Veda a výskumVesmír

Prekvapenie, s ktorým astronómovia nerátali: Prečo sa tento asteroid správa ako kométa?

3200 Phaethon astronómovia považujú za výnimočný, no zvláštny objekt. Nový výskum uzatvára niekoľkoročnú záhadu.

Naša Slnečná sústava ukrýva zvláštny objekt, ktorý sa síce radí k asteroidom, no správa sa skôr ako kométa. Nazýva sa 3200 Phaethon a keď sa priblíži k Slnku, okolo neho vzniká jasný chvost, podobne ako keď sa k hviezde v centre sústavy priblíži kométa.

Ďalšou neobvyklou vlastnosťou je to, že tento objekt vytvára každoročný meteorický roj geminidy, hoci za väčšinu meteorických rojov zodpovedajú práve kométy, informuje NASA. Astronómovia dlhú dobu predpokladali, že za neobvyklé vlastnosti tohto objektu môže prach unikajúci z asteroidu, keď jeho povrch zasiahne intenzívne žiarenie Slnka.

Odoberajte Vosveteit.sk cez Telegram a prihláste sa k odberu správ

Nový výskum ale odhalil, že chvost asteroidu 3200 Phaethon nie je prašný, ale skladá sa zo sodíkového plynu. K tomuto záveru výskumníci dospeli na základe dát z dvoch solárnych observatórií.

„Naša analýza ukázala, že vlastnosti asteroidu Phaethon nemožno vysvetliť žiadnym typom prachu,“ tvrdí Qicheng Zhang, vedúci nového výskumu.

Nie je bežné, aby asteroidy vykazovali vlastnosti, ktoré bežne pripisujeme kométam. Kométy sú totiž objekty z ľadu a pevného materiálu, ktoré si vytvoria chvost keď sa priblížia k Slnku a ľad na ich povrchu sublimuje, teda premení sa z pevného skupenstva priamo na plyn. Počas tohto procesu sa do okolitého priestoru uvoľňuje nielen plyn, ale aj drobné čiastočky materiálu.

Naša Zem z času na čas prejde cez chvost kométy. V tomto prípade uvoľnené čiastočky materiálu zhoria v atmosfére, čím vznikajú meteorické roje. Asteroid Phaethon astronómovia objavili v roku 1983 a všimli si, že jeho obežná dráha súhlasí s meteorickým rojom gemindy. V roku 2009 solárne observatórium STEREO pozorovalo krátky chvost, ktorý vznikol okolo asteroidu, keď sa dostal najbližšie k Slnku.

Bežné teleskopy nedokázali zachytiť chvost asteroidu, pretože ten vzniká len v perihéliu, teda v najbližšom bode obežnej dráhy k Slnku. Kvôli jasu hviezdy bežné observatória nedokážu pozorovať nič. Solárne observatóriá ale túto nevýhodu nemajú. Vznikajúci chvost asteroidu si všimli aj v roku 2012 a 2016. Ďalšie pozorovania potvrdili, že chvost asteroidu vzniká keď je objekt zahrievaný solárnym žiarením.

Zauzlenie príbehu

Prekvapenie prišlo v roku 2018. Sonda Parker Solar Probe si všimla, že chvost asteroidu obsahuje oveľa viac materiálu, než by mohol asteroid Phaethon vytvoriť. Výskumníci sa začali zamýšľať nad tým, či sa môže v chvoste nachádzať niečo ďalšie okrem prachu.

„Kométy môžu žiariť jasne aj kvôli emisiám sodíku. Predpokladali sme, že podobné vysvetlenie môže platiť aj na asteroid Phaethon,“ vysvetľuje Zhang.

Simulácie potvrdili, že vysoké teploty môžu uvoľniť sodík v interiéri asteroidu a vytvoriť chvost, ktorý si bežne spájame s kométami. Autori štúdie sa však chceli presvedčiť na vlastné oči. Perihélium asteroid dosiahol opäť v roku 2022 a počas neho ho pozorovalo solárne observatórium SOHO. Toto observatórium má filtre, ktoré dokážu odhaliť sodík a prach. Výsledky nakoniec porovnali s dátami misie STEREO.

Prečo sa tento asteroid správa ako kométa?
Zdroj: ESA/NASA/Qicheng Zhang

Pozorovania ukázali, že chvost asteroidu 3200 Phaethon netvorí prach, ale sodík. Astronómovia sa momentálne zamýšľajú nad tým, či sú objavené kométy skutočne kométami a či nejde o asteroidy, rovnako ako v prípade asteroidu Phaethon. Záhadou ostáva aj to, ako môže byť tento asteroid zodpovedný za geminidy, ak nevylučuje veľa prachu.

Predpokladá sa, že v minulosti si asteroid prešiel udalosťou, počas ktorej stratil množstvo materiálu. Ten následne padá na Zem každý december.

Prihláste sa k odberu správ z Vosveteit.sk cez Google správy
Tagy
Zobraziť komentáre
Close
Close