BezpečnosťSpravodajstvo

Správy z WhatsAppu a ďalších platforiem sú v ohrození. Dôjde k absolútnej strate súkromia?

Európska komisia predložila návrh, ktorý by nútil prevádzkovateľov platforiem ako WhatsApp, analyzovať správy, ktoré si medzi sebou posielame.

Mnohí z nás využívajú na komunikáciu so svojim okolím platformy, ako sú WhatsApp, Messenger, Signal, Telegram a ďalšie, a to najmä z dôvodu, že komunikácia cez tieto aplikácie je šifrovanou. Znamená to, že nikto cudzí nemôže čítať naše správy a to ani v prípade, ak by sa mu ich podarilo odchytiť. Dôvodom je, že na to, aby ich mohol prečítať, tak potrebuje šifrovací kód, ktorý sa nachádza v zariadení odosielateľa a prijímateľa správy.

No zdá sa, že naše správy, ktorých obsah nikto cudzí nevidí, môžu byť v budúcnosti v ohrození. Dôvodom je legislatívny návrh Európskej komisie, ktorý by to mohol zmeniť.

Návrh núti prevádzkovateľov platforiem skenovať správy

Návrh, ktorý predložili tvorcovia legislatívy hovorí o tom, že tvorcovia týchto platforiem by boli nútení skenovať správy, ktoré si posielame medzi sebou, aby odhalili materiály súvisiace so sexuálnym zneužívaním detí.

„Navrhované pravidlá zaviažu poskytovateľov, aby zisťovali, nahlasovali a odstraňovali materiál so sexuálnym zneužívaním detí vo svojich službách.“ vysvetľuje komisia.

Samozrejme, tento návrh medzi ľuďmi vyvolal vlnu znepokojenie a to aj napriek tomu, že zámer únie je bezpochyby správny. Odborníci, ale aj laická verejnosť hovoria, že takáto legislatíva by mohla ohroziť súkromie komunikácie medzi ľuďmi. Dôvodom sú najmä obavy z možného zneužitia technológie za iným účelom, za akým bola navrhnutá.

Únia argumentuje tým, že súčasné dobrovoľné riešenie nahlasovania tohto typu správ platformami, nie je dostačujúce a mnoho platforiem na tento problém nijako nereflektuje a ignoruje ho.

„Až 95 % všetkých správ o sexuálnom zneužívaní detí prijatých v roku 2020 pochádzalo od jednej spoločnosti, a to aj napriek jasným dôkazom, že problém neexistuje len na jednej platforme.“

Komisia ďalej vysvetľuje, že nové nezávislé Centrum EÚ pre sexuálne zneužívanie detí bude poskytovať podporu vývojárom platforiem, ktorá súvisí s identifikovaním problémového obsahu. Únia verí, že prostredníctvom tejto technológie by mohlo dôjsť k lepšej ochrane detí a k efektívnejšiemu spôsobu, ako identifikovať páchateľov týchto trestných činov.

„Nové pravidlá pomôžu zachrániť deti pred ďalším zneužívaním, zabránia opätovnému objaveniu sa materiálu online a postavia páchateľov pred súd.“ vysvetľuje komisia.

V súvislosti s touto témou vyjadril na sociálnej sieti Twitter Will Cathcart znepokojenie, ktorý je hlavou WhatsAppu. V príspevku nižšie hovorí, že týmto krokom dôjde k narušeniu end-to-end šifrovania.

Apple to v minulosti skúšal, no neúspešne

Záverom treba uviesť, že vývoj takejto technológie je pomerne náročný a drahý. Na vývoji tejto technológie pohorel v minulosti aj americký Apple, ktorý prišiel s podobnou iniciatívou. Nakoniec ale k zavedeniu tejto funkcie do praxe nedošlo. Dôvodom boli obavy ľudí o súkromie. Táto technológia mala fungovať spôsobom, že potom ako používateľ odošle fotografiu, tak prejde cez server spoločnosti, kde fotografia bude podrobená analýze algoritmom, ktorý porovná fotografiu s podpismi CSAM (Child Sexual Abuse Material), ktoré sa nachádzajú v databáze. Problémom okrem obavy o súkromie bolo aj to, že popisy CSAM sú naformulované relatívne vágne a označovali aj fotografie, či videá, ktoré boli v poriadku.

Tagy
Zobraziť komentáre
Close
Close