„Mapa prachu“ má potenciál zmeniť boj so zmenou klímy, ktorý prehrávame. Prístroj EMIT prináša prvé zábery!

Výkon prístroju EMIT prekonáva očakávania vedcov. Jeho práca nám umožní pochopiť prebiehajúce klimatické zmeny, tvrdí NASA.

Misia EMIT pomôže pochopiť klimatické zmeny
Zdroj: NASA, Úprava: Vosveteit.sk

Americká NASA prináša úplne prvé mapy minerálnej kompozície Zeme, ktoré boli zachytené vedeckým prístrojom EMIT (pozn. redakcie: Earth Surface Mineral Dust Source Investigation). Na detailných záberoch si môžeme všimnúť mapu severozápadnej časti štátu Nevada a Líbye.

Výsledky misie EMIT vedci využijú na vytvorenie presnejších simulácií, ktoré umožnia lepšie pochopiť prebiehajúce klimatické zmeny. V piesočných oblastiach dokáže vietor zodvihnúť jemné čiastočky prachu do atmosféry. Tie môžu spôsobiť buď oteplenie alebo ochladenie okolitého vzduchu. Čo však prevláda v lokálnom, regionálnom a globálnom merítku, ostávalo dodnes záhadou.

Odoberajte Vosveteit.sk cez Telegram a prihláste sa k odberu správ

V tom prichádza EMIT – prístroj, ktorý je jedným z prvých v novej triede spektrometrov s vysokým rozlíšením. Dáta zbiera z vesmíru a dokáže priniesť viac výsledkov ako predchádzajúce nástroje. Prvé zábery sú mimoriadne dôležitým testom, ktorý ukazuje presnosť zariadenia ešte predtým, než sa spustí riadna vedecká misia.

„Pred niekoľkými desaťročiami trvalo približne 10 minút, kým sme dokázali odobrať jedno spektrum z geologického vzorku v laboratóriu. EMIT ich dokáže za sekundu zaznamenať 300-tisíc s kvalitou, ktorá je jednoducho úžasná,“ vysvetľuje Robert Green z NASA’s Jet Propulsion Laboratory.

Prístroj EMIT je jedným zo siedmich, ktoré na palube Medzinárodnej vesmírnej stanice pomáhajú vedcom pochopiť prebiehajúce klimatické zmeny. Jeho úlohou je analyzovať svetlo, ktoré naša planéta odrazí. Pracuje v stovkách rôznych vlnových dĺžok, od viditeľného spektra až po infračervené. Každý materiál totiž odráža svetlo v rozličnej vlnovej dĺžke. Výsledné dáta vedcom pomáhajú identifikovať rôzne minerály a určiť ich distribúciu.

„Prístroj funguje tak, že meria odrazenú slnečnú energiu zo Zeme v stovkách vlnových dĺžok od viditeľného až po infračervené spektrum. Intenzita odrazeného svetla sa mení podľa vlnovej dĺžky v závislosti od materiálu.“ , vysvetľuje NASA.

Distribúcia minerálov

Mapa zachytávajúca severozápadnú časť Nevady, sa zamerala na hornatú oblasť. Vedci odhalili región, ktorému dominuje kaolinit – svetlý materiál, ktorého častice odrážajú svetlo smerom nahor a ochladzujú vzduch. Zhoduje sa s predchádzajúcimi spektrálnymi pozorovaniami, ktoré overili priamo aj geológovia. Tým sa potvrdila správnosť meraní prístroja EMIT.

Misia EMIT pomôže pochopiť klimatické zmeny
Distribúcia minerálov v seveozápadnej Nevade. Zdroj: NASA

Na druhej mape zachytávajúcej Líbyu, vedci sledovali kaolinit, dva oxidy železa, hematit a goetit. Zaznamenaný región sa nachádza približne 800 km od mesta Tripoli. Oxidy železa absorbujú teplo vo veľkej miere a otepľujú atmosféru. Predpokladá sa, že by mohli ovplyvniť aj podnebie.

Misia EMIT pomôže pochopiť klimatické zmeny
Distribúcia minerálov v Líbyí. Zdroj: NASA

V nasledujúcich mesiacoch EMIT zozbiera miliardy spektroskopických obrazov zo všetkých kontinentov Zeme. Vedci z NASA veria, že tieto dáta pomôžu vyplniť medzeru v poznatkoch, čo sa týka klimatických vied.

„Prístroj EMIT predviedol mimoriadny výkon. Nachádzame sa na správnej ceste k jasnej mape minerálov Zeme. Predpokladáme, že by práca prístroja nemala trvať dlhšie ako rok,“ tvrdí Green.

Vedci by zároveň mohli odhaliť distribúciu dôležitých minerálov, napríklad lítia alebo iných vzácnych prvkov. Klimatické zmeny, spojené s globálnym otepľovaním sú problémom, ktorý by malo ľudstvo riešiť čo najskôr. Vedci však nedokážu aspoň zatiaľ s úplnou presnosťou predpovedať, akým smerom sa bude podnebie vyvíjať. V tomto smere pomôže práve prístroj EMIT, ktorý začne svoju vedeckú prácu už čoskoro.

Prihláste sa k odberu správ z Vosveteit.sk cez Google správy

Komentáre