BezpečnosťSpravodajstvo

Európsky parlament urobil prvý krok, aby zabránil spoločnostiam Big Tech používať citlivé informácie na cielenú reklamu

Európsky parlament odsúhlasil návrh zákona The Digital Services Act, ktorý má ambície zmeniť pravidlá hry, ako giganti využívajú naše dáta.

Európsky parlament koncom minulého týždňa odhlasoval schválenie návrhu zákona, ktorého cieľom je obmedziť invazívne reklamné praktiky spoločností, ktoré charakterizujeme ako Big Tech. Ide o spoločnosti ako sú Amazon, Google, Meta (Facebok, Instagram,..) a ďalšie. Návrh zákona, ktorý má ambíciu zmeniť pravidlá hry schválilo 530 poslancov, 78 hlasovalo proti a 80 nebolo prítomných. Na tému upozorňuje portál TheVerge.com.

Využívanie dát o používateľoch bude pod väčším drobnohľadom

Návrh zákona The Digital Services Act bol pôvodne predstavený ešte v roku 2020 a hovorí o zákaze využívania citlivých informácií za účelom profilovania a cielenia reklamy. Ide napríklad o informácie ako sú sexuálna orientácia, rasa, náboženstvo a podobne. Rovnako jedno z opatrení hovorí i o jednoduchom odhlásení sa zo sledovania, či o odstraňovaní nelegálneho obsahu z platforiem vrátane nenávistných prejavov a podobne.

„Áno! Európsky parlament veľkou väčšinou prijal zákon o digitálnych službách…“ uviedol holandský politik a člen parlamentu Paul Tang.

Návrh zákona ďalej hovorí aj o zákaze cielenia reklamy na neplnoleté osoby, ale aj o zákaze využívania praktík, ktoré sa nazývajú ako Dark Patterns (Čierne vzorce). Pod pojmom Dark Patterns si môžete predstaviť triky používané na webových stránkach a v aplikáciách, ktoré využívajú poznatky z ľudskej psychológie, aby prinútili používateľov robiť veci, ktoré nemali v úmysle. Môže ísť napríklad o kúpu produktu, o ktorom používateľ neuvažoval alebo o registráciu do služby a podobne.

V prípade, ak by spoločnosť porušila pravidlá, tak jej budú hroziť veľké sankcie. Európsky parlament navrhuje možnosť udelenia sankcií až do výšky 6% z globálneho obratu spoločnosti. Európska únia si od novej legislatívy sľubuje, že nové pravidlá harmonizujú trh naprieč celou úniou a zároveň uľahčia ich vynucovanie.

V závere treba však uviesť, že hoci Európska únia spravila prvý krok, aby tento návrh zákona bol neskôr prijatý a platný, tak stále máme pred sebou ešte dlhú cestu. Rokovania o návrhu zákona s Európskou radou začnú na prelome nasledujúceho mesiaca.

Mohlo by Vás zaujímať

Tagy
Zobraziť komentáre
Close
Close