SpravodajstvoVeda a výskum

Ako by sme mohli pripraviť čierne diery o ich energiu? Bude niekedy „nekonečná energia“ realitou?

Existuje jeden spôsob, ktorý by mohol vyspelým civilizáciám poskytnúť takmer nekonečné množstvo energie

Čierne diery sú najväčšími zoskupeniami čistej energie vo vesmíre. Ak sa niečo dostane príliš blízko, skončí v ich útrobách a jeho energia sa pridá k celkovej energii čiernej diery. Na prvý pohľad sa môže zdať, že táto energia ostáva navždy uzatvorená, no YouTube kanál Kuzgesagt – In a Nutshell tvrdí, že existuje výnimka.

Podľa ich slov existuje výnimka, vďaka ktorej možno poskytnúť civilizácii nekonečnú energiu, alebo v tom horšom prípade, zostrojiť najničivejšiu bombu v celom vesmíre. Ako? Je dobre známe, že z čiernej diery nedokáže uniknúť žiadna forma energie, ani svetlo. Odpoveď na túto otázku sa ale môže skrývať v  rotácii čiernej diery.

Vznik rotujúcej čiernej diery

Keď umrie masívna hviezda, jej jadro sa pod svojou vlastnou gravitačnou silou zrúti do čiernej diery. Inými slovami, z veľkého objektu sa odrazu stane najmenší objekt v celom vesmíre. Vieme, že čierna diera je tvorená singularitou, bodom vo vesmíre s nekonečnou hustotou. Hviezdy majú ešte počas svojho života určitú rotáciu a táto rotácia sa prenáša aj na novovzniknutú čiernu dieru.

Ak má veľká vec (pozn. redakcie: Napríklad masívna hviezda) určitú rotáciu, jej zmenšením dôjde k tomu, že začne rotovať rýchlejšie. Čierne diery majú rotáciu, ktorá môže dosiahnuť až niekoľko miliónov otočení za sekundu. Problém nastáva pri singularite. Keďže singularita je nekonečne malý bod, podľa teórií nemá žiadne dimenzie (pozn. redakcie: výšku, šírku, hrúbku). Keďže nemá dimenzie, je preňho nemožné, aby rotoval. Vedci sa však domnievajú, že v srdci rotujúcich čiernych dier leží prstencová singularita. Je to prstenec, ktorý nemá žiaden povrch, ani hrúbku a točí sa extrémne rýchlo.

Tieto rotujúce čierne diery dokážu za sebou ťahať časopriestor. Vďaka tomu vytvárajú úplne novú oblasť, ktorú vedci nazývajú ergosféra. Ak prestáva čas existovať za horizontom udalostí, potom v ergosfére funguje len na polovicu. Vo vnútri ergosféry nič nedáva zmysel. Čierna diera totiž prenáša svoju kinetickú energiu, vo forme rotácie, na všetko, čo vstúpi do ergosféry. Na to, aby ste v tomto regióne ostali stáť na mieste, museli by ste sa pohybovať rýchlejšie ako svetlo, čo je nemožné. Výhodou je, že energia, ktorá sa nachádza v ergosfére sa dá ukradnúť.

Najjednoduchším spôsobom, ako získať energiu z čiernej diery  je niečo do nej hodiť. Ak by sme poslali raketu na obežnú dráhu okolo čiernej diery, prechádzajúc ergosférou, tá by nám dala energiu. Ak by sme „obetovali“ malú časť našej hmoty, povedzme zhodením jedného raketového článku, bolo by možné opustiť ergosféru s oveľa väčšou energiou, než s akou sme do nej vstupovali.

Tagy
Zobraziť komentáre
Close
Close