. Projekt Breakthrough Listen zachytáva obrovské množstvo dát a vďaka novému algoritmu poznáme spôsob ako hľadať ihlu v kope sena,“ vyjadril sa Steve Coft, spoluautor štúdie.

Projekt SETI sa dlhú dobu zameriaval na nepretržité signály, čo autori štúdie vnímajú ako nie celkom správny prístup. V štúdii dokazujú, že vysielanie periodických pulzov možno považovať za oveľa efektívnejší spôsob komunikácie. Štúdia je prvou svojho druhu, ktorá sa zameriava na detekovanie prerušovaných no pravidelných signálov.

Zatiaľ je ale priskoro povedať, či budú mať vedci úspech. Po mimozemskom živote pátrame už dlhú dobu a zatiaľ vedci vo vesmíre neobjavili nič, čo by naznačovalo že život za hranicami Slnečnej sústavy existuje. Veľká časť komunity sa však prikláňa k názoru, že ak sme vznikli my, potom musí niekde vo vesmíre existovať aj iná inteligentná civilizácia. Niektorí dokonca veria, že už čoskoro príde prvá správa od mimozemšťanov.

Ďalší článok Predošlý článok

Môže sa vám tiež páčiť