Niektorí „teoretici“ hovoria, že 5G môže znížiť schopnosť hemoglobínu viazať na seba kyslík. Je to však pravda?

„5G neumožňuje zmeniť štruktúru a funkciu dôležitých biologických makromolekúl, ako je hemoglobín“

5G siet 4G siet 3G siet
Zdroj: Pixabay.com (ADMC)

5G technológia je témou, ktorá vyvoláva vcelku bohatú diskusiu, pričom rozdeľuje hlavne laickú verejnosť na dva tábory. Jeden hovorí o škodlivosti, a druhý tábor zas o hovorí neškodnosti tejto technológie na ľudské zdravie.

Tak ako vo svete, tak aj na Slovensku sa vedie o tejto technológii búrlivá diskusia. Dokonca vznikla aj petícia, ktorú podporilo ku dnešnému dňu už viac ako 15-tisíc Slovákov.

Odoberajte Vosveteit.sk cez Telegram a prihláste sa k odberu správ

Najlepšia zbraň proti dezinformáciám je práve informovanosť

Slovenská Facebooková stránka Digital Infospace Security a Regulačný úrad SR upozorňujú na správu, ktorá vyvracia ďalšiu dezinformáciu, ktorá sa „udomácnila“ medzi verejnosťou.

5G A HEMOGLOBÍN 🧐Dezinformácie na vlnách 5G pokračujú, po najnovšom sa konšpirátori dokážu zmieriť s tým, že…

Zveřejnil(a) Regulačný úrad dne Čtvrtek 9. července 2020

Sciencefeedback.co, ide o asociáciu zlučujúcu renomovaných vedcov, sústreďujúcu sa overovanie tvrdení a faktov, ktoré kolujú médiami, sa pozreli na tému 5G v spojitosti COVID-19. Konkrétne sa venoval téme, či 5G ovplyvňuje  hemoglobínovú molekulu, a tym podporuje šírenie nového koronavírusu.

„Argument, že 5G zvyšuje zraniteľnosť voči COVID-19, nie je v súlade so skutočnosťou, pokrytie 5G je v súčasnosti geograficky dosť obmedzené a mnohé z najviac postihnutých regiónov 5G nemajú.“

Informácie hovoriace o tom, že 5G nás robí zraniteľnejšími voči COVID-19, sa objavili vo viacerých médiách. Za týmito správami stojí argument, že elektromagnetické polia (EMF) z 5G zariadení znižujú schopnosť molekúl hemoglobínu v našej krvi viazať na seba kyslík. Je to však pravda? Podľa súčasných znalostí tomu tak nie je.

„Bezdrôtová komunikácia využíva na prenos údajov elektromagnetické vlny. Elektromagnetické vlny prenášajú energiu, ktorá je úmerná ich frekvencii a môže interagovať s biologickými tkanivami. Energetická úroveň a hĺbka prieniku typu vĺn použitých pre 5G im však neumožňujú zmeniť štruktúru a funkciu dôležitých biologických makromolekúl, ako je hemoglobín. Okrem toho neexistuje korelácia medzi veľmi obmedzeným pokrytím 5G vo svete a progresiou pandémie COVID-19.“

„Nemá dostatok energie“

Mats-Olof Mattson, profesor bunkovej biológie na Strömstadovej akadémii vo Švédsku hovorí, že  spájanie 5G a kornovírusu považuje za nereálne. Po prvé preto, že neionizujúci EMF používaný v 5G nemá dostatok energie na zmenu štruktúry biomolekúl, a po druhé pretože zavádzanie 5G je veľmi obmedzené a chýba v mnohých regiónoch, ktoré sú silne ovplyvnené COVID-19.

Tvrdenia odporcov 5G pritom je veľmi jednoduché vyvrátiť. Stačí sa pozrieť na infraštruktúru najviac postihnutých miest v Taliansku, Španielsku, v Brazílii a v ďalších regiónoch sveta a na 5G pokrytie.

„Keby to bola pravda, dala by sa očakávať vyššia miera úmrtnosti v regiónoch s 5G. Z porovnania dostupnosti 5G a prípadov COVID-19 však nevyplýva žiadna korelácia. Napríklad Taliansko má 5G iba v niekoľkých mestách vrátane Bologne, Milána a Ríma. Mestami, ktoré boli COVID-19 najviac zasiahnuté, sú však Bergamo a Brescia, kde nie je pokrytie 5G. V Španielsku najťažšie zasiahnutý región Castilla-La Mancha nemá ani 5G. To isté platí pre Francúzsko, kde je 5G k dispozícii vo veľkých mestách, ako sú Paríž, Lyon, Nantes, Montpellier, Marseille a Lille, ale regiónom s najväčším počtom prípadov a úmrtí COVID-19 je severovýchodná oblasť Alsaska. Počet nových prípadov v Brazílii sa v súčasnosti zvyšuje, hoci 5G nie je k dispozícii nikde v krajine.“

Len pre zaujímavosť, frekvencie 5G sú tu už dlhú dobu, pričom využívané boli za iným účelom, ako sú smartfóny. Preto vôbec nejde o „novinku“ z tohto uhľa pohľadu. Mimochodom, nie tak dávno sme Vám priniesli článok, v ktorom sme sa rovnako venovali tejto téme. V článku sme hovorili o tom, že každé žiarenie je potenciálne riziko pre zdravie, avšak na to, aby došlo k poškodeniu zdravia, tak by intenzita tohto žiarenia musela byť výrazne vyššou, ako sú povolené limity, ktoré sú niekoľkonásobne nižšie, ako potenciálne nebezpečné hodnoty žiarenia. Komisia COMAR (Committee for Man and Radiation)  sa vyjadrila k tejto téme slovami:

„Aj keď uznávame medzery vo vedeckej literatúre, najmä v prípade expozícií pri milimetrových vlnách, [posudzujeme] pravdepodobnosť doteraz neznámych zdravotných rizík pri expozičných hladinách v rámci súčasných limitov je veľmi nízka, ak vôbec existuje,“ uvádza vo vyhlásení COMAR (Committee for Man and Radiation). 

Len pre zaujímavosť, všetky vysielače mobilných operátorov a ďalších poskytovateľov obdobných služieb, musia spĺňať vyhlášku Ministerstva zdravotníctva SR,  ktorá je v súlade s európskym právom. Ide konkrétne o odporúčanie Rady (EÚ) 1999/519/ES.

Zároveň treba dodať, že povolené hodnoty sú približne 50-krát nižšie, ako naznačujú medzinárodné vedecké dôkazy, že majú akýkoľvek vplyv na zdravie človeka.

Prihláste sa k odberu správ z Vosveteit.sk cez Google správy

Komentáre