Veda a výskum

Dokážeme predpovedať veľké zemetrasenia? Prelomová štúdia uzatvára diskusiu, ktorá trvá už od 70. rokov

Autori štúdie publikovanej v Science popisujú signál, ktorý sa objavuje približne 2 hodiny pred veľkými zemetraseniami.

Na rozdiel od niektorých sopečných erupcií, vedci nepoznajú spoľahlivý spôsob ako monitorovať veľké zemetrasenia ešte predtým, ako sa stanú. V prípade sopiek existujú stopy, ktoré vedcom prezradia, že sa niečo bude odohrávať, no až doteraz neexistovalo nič podobné pre zemetrasenia.

Autori novej štúdie publikovanej v Science pozorovali 90 odlišných zemetrasení s magnitúdou 7 a vyššou. Podarilo sa im objaviť jemný signál, ktorý vznikol približne 2 hodiny predtým, ako sa zemetrasenie odohralo. Výsledky tejto práce umožnia sledovať geologické zlomy a predpovedanie veľkých zemetrasení.

Odoberajte Vosveteit.sk aj cez Telegram a prihláste sa k odberu správ

Vedci sa už niekoľko desaťročí dohadovali, či existuje nejaká fáza, ktorá naznačuje príchod veľkých zemetrasení. Pozorovania niekoľkých veľkých zemetrasení naznačovali, že áno, hoci v týchto prípadoch neboli dôkazy jednoznačné. Pozorované signály nepredchádzali zemetraseniam priamo a neobjavovali sa pri väčšine udalostí. Zároveň signály pozorovali aj pri iných udalostiach ako zemetraseniach.

Autori novej štúdie sledovali niekoľko veľkých zemetrasení a pozorovali, že približne 2 hodiny pred samotným zemetrasením možno pozorovať exponenciálnu akceleráciu v oblasti zlomu. Práca dokazuje, že aj zemetrasenia majú prvotnú fázu, ktorá by vedcom mohla pomôcť presnejšie merať magnitúdu zemetrasenia a možno aj pomôcť monitorovať, kedy sa takéto zemetrasenia odohrajú.

Predpovedanie sopečných erupcií, zemetrasení a ďalších prírodných katastrof považujeme za kľúč pre minimalizovanie strát na ľudských životoch a majetku. Spoľahlivo predpovedať zemetrasenia sa ľudstvo pokúša už od 70. rokov minulého storočia, no postupom času vedci niekoľkokrát prehodnocovali, či niečo také možno dosiahnuť. Neskoršie teoretické štúdie naznačovali, že zemetrasenia možno považovať za nelineárne procesy, ktoré sú mimoriadne citlivé na nemerateľne jemné detaily.

Výskumníci v rámci novej štúdie preskúmali 90 zemetrasení s magnitúdou 7 a vyššou. V tomto prípade testovali hypotézu, podľa ktorej zemetrasenia začínajú fázou aseizmického posunu v hypocentre nadchádzajúceho zemetrasenia.

Zároveň si všimli spojitosť medzi slapovými silami zemetraseniami pri všetkých väčších zemetraseniach. Domnievajú sa, že keď sa geologické zlomy blížia ku kritickej fáze, slapové sily môžu spôsobiť zlom a spustiť zemetrasenie. 12-hodinová oscilácia zlomov v dňoch pred zemetrasením fyzikálne súhlasila s vplyvom slapových síl na sústavu. Tento proces môže podporiť aj efekt rezonancie.

Zemetrasenia možno predpovedať

Ako sme už spomenuli, výskumníci na základe GPS dát zistili, že v priemere zemetrasenia začínajú približne dvojhodinovou fázou akcelerácie pomalého posunu. Zároveň naznačujú, že tieto pozorovania môžu byť konečnou fázou oveľa dlhšieho procesu. Autori štúdie zároveň dodávajú, že súčasné vedecké prístroje zatiaľ neumožňujú túto počiatočnú fázu identifikovať na škále individuálnych zemetrasení.

Zároveň ale dokázali, že tieto varovné signály skutočne existujú a možno ich odhaliť. Schopnosť odhaliť varnovné signály veľkých zemetrasení možno považovať za otázku budúcnosti, no nie až tak drasticky vzdialenú, ako to naznačovali predchádzajúce práce.

Pridajte si Vosveteit.sk do svojho informačného kanála Google News.
Tagy
Zobraziť komentáre
Close
Close