Ako môže ovplyvniť globálne otepľovanie to, ako konzumujeme alkohol alebo užívame drogy?
Ľudia, Zdravie, Zem

Globálne otepľovanie, alkoholizmus a drogy: Ako sa tieto faktory navzájom ovplyvňujú?

Alkoholizmus a závislosť na drogách sa radia k jedným z najzávažnejších problémov globálne. Výskumníci z Columbia University Mailman School of Public Health v rámci svojej novej práce vysvetľujú, že tento problém by sa v nasledujúcich rokoch mohol ešte zhoršiť.  

Príčina je pritom mimoriadne zaujímavá. Autori štúdie si všimli, že počas období vysokých horúčav sa objavilo viac prípadov, kedy pacienti prišli do nemocnice v spojení s nadmerným užívaním alkoholu alebo iných návykových látok. V štúdii, ktorá je pravdepodobne prvou svojho druhu, objavujú prepojenia medzi klimatickými zmenami a užívaním návykových látok či nadmernej konzumácie alkoholu.  

“Naša práca dáva do pozornosti menej zjavné potenciálne dôsledky globálneho otepľovania,” vyjadril sa jeden z autorov štúdie, Robbie M. Parks.  

V posledných rokoch sa začali na území Spojených štátov častejšie objavovať prípady nadmernej, no epizodickej konzumácie alkoholu a s nimi spojené úmrtia alebo choroby. Tento trend pozorovali najmä u ľudí v strednom veku alebo starších. Čo sa týka užívania drog, v tomto prípade ich užívanie od konca 20. storočia vzrástlo päťnásobne.  

Práca sa zameriavala na preskúmanie vzťahu medzi hospitalizáciami zapríčinenými užívaním alkoholu alebo iných drog, napríklad marihuany, kokaínu, opioidov a sedatív a teplotami. Za časové obdobie 20 rokov získali záznamy viac ako 670-tisíc hospitalizácií spôsobených alkoholom a viac ako 720-tisíc hospitalizácií kvôli drogám a iným návykovým látkam. Popri tom získali dáta denných teplôt a vlhkosti. 

Situácia sa má podľa autorov zhoršiť

Ukázalo sa, že čím vyššia teplota, tým viac hospitalizácií spôsobených alkoholom a drogami. Vyššie teploty môžu počet hospitalizácií ovplyvniť rôznymi spôsobmi. Ľudia napríklad častejšie požívajú alkohol vonku, pričom sa venujú rizikovejším aktivitám. Keď je vonku pekne, ľudia môžu ostať dlhšie, pričom vypijú viac alkoholu. Vyššie teploty sa zároveň spájajú aj s potením a vyšším rizikom dehydratácie. Vylúčiť nemožno ani častejšie prípady šoférovania pod vplyvom.  

Zranenia sú však len jednou stranou mince. Mnohí si to neuvedomujú, no ak nás teplé počasie častejšie vyženie von a venujeme sa činnostiam, ktoré zahŕňajú alkohol, riziko vývoja alkoholizmu taktiež rastie. Rovnaký problém si všimli vedci aj pri marihuane alebo iných drogách. Pri drogách si však vedci všimli, že riziko stúpalo len do teploty 18,8 stupňov Celzia. Podotýkajú, že nad určitú teplotu nemusí byť pravdepodobnejšie, že ľudia pôjdu vonku.  

Autori štúdie podotýkajú, že štúdia môže podceňovať prepojenie medzi vyššími teplotami a rizikom alkoholizmu alebo závislosti na drogách. Vysvetľujú, že najťažšie prípady alkoholizmu mohli vyústiť v smrť pacienta ešte predtým, ako stihol navštíviť nemocnicu. Vedci vysvetľujú, že rôzne kampane počas teplejších období by mohli priniesť viac povedomia o možných rizikách a mali by sa uplatniť čo najskôr.  

Ďalší článok Predošlý článok

Môže sa vám tiež páčiť