SpravodajstvoVeda a výskumVesmír

Ako nám Einstein pomohol zmeniť svet? Jeho teórie používame dodnes

Vo svojej teórii relativity Einstein predpovedal gravitačné vlny, rozpínajúci sa vesmír a aj čierne diery.

Einsteinova teória relativity urobila vo svojej dobe obrovský rozruch. Ukázala nám, že časopriestor sa vie správať zvláštne aj v prípade, že z rovníc vylúčime gravitáciu. Práca najznámejšieho vedca však bola len začiatkom. Neskôr dokázal do svojej teórie všeobecnej relativity zapracovať aj gravitačnú silu.

Vo svojom diele dokázal, že masívne objekty, ako napríklad hviezdy, či planéty, zakrivujú časopriestor a toto zakrivenie vytvára silu, ktorú poznáme pod pojmom gravitácia, píše portál Live Science. Zaujímavosťou ale je, že Einstein prispel k objavu tých najextrémnejších objektov vo vesmíre – čiernych dier.

Z jeho rovníc totiž vyplýva existencia objektov, ktorým nedokáže uniknúť nič, ani svetlo. Einstein si spočiatku myslel, že čierne diery sú chybou jeho rovníc, alebo dôkazom, že jeho práca ešte nie je úplná a chýbajú jej nejaké kľúčové poznatky. Einstein si existenciu čiernych dier vo svojej práci nevšimol. Poukázal na to až fyzik Karl Schwarzschild v roku 1916.

Einsteinove teórie ale viedli ešte k exotickejším objavom. V roku 1935 Einstein spolupracoval s Nathanom Rosenom a spolu vytvorili koncept takzvanej červej diery. Ide o hypotetickú „skratku cez vesmír“ ktorá by umožnila prejsť obrovské kozmické vzdialenosti za relatívne krátky čas. Dnes tieto skratky poznáme pod názvom červie diery, no pôvodne sa označovali ako Einstein-Rosenove mosty.

Rozpínajúci sa vesmír

Keď Einstein dokončil svoju teóriu všeobecnej relativity v roku 1915, takmer okamžite ju aplikoval na celý vesmír. Keď sa pozrel na výsledok, odpoveď mu pripadala úplne nesprávna. Ukázalo sa, že celý vesmír je v štádiu rozpínania sa a so sebou ťahá aj všetky galaxie. To znamená, že vzdialenosť medzi nimi sa neustále zväčšuje.

Einstein bol presvedčený, že niečo také nemôže byť možné. Do svojich rovníc pridal kozmologickú konštantu, ktorá vytvorila, aspoň podľa jeho rovníc, statický vesmír. Edwin Hubble ale v roku 1929 dokázal, že v tomto sa Einstein mýlil. Galaxie sa naozaj rozpínajú tak, ako jeho pôvodné rovnice naznačovali. Dnes vieme nielen to, že sa vesmír rozpína, ale že jeho expanzia je čoraz rýchlejšia.

Einstein umrel v roku 1955, no jeho práca pomáha aj astronómom súčasnosti. Einsteinov génius sa opäť objavil v roku 2016, kedy boli objavené prvé gravitačné vlny. Tie sú priamym dôsledkom Einsteinovej teórie relativity. Gravitačné vlny sú drobné vlny v časopriestore, ktoré Einstein predpovedal, hoci nie je úplne jasné, čo si o nich myslel.

Einstein mal zvláštny postoj ku gravitačným vlnám. Nedokázal sa rozhodnúť, či v jeho teóriách naozaj existujú, alebo sú kompletne vylúčené. Až o niekoľko desaťročí sa dokázalo, že gravitačné vlny naozaj existujú. Dnes nám ich pomáhajú zachytávať gravitačné detektory, ako napríklad LIGO, alebo Virgo. Gravitačné vlny vznikajú pri interakcii masívnych objektov, napríklad pri zlučovaní dvoch čiernych dier.

Mohlo by Vás zaujímať

Tagy
Zobraziť komentáre
Close
Close