SpravodajstvoVeda a výskum

Nové priemerné historické maximá CO2 v ovzduší nám neveštia nič dobrého

V boji proti zvyšovaniu CO2 v ovzduší sa nám nedarí. Nová priemerná denná hodnota (415,79ppm) je opäť vyššia, ako tomu bolo rok dozadu.

O škodlivosti CO2 (pozn. redakcie: Oxid uhličitý) a jeho vplyvu na naše životy dobre vieme, ale aj napriek tomu nič zásadné s tým nerobíme. V minulom roku sme mohli sme byť svedkami viacerých správ, ktoré hovorili o jeho zvyšujúcom sa množstve, ako aj vplyvoch. Napríklad v máji minulého roka obehla svet správa o tom, že prvýkrát v histórii ľudstva bola nameraná hodnota 415ppm CO2 v ovzduší. Neskôr sme mohli čítať o rôznych vynálezoch, ktoré by mali znižovať celkové množstvo Oxidu uhličitého vo vzduchu, o potrebe výsadby zelene, ktorá by zvrátila tento negatívny trend, a ďalších návrhoch spolupráce svetových veľmocí, ktoré ak by aspoň nevyriešili tento problém, tak by ho minimálne odsunuli na neskôr. Možno do doby, kedy by sme mali technológie, ktoré by boli schopné účinne spracovať Oxid uhličitý.

Vedci vypočítali, že v prípade ak nezmeníme naše chovanie, tak rok 2050 bude pre nás zlomovým. A to nie v slova zmysle, že dovtedy máme dostatok času. V roku 2050 totiž očakávajú globálny kolaps. Podľa výpočtov vedcov, v prípade ak by došlo k otepleniu o 2°C, čo nám teoreticky hrozí, tak by to znamenalo, že 2 miliardy ľudí by trpelo nedostatkom zásob vody, poľnohospodárstvo by sa v subtrópoch zrútilo a podobne.

Odoberajte Vosveteit.sk cez Telegram a prihláste sa k odberu správ

Najnovšie správy neveštia nič dobrého

Najnovšie správy, na ktoré poukazuje portál gizmodo.com opäť poukazujú na našu ľahostajnosť. Zatiaľ čo v minulom roku, ako sme vyššie spomínali najvyššie nameranú hodnotu, tak tá sa stala našim priemerom.

Len pre zaujímavosť. Vedci vďaka odľahlým ľadovým lokalitám, ktoré zakonverzovali „minulosť“ našej planéty zistili, že počas väčšiny 800  000 rokov dozadu bola priemerná hodnota hladiny oxidu uhličitého na úrovni 280ppm. Vedci hovoria, že najvýznamnejší zlom v podobe štartu zmeny našej atmosféry nastal v dobe, kedy ľudstvo začalo s priemyselnou revolúciou, s ktorou sa spája začatie spaľovania fosílnych palív.

Čo robí uhlík s našou planétou?

Všetok uhlík a jeho zvyšujúci sa objem v ovzduší robí to, že našu planétu „zahrieva“. To má viacero dôsledkov. Tým najvýznamnejším je zmena klímy. Pre mnohých sa môže zdať, že či máme o 1°C alebo 2°C, tak je to nepodstatné. Opak je pravdou. V dôsledku týchto zmien, odhliadnuc od toho, že spôsobujú rôzne prírodné katastrofy alebo že to ničí kvalitu ovzdušia, tak z mnohých regiónov sú vytláčané jednotlivé plodiny, ktoré sa dali v nich dopestovať. Okrem toho nám hrozí zvýšenie hladiny morí a to až o 10 stôp/~3 metre, prípadne viac. A to sa bude priamo dotýkať každého, či chce alebo nechce.

Prihláste sa k odberu správ z Vosveteit.sk cez Google správy
Tagy
Zobraziť komentáre
Close
Close