globalne oteplovanie (2)
Zdroj: Romolo Tavani / Shutterstock.com
Ľudia, Spoločnosť, Zem

Globálne otepľovanie môžeme zmeniť len drastickou zmenou: Vedci prinášajú odvážny návrh, ktorý by mohol transformovať celú našu spoločnosť

Globálne otepľovanie je problémom, ktorý už podľa názoru mnohých odborníkov nemožno ďalej ignorovať. Svet potrebuje drastické a efektívne riešenie, vďaka ktorému by sme sa mohli vyhnúť najhorším scenárom vyplývajúcim z meniaceho sa podnebia Zeme.  

Otepľovanie má potenciál ovplyvniť poľnohospodárstvo, ekonomiku a naše životy. Rastúcimi teplotami existuje reálne riziko, že sa tropické oblasti stanú príliš horúcimi na to, aby sme v nich dokázali prežiť. Dvíhanie morských hladín zas môže zaplaviť množstvo pobrežných komunít.  

Situácia je vážna, no výskumníci z Oregon State University veria, že majú riešenie, ktoré by nám mohlo pomôcť. Nebude ale vôbec jednoduché. Ich práca sa zakladá na unikátnom datasete, ktorý zachytáva obdobie 500 rokov Zeme. Tieto dáta využili na navrhnutie cesty, prostredníctvom ktorej by sme sa mohli vyhnúť najväčším ekologickým a sociálnym problémom.  

“Chápeme, že nami navrhované riešenia môže byť problém implementovať, hlavne ak vezmeme do úvahy súčasnú situáciu s emisiami, nedostatok politickej iniciatívy a popieranie globálneho otepľovania verejnosťou. Ak ale náš plán nebude zahrnutý v zozname potenciálnych možností, nemôžeme sa začať úprimne rozprávať o tom, ako by nám mohol pomôcť,” tvrdí William Ripple, jeden z autorov štúdie.  

Výskumníci navrhujú takzvaný radikálny inkrementalizmus. Táto metóda predstavuje masívnu spoločenskú zmenu, ktorú dosiahneme drobnými krátkodobými krokmi. Táto práca sa podľa slov autorov stavia proti iným klimatickým štúdiám, ktoré viac propagujú status quo. Tento postup podľa názoru vedcov už ďalej nefunguje.  

V práci demonštrujú, ako potreby ľudstva od roku 1850 explodovali a že sme to v tomto smere “ekologicky prestrelili”. Vo svojej práci navrhujú postup ako znížiť našu spotrebu najdôležitejších zdrojov tak, aby sme znížili tlak vynakladaný na prostredie na prijateľnú úroveň.  

Postupne musíme znížiť našu spotrebu

Cesta, ktorú autori v štúdii predkladajú, si nevyžaduje vývoj technológií, ktoré by dokázali zachytávať oxid uhličitý z atmosféry. Zároveň ani nepredpokladá, že ľudstvo bude nepretržite ekonomicky rásť. Podľa ich štúdie by sme teda postupnými menšími krokmi mali kontrolovať našu energetickú spotrebu, znižovať vylúčené emisie a postupne sa pretransformovať na spoločnosť, ktorá dokáže existovať v súlade s našou planétou. To by znamenalo drasticky zmeniť to, ako bude spoločnosť budúcnosti vyzerať.  

Veľké množstvo štúdii na tému globálneho otepľovania predpokladá, že naše potreby budú postupne rásť, čo sa prirodzene odzrkadlí na množstve emisií, ktoré vypustíme do atmosféry.  

“Naša cesta by reprezentovala spravodlivejší a odolnejší svet, ktorý by kládol dôraz na zachovanie prírody, kvality života a rovnosť,” píše sa v štúdii.  

Autori tvrdia, že spoločnosť by mala nielen rýchlo smerovať k obnoviteľným zdrojom energie, no výrazne zmeniť aj jedálniček. Upustiť by sa výrazne malo od výroby mäsa, čo je sféra priemyslu, ktorá rovnako ako spaľovanie fosílnych palív prispieva veľkým množstvom skleníkových plynov.  

Zbaviť sa našej závislosti na fosílnych palivách alebo spotrebe základných prírodných zdrojov nie je vôbec jednoduché. Tu prichádza podľa autorov štúdie na rad radikálny inkrementalizmus. Spoločnosť by mala začať malými krokmi, ktoré by sa v krátkodobom horizonte zväčšovali. Aj takéto drobné krátkodobé zmeny si vyžadujú obete, no ľudstvo by sa postupne dokázalo pretransformovať na spoločnosť, ktorej nehrozí existenčná kríza.  

Ďalší článok Predošlý článok

Môže sa vám tiež páčiť