Sú ekologické čistiace prostriedky lepšie?
Zdravie

Sú ekologické čistiace prostriedky naozaj lepšie ako bežné alternatívy? Mnohí z nás žijú v klamstve

Obrovské množstvo čistiacich prostriedkov na trhu má značku “ekologické”, no aj napriek tomu vylučujú do ovzdušia rovnaké množstvo škodlivých chemikálií ako normálne čistiace prostriedky, tvrdia výskumníci z University of York.  

Vo svojej novej práci zisťujú aj to, že čistiace prostriedky s vôňami môžu taktiež vylúčiť nebezpečné látky do ovzdušia v domácnosti. Čistiace prostriedky totiž vylučujú prchavé organické zlúčeniny, alebo skrátene VOC (pozn. redakcie: Volatile Organic Compounds). Niektoré z týchto látok sú škodlivé pre ľudské zdravie alebo môžu reagovať s inými chemikáliami a následne vytvoriť ďalšiu škodlivú látku.  

Ekologické čistiace produkty sa stali v posledných rokoch populárne a ich popularita stúpa. Spotrebitelia sú ale v mylnej predstave, že sú tieto produkty lepšie pre naše zdravie alebo prostredie. Spoločnosti vyrábajúce tieto produkty nerobia takmer nič pre to, aby zákazníkov z tohto omylu vyviedli.  

V rámci štúdie vedci preskúmali 10 bežných a 13 ekologických čistiacich produktov. Zisťovali, koľko VOC látok vylučujú. Ukázalo sa, že ekologické čistiace prostriedky vylučujú viac monoterpénov ako bežné čistiace prostriedky. Monoterpény vytvárajú sekundárne rizikové látky ako napríklad formaldehyd alebo peroxyacylnitrát.  

“Štúdia zistila, že vonná zložka týchto ekologických čistiacich produktov bola zdrojom prchavých monoterpénov. Ak sa v domácnosti zvyšujú hladiny týchto znečisťujúcich látok, citlivý ľudia si môžu vytvoriť dýchacie problémy, podráždenie očí, nosa, krku či kože. Opakované vystavenie vysokým koncentráciám formaldehydu zas môže viesť v niektorých prípadoch až k rakovine,” píšu vedci.

Ekologické v tomto prípade neznamená lepšie

Výskumníci nenašli nič čo by nasvedčovalo, že sú ekologické čistiace prípravky lepšie, či už v interiéri alebo exteriéri, než bežné čistiace prípravky.  

“Pozorovali sme veľmi malý rozdiel. Veľa spotrebiteľov je zavádzaných marketingom týchto produktov a tým zhoršujú kvalitu vzduchu vo svojich domácnostiach. Zároveň sa môžu vystaviť aj zdravotnému riziku,” vysvetľuje Ellen Harding-Smith, jedna z autorov štúdie.  

Autori tvrdia, že ekologická nálepka v tomto prípade neznamená, že je produkt lepší. Zároveň však vyzývajú výrobcov týchto produktov, aby zvolili inú cestu pri marketingu a propagácii. Výrobcovia by mali byť oveľa transparentnejší ohľadom toho, čo sa v ekologických čistiacich prostriedkoch skutočne nachádza. Zároveň by mali oveľa lepšie vysvetliť, ako čo najviac minimalizovať riziko, ktoré vzniká kontaktom s týmito škodlivými látkami.  

Pri používaní agresívnych čistiacich prostriedkov vieme, že ventilácia je základ. Pri upratovaní otvárame okná a necháme, aby sa vzduch na chvíľu vyvetral. Vďaka tomu minimalizujeme naše vystavenie škodlivým látkam, ktoré sa do ovzdušia vypúšťajú pri používaní týchto prípravkov. Problém je, že ak siahneme po ekologickej možnosti, môžeme získať mylnú predstavu o tom, že dôkladné vyvetranie nie je v tomto prípade potrebné. Tým trpí naše zdravie.  

Ďalší článok Predošlý článok

Môže sa vám tiež páčiť

upmoviesupmovieslookmovielookmoviewatchserieswatchseriesmoviestowatchfreemoviestowatchfreehurawatchhurawatchmyflixermyflixerflixtorflixtoraniwaveaniwavetheflixertheflixerflixtorflixtorfav movies, Dougray Scott: Bringing Football Home (2024), watch movies online, watch tv shows online,