Cestovanie v čase potrebuje túto vec na to, aby fungovalo: Môže sa jedného dňa stať realitou?

Za naše vnímanie času a kauzality vďačíme Einsteinovi, ktorý aj pootvoril dvere k cestovaniu v čase.

paralelny svet titulka
Zdroj: Stefan Keller z Pixabay

Cestovanie v čase je niečo, s čím sa stretávame hlavne v sci-fi, no Einstein dokázal, že plynutie času sa pre nás líši vzhľadom na to kde sa nachádzame, alebo ako rýchlo sa pohybujeme. Predstave cestovania v čase sa však filozofi a vedci venovali oveľa dlhšie.

Ak by sme sa mohli vrátiť do minulosti, dokázali by sme napraviť naše najväčšie chyby, no zároveň by sme žili v svete bez istoty. Je také niečo skutočne možné, alebo je to len výplod našej fantázie? Tejto téme sa venuje portál The Conversation, ktorý nám vysvetľuje, že naše chápanie plynutia času a kauzality, teda príčiny a následku, vychádza z teórie všeobecnej relativity, ktorú napísal Albert Einstein.

Odoberajte Vosveteit.sk cez Telegram a prihláste sa k odberu správ

Vo svojej práci spojil jeden z najväčších géniov sveta čas a priestor do jednej entity, ktorú označujeme ako časopriestor. Ako funguje vysvetlil tak dokonale, že sa to zatiaľ nepodarilo prekonať žiadnej modernej teórii. Aj po sto rokoch fyzici teóriu všeobecnej relativity používajú a zatiaľ obstála aj tie najťažšie testy.

Cestovanie v čase

Všeobecnú relativitu však vedci používajú aj na to aby zistili, či je mož né cestovanie v čase. Ukazuje sa, že matematické podklady pre návrat do minulosti je možné napísať a celkom dobre ladia s tým, ako relativita funguje v praxi. Matematika je však matematika a veci sú oveľa viac problematické v praxi.

Rovnice pre cestovanie v čase sa považujú za nerealistické z dvoch hlavných dôvodov. Prvým je ten, že postavenie prístroja, ktorý by nám to umožnil, si vyžaduje exotickú hmotu, teda hmotu ktorá má negatívnu energiu. Tá vo vesmíre neexistuje, no teoreticky ju môžeme vytvoriť, bohužiaľ len na krátky čas a v malom množstve. Zatiaľ neexistuje nič, čo by vedcom dalo čo i len najmenšiu nádej na to, že túto exotickú hmotu vytvoria v dostatočnom množstve. Možno však existuje aj ďalší spôsob. Okrem toho možno neskôr objavíme iné rovnice, ktoré umožnia cestovanie v čase bez potreby exotickej hmoty. Preto môže byť tento problém len obmedzením našej súčasnej technológie alebo chápania kvantovej mechaniky.

Tak či onak, žiadny spôsob možno nebude fungovať, pretože cestovanie v čase do minulosti komplikujú aj rôzne paradoxy, ktoré popritom vznikajú. Práve tieto paradoxy sú skvelým námetom pre knihy, filmy, či iné médiá.

Predstavte si, že by ste cestovali v čase do minulosti päť minút, aby ste zničili stroj, ktorým ste tam prišli. Potom by ste sa do minulosti nemohli vrátiť. Inými slovami, stroj času je zničený vtedy a len vtedy, ak nie je zničený. Keďže ho nemožno súčasne zničiť a zároveň nezničiť, tento scenár je nekonzistentný a paradoxný.

Ako sa vyhnúť paradoxom?

Fyzika neľúbi paradoxy, preto teoretickí vedci hľadajú spôsoby, ako ich obísť. Všetky pokusy však skôr, či neskôr narazia na problém, ktorý nevedia vyriešiť, až na jednu teóriu. Tou sú paralelné časové osi.

Podľa tejto teórie cestovateľ v čase vstúpi do novej časovej osi v momente, keď použije stroj času. Nachádza sa v alternatívnej histórii, v ktorej si môže robiť čo chce bez paradoxov. Pôvodná línia sa pritom nezmení. Existenciu alternatívnych histórii naznačujú aj zákony kvantovej mechaniky, napríklad kvantová superpozícia. Častica môže existovať v niekoľkých stavoch súčasne a až naše pozorovanie rozhodne o tom, v ktorom stave nakoniec skončí.

Samozrejme v tomto prípade nejde o teóriu, ktorá by sa mohla uplatniť v praxi. Vedci stále hľadajú spôsob, akým sformulovať jasné zákony, ktoré by pomohli dokázať existenciu cestovania v čase. Ak by aj takúto teóriu našli, nešlo by o jasné potvrdenie toho, že cestovanie v čase je možné, len že ho nemožno vylúčiť rôznymi paradoxmi.

Prihláste sa k odberu správ z Vosveteit.sk cez Google správy

Komentáre