NávodySpravodajstvoWindows

Pozrite si veľký prehľad viac ako 50 klávesových skratiek s logom Windows 10. O mnohých z nich určite ani netušíte!

Pomocou týchto skratiek môžete pracovať efektívnejšie.

Windows 10 je multifunkčným a komplexným operačným systémom, ktorý aktuálne poháňa viac ako 1-miliardu zariadení. Zároveň ide o najrozšírenejší operačný systém na počítačoch na svete. Možno ste ani nevedeli, ale samotný OS obsahuje množstvo funkcií, ktoré sú dobre schovanými. Napríklad nedávno sme vám ukázali nástroj, pomocou ktorého môžete zistiť, prečo vám padol systém, či aplikácia. Alebo sme vám ukázali špeciálny režim „Božský mód“, ktorý ponúka prístup k funkciám počítača, ktoré sú pri bežnom používaní schovanými. Dôvodom je, že tento nástroj ponúka prístup k funkciám, prostredníctvom ktorých viete zmeniť vlastnosti vášho počítača. Tých jednotlivých funkcií a nástrojov je vo Windows 10 neúrekom.

Približne týždeň dozadu sme vám priniesli zoznam našich obľúbených a základných skratiek pre Windows 10. Dnes by sme vám chceli sprostredkovať ďalšie desiatky skratiek s logom Windows, ktoré ponúka operačný systém od Microsoftu.

Odoberajte Vosveteit.sk cez Telegram a prihláste sa k odberu správ

Pozrite si tieto Windows 10 skratky

Nižšie na zozname nájdete viac ako 50 klávesových skratiek kombinujúcich tlačidlo Windowsu a ďalší znak. Samotný zoznam skratiek je vytvorený na základe stránok podpory spoločnosti Microsoft. Pevne veríme, že medzi nimi nájdete viacero, ktoré ste predtým nepoznali. Dovoľte nám dať vám zároveň do pozornosti niekoľko skratiek, ktoré nás zaujali. Tie sme v rámci tabuľky nižšie vyznačili.

KLÁVESOVÁ SKRATKA Akcia
Kláves s logom Windows  Otvorenie alebo zatvorenie ponuky Štart.
Kláves s logom Windows  + A Otvorenie Centra akcií.
Kláves s logom Windows  + B Nastavenie zamerania v oblasti oznámení.
Kláves s logom Windows  + C Otvorenie Cortany v režime počúvania.

Poznámky

  • Táto klávesová skratka je predvolene vypnutá. Ak ju chcete zapnúť, vyberte položky Štart  > Nastavenie  > Cortana a zapnite prepínač v časti Povoliť Cortane počúvať moje príkazy po stlačení klávesu s logom Windows + C.
  • Cortana je k dispozícii iba v niektorých krajinách alebo oblastiach a niektoré jej funkcie nemusia byť všade k dispozícii. Aj keď Cortana nie je k dispozícii alebo je vypnutá, vyhľadávanie môžete používať.
Kláves s logom Windows  + Shift + C Otvorenie ponuky s kľúčovými tlačidlami.
Kláves s logom Windows  + D Zobrazenie alebo skrytie pracovnej plochy.
Kláves s logom Windows  + Alt + D Zobrazenie alebo skrytie dátumu a času na pracovnej ploche.
Kláves s logom Windows  + E Otvorenie Prieskumníka.
Kláves s logom Windows  + F Otvorenie Centra pripomienok a vytvorenie snímky obrazovky.
Kláves s logom Windows   + G Otvorenie herného panela pri otvorenej hre.
Kláves s logom Windows  + H Spustenie diktovania.
Kláves s logom Windows  + I Otvorenie nastavení.
Kláves s logom Windows  + J Nastavenie zamerania na tip od Windowsu, keď je k dispozícii.

Keď sa objaví Windows tip, prenesie zameranie na tip.  Po opakovanom stlačení klávesovej skratky sa zameranie presunie na prvok na obrazovke, ku ktorému je tip od Windowsu ukotvený.

Kláves s logom Windows  + K Otvorenie rýchlej akcie Pripojiť.

(pozn.: skvelá funkcia, ak používate Bluetooth príslušenstvo)

Kláves s logom Windows  + L Uzamknutie PC alebo prepnutie kont.
Kláves s logom Windows  + M Minimalizovanie všetkých okien.

(pozn.: šikovný nástroj ako schovať obsah)

Kláves s logom Windows  + O Uzamknutie orientácie zariadenia.
Kláves s logom Windows  + P Výber režimu zobrazovania prezentácie.
Kláves s logom Windows  + Ctrl + Q Otvorenie rýchlej pomoci.
Kláves s logom Windows  + R Otvorenie dialógového okna Spustiť.
Kláves s logom Windows  + S Otvorenie vyhľadávania.
Kláves s logom Windows  + Shift + S Vytvorenie snímky časti obrazovky.

(pozn.: šikovný nástroj ako vytvoriť aktuálnu snímku obrazovky a uložiť ju)

Kláves s logom Windows  + T Prechádzanie medzi aplikáciami na paneli úloh.
Kláves s logom Windows  + U Otvorenie Centra zjednodušenia prístupu.
Kláves s logom Windows  + V Otvorenie Schránky.

Poznámka

  • Ak chcete aktivovať túto klávesovú skratku, vyberte položky Štart  > Nastavenia  > Systém  > Schránka a potom zapnite funkcie prepínač v časti História schránky.
Kláves s logom Windows  + Shift + V Prechádzanie medzi oznámeniami.
Kláves s logom Windows  + X Otvorenie ponuky Rýchle prepojenie.
Kláves s logom Windows  + Y Prepnutie vstupu medzi prostredím Windows Mixed Reality a pracovnou plochou.
Kláves s logom Windows  + Z Zobrazenie príkazov, ktoré sú k dispozícii v aplikácii v režime celej obrazovky.
Kláves s logom Windows  + bodka (.) alebo bodkočiarka (;) Otvorenie panela emoji.
Kláves s logom Windows  + čiarka (,) Dočasný pohľad na pracovnú plochu.
Kláves s logom Windows  + Pause Zobrazenie dialógového okna Vlastnosti systému.
Kláves s logom Windows  + Ctrl + F Vyhľadanie počítačov (ak ste v sieti).
Kláves s logom Windows  + Shift + M Obnovenie minimalizovaných okien na pracovnej ploche.
Kláves s logom Windows  + číslo Otvorenie pracovnej plochy a spustenie aplikácie pripnutej na panel úloh v pozícii označenej číslom. Ak je už spustená, prepne na túto aplikáciu.
Kláves s logom Windows  + Shift + číslo Otvorenie pracovnej plochy a spustenie novej inštancie aplikácie pripnutej na panel úloh v pozícii označenej číslom.
Kláves s logom Windows  + Ctrl + číslo Otvorenie pracovnej plochy a prepnutie do naposledy aktívneho okna aplikácie pripnutej na panel úloh v pozícii označenej číslom.
Kláves s logom Windows  + Alt + číslo Otvorenie pracovnej plochy a otvorenie zoznamu odkazov aplikácie pripnutej na panel úloh v pozícii označenej číslom.
Kláves s logom Windows  + Ctrl + Shift + číslo Otvorí pracovnú plochu a otvorí novú inštanciu aplikácie, ktorá sa nachádza v danej pozícii na paneli úloh, ako správca.
Kláves s logom Windows  + Tab Otvorenie zobrazenia úloh.
Kláves s logom Windows  + šípka nahor Maximalizovanie okna.
Kláves s logom Windows  + šípka nadol Odstránenie aktuálnej aplikácie z obrazovky alebo minimalizovanie okna pracovnej plochy.
Kláves s logom Windows  + šípka doľava Maximalizovanie aplikácie alebo okna pracovnej plochy na ľavú stranu obrazovky.
Kláves s logom Windows  + šípka doprava Maximalizovanie aplikácie alebo okna pracovnej plochy na pravú stranu obrazovky.
Kláves s logom Windows  + Home Minimalizovanie všetkých okien okrem aktívneho okna pracovnej plochy (po druhom použití obnoví všetky okná).
Kláves s logom Windows  + Shift + šípka nahor Roztiahnutie okna pracovnej plochy na hornú a dolnú časť obrazovky.
Kláves s logom Windows  + Shift + šípka nadol Obnovenie/minimalizovanie aktívnych okien pracovnej plochy zvislo a zachovanie ich šírky.
Kláves s logom Windows  + Shift + šípka doľava alebo šípka doprava Presunutie aplikácie alebo okna na pracovnej ploche z jedného monitora na druhý.
Kláves s logom Windows  + medzerník Prepnutie vstupného jazyka a rozloženia klávesnice.

(pozn.: šikovný nástroj na prepnutie jazyka klávesnice)

Kláves s logom Windows  + Ctrl + medzerník Zmena na predtým vybratý vstup.
Kláves s logom Windows  + Ctrl + Enter Zapnutie Moderátora.
Kláves s logom Windows  + Plus (+) Otvorenie funkcie Zväčšovacie sklo.
Kláves s logom Windows+ lomka (/) Editor IME začne konverziu.
Kláves s logom Windows  + Ctrl + V Otvorenie poklepaní po ramene.
Kláves s logom Windows  + Ctrl + Shift + B Spustenie počítača z prázdnej alebo čiernej obrazovky

Ktoré skratky boli pre vás novými, a ktoré sa vám páčia najviac? Dajte nám vedieť nižšie v komentároch.

Prihláste sa k odberu správ z Vosveteit.sk cez Google správy
Tagy
Zobraziť komentáre
Close
Close