Náš vesmír nie je jediný: Prečo fyzici veria teórii Multiverza?

Čo sa nachádza za hranicami rozpínajúcej sa vesmírnej temnoty? Odpovede na túto otázku môžu byť poriadne zvláštne.

Keď vedci zistili, že náš vesmír expanduje, odrazu dokázali povedať ako asi vznikol. Keď sa priestor medzi galaxiami neustále rozpína, pretočením hodín by sa začal naopak zmenšovať, až kým by sa všetko nestretlo v jednom bode.

Pred 13.8 miliardami rokov nastal Veľký tresk, moment, ktorý považujeme za začiatok nášho vesmíru. Obdobie prvých momentov po veľkom tresku ostáva pre vedcov stále záhadou, no sú presvedčení, že aj veľký tresk muselo niečo odštartovať a to vedci nazývajú kozmická inflácia, píše portál Big Think. Lenže aby boli teórie konzistentné s tým, čo môžeme pozorovať, objavuje sa myšlienka, že náš vesmír nemusí byť jediný ktorý v nejakom vyššom priestore existuje.

Odoberajte Vosveteit.sk cez Telegram a prihláste sa k odberu správ

Existuje viacero vesmírov?

Nazýva sa to teória Multiverza a podľa nej je náš vesmír akousi bublinou, ktorá existuje v nekonečnom množstve ďalších bublín. Ostatné bubliny sú vesmíry, ktoré môžu byť len o troch rozdielne, ako ten náš, alebo môžu byť regiónmi, kde platia úplne iné zákony fyziky. Teória Multiverza môže byť v niektorých aspektoch poriadne divoká, avšak veľká skupina fyzikov verí, že existuje viacero vesmírov.

Ak sa presunieme opäť k Veľkému tresku, zistíme, že hoci sú vedci presvedčení, že vesmír začal práve týmto spôsobom. Stále však ostáva pre nich niekoľko faktorov neznámych. Najdôležitejšou otázkou ostáva, prečo má náš vesmír také vlastnosti, aké má. Niektorí vedci dokonca zastávajú názor, že podmienky, ktorými sa náš vesmír javí sú až príliš dokonalé na to, aby mohli byť dielom náhody. Znamená to, že ak by sa vesmír riadil len o trochu inými pravidlami, život ako ho poznáme by nedokázal existovať.

Vedci majú v tomto prípade len dve možnosti: Môžu povedať, že vesmír bol navrhnutý takto, pretože neexistuje iná možnosť. To by bola uspokojivá odpoveď, ak by sme vedeli o našom vesmíre všetko, čo sa vedieť dá. Momentálne však nemajú vedci najmenšiu predstavu o tom, či sú pravidlá nášho vesmíru jedinými, aké môžu vzniknúť. Druhá možnosť je nájsť spôsob, ako všetko vysvetliť.

Vesmírne bubliny oddelené nepriechodným priestorom

Vieme, že náš vesmír sa neustále rozpína. To znamená, že niekedy v minulosti mal svoj začiatok a v súčasnosti má svoj koniec. Vieme, že hranica vesmíru sa môže rozpínať rýchlejšie, ako rýchlosť svetla. Ľudstvu sa pravdepodobne nikdy nepodarí dostať sa na jej okraj. Fyzici nie sú presvedčení ani o tom, či má náš vesmír vôbec nejaký okraj.

Ak však chápeme náš vesmír ako neustále sa rozpínajúcu bublinu, teória Multiverza tvrdí, že niekde vedľa našej bubliny existuje ešte jedna o čosi iná bublina. Obe bubliny sa nachádzajú vo vyššom priestore, označujúcom sa ako Multiverzum. kde sa nachádza nekonečné množstvo podobných bublín. Teória Multiverza je medzi fyzikmi obľúbená hlavne preto, lebo dokáže odpovedať na otázku, prečo je náš vesmír taký, aký je.

Väčšina z vás to bude možno považovať za podvádzanie, ale ak existuje nekonečné množstvo odlišných vesmírov, potom jednoducho musí existovať aj vesmír, ktorý má také podmienky, ako ten náš. Touto teóriou sa fyzikom podarilo elegantne vyriešiť problém toho, prečo sa náš vesmír javí, ako keby bol navrhnutý pre život.

Teória Multiverza zároveň môže pomôcť vedcom pochopiť, čo sa stalo ešte pred veľkým treskom. Podľa tejto teórie môže vo vyššom priestore existovať množstvo veľkých treskov, ktoré vytvárajú stále nové vesmírne bubliny.

Teória Multiverza je populárna aj preto, lebo vedci veria, že nič nevzniklo vo vesmíre len raz. Rovnako ako Zem nie je jedinou planétou našej sústavy, Slnečná sústava nie je jedinou v našej galaxii. Zároveň vieme, že vo vesmíre sa nachádzajú miliardy ďalších galaxií. Myslieť si, že existuje len jeden vesmír by bolo z tohto hľadiska nelogické. Ďalším problémom, ktorý vedie k pravdepodobnosti Multiverza je fakt, že zatiaľ nedokážeme povedať, čo sa nachádza za hranicou nášho vesmíru.

Prihláste sa k odberu správ z Vosveteit.sk cez Google správy

Komentáre