Tullimonštrum je skutočnou prehistorickou záhadou. Čo bol tento tvor zač?
Zvieratá

Tullimonštrum bolo skutočnou prehistorickou záhadou: Podarí sa nám zistiť, čo bol tento tvor zač?

Takzvané Tullimonštrum je živočích, ktorý je opradený záhadami. Celým názvom je Tullimonstrum gregarium a predpokladá sa, že žil pred približne 300-miliónmi rokov. Paleontologická komunita ho považuje za zvláštneho tvora aj vďaka jeho nezvyčajnej anatómii.

Práve jeho stavba tela prispieva k tomu, že ho vedci nedokážu klasifikovať. Ako informujú vedci z University of Tokyo, nedávno sa objavila hypotéza, ktorá zaradila Tullimonštrum k bezčeľustnatcom, skupine stavovcov, ktorá je opakom čeľustnatcov. Tejto hypotéze sa venovali aj ďalšie výskumy, no v tomto smere priniesli rozporuplné výsledky. Niektoré hypotézu podporili, iné naopak vyvrátili. Ak by sa ale definitívne potvrdila, potom by mohlo Tullimonštrum vyplniť medzeru v evolučnej histórii prvých stavovcov.

Tejto téme sa v rámci novej štúdie venovali aj vedci z University of Tokyo, ktorí možno našli odpoveď. Pomocou 3D zobrazovacích technológii sa výskumníkom podarilo odhaliť charakteristiky, ktoré nasvedčujú, že Tullimonštrum nakoniec nepatrilo medzi stavovce.

Prazvláštneho živočícha objavil v 50. rokoch minulého storočia Francis Tully, ktorého hobby bolo hľadanie fosílií, po ktorých pátral v oblasti Mazon Creek Lagerstätte v americkom štáte Illinois. Na tomto mieste objavil 15-centimetrového živočícha, ktoré sa neskôr stalo známe ako Tullimonštrum. Vek fosílie výskumníci odhadujú na 300-miliónov rokov, no klasifikácia tohto živočícha im uniká dodnes.

Tullimonštrum je skutočnou prehistorickou záhadou. Čo bol tento tvor zač?

Zdroj: Wikimedia ( Ghedoghedo – CC BY-SA 3.0)

Na rozdiel od iných fosílií, napríklad dinosaurích kostí alebo ulít morských živočíchov, Tullimonštrum bolo mäkkým organizmom. Fosílie tohto druhu sa v drvivej väčšine prípadov nezachovávajú, no oblasť Mazon Creek Lagerstätte je priam ideálna pre zachovanie mäkkých tkanív.

Prazvláštny tvor

V roku 2016 sa objavil výskum, ktorý Tullimonštrum priradil k stavovcom. Napriek niekoľkým nasledujúcim štúdiám sa vedcom nepodarilo zhodnúť na tom, či možno tohto tvora skutočne k stavovcom zaradiť.

„Veríme, že táto pretrvávajúca debata dospela ku koncu. Na základe niekoľkých dôkazov sme zistili, že nie je možné, aby sa Tullimonštrum radilo k stavovcom. Pozorovali sme segmentáciu v regióne hlavy, ktorá vznikla v tele živočícha. Táto charakteristika sa neobjavuje pri žiadnom stavovcovi, preto usudzujeme, že Tullimonštrum bolo bezstavovec,“ tvrdí Tomoyuki Mikami, jeden z autorov výskumu.

V rámci štúdie výskumníci analyzovali viac ako 150 fosilizovaných Tullimonštier, ktoré porovnávali zo 70 ďalšími fosíliami rôznych živočíchov z oblasti Mazon Creek. Využili špeciálne 3D zobrazovacie metódy, ktoré im umožnili objaviť nepravidelnosti na povrchu fosílií.

Autori nového výskumu veria tomu, že Tullimonštrum nemožno radiť ku stavovcom. Napriek tomu ich čaká náročná úloha, zistiť k akej skupine organizmov tento živočích patril. Vedci predpokladajú, že by sa mohol radiť k chordátom alebo nejakému druhu protozómov, no s drasticky modifikovanou morfológiou.

Tullimonštrum je ideálnym príkladom toho, aké náročné môže byť skúmať evolučnú históriu našej Zeme. Vedci vysvetľujú, že na našej planéte žilo obrovské množstvo fascinujúcich tvorov, ktoré sa ako fosílie nezachovali. Fosílie z Mazon Creek sú v tomto smere dôležité, pretože pomáhajú vedcom skúmať doteraz nepreskúmanú evolučnú kapitolu života na Zemi.

Ďalší článok Predošlý článok

Môže sa vám tiež páčiť