Mikroplasty vedci našli aj v ľudskom srdci
Ľudia, Zdravie

Vedci našli mikroplasty už aj v srdci človeka: Štúdia naznačuje znepokojivý spôsob, ako sa tam mohli dostať

Mikroplasty sú vážnym problémom modernej doby. Čo je však znepokojivejšie, výskumníci sa s nimi stretávajú takmer všade kde sa pozrú. Mikroplasty znečisťujú vodu, ovzdušie a nachádzame ich už aj v ľudskom tele, napríklad v krvi.

Výskumníci priznávajú že štúdia orgánov, ktoré nie sú priamo vystavené okolitému prostrediu, je aj v dnešnej dobe limitovaná. V publikácii American Chemical Society sa však objavila štúdia, v rámci ktorej vedci skúmali srdcia ľudí, ktorí prešli operáciou orgánu. Ako už možno tušíte, výsledky tohto výskumu prinášajú znepokojivú správu, že mikroplasty nachádzame v mnohých tkanivách tohto orgánu. Mikroplasty vedci našli v srdci človeka pred samotnou operáciou, no objavujú sa náznaky, že sa do tkanív srdca môžu dostať aj počas zákroku.

Pod mikroplastmi rozumieme čiastočky plastov so šírkou menšou ako päť milimetrov. Existuje veľa spôsobov, ako sa tieto čiastočky môžu dostať do ľudského tela, napríklad cez ústa, nos, alebo iné telesné otvory. Veľa orgánov ľudského tela je však úplne izolovaných od vonkajšieho sveta. Pri týchto orgánoch vedci nemajú veľa spôsobov ako zistiť, či boli vystavené mikroplastom a ako ich to môže potenciálne ovplyvniť.

Mikroplasty nájdeme aj v našich srdciach

Autori novej štúdie chceli zistiť, či sa mikroplasty dostali do srdcovocievneho systému človeka či už priamym alebo nepriamym spôsobom. V prvotnom experimente vedci získali vzorky tkaniva 15 ľudí, ktorí prechádzali operáciou srdca. Od polovice sa im podarilo získať vzorky pred a po zákroku. Následne vedci tieto vzorky analyzovali a objavili čiastočky mikroplastov so šírkami od 20 do 500 mikrometrov. Tieto čiastočky pochádzali z ôsmich druhov plastov. Zvolená technika výskumu umožnila vedcom objaviť desiatky až tisíce individuálnych častíc mikroplastov. Tieto drobné čiastočky zároveň objavili aj vo vzorkách krvi. Množstvo mikroplastov sa líšilo medzi pacientmi.

Vedci priznávajú, že ich štúdia pracovala s veľmi malou vzorkou dobrovoľníkov. Napriek tomu však táto práca poskytuje dôkazy o tom, že sa mikroplasty môžu hromadiť a pretrvávať aj v srdci a jeho najvnútornejších tkanivách. Zároveň naznačujú, že invazívne lekárske zákroky môžu byť prehliadaným spôsobom, akým sa mikroplasty dostávajú do ľudského tela. Počas operačných zákrokov sa mikroplasty môžu priamym spôsobom dostať do krvného obehu a interných tkanivách človeka.

Ešte je však skoro vyvodzovať závery, dodávajú autori štúdie. Viac štúdií je potrebných na to, aby sme pochopili dopad mikroplastov na srdcovocievnu sústavu človeka a ich prognózu po operácii srdca. Výskumníci zatiaľ nedokážu v plnej miere povedať, aký dopad majú mikroplasty na naše zdravie, no rozhodne to nie je niečo, čo by nášmu zdraviu prospievalo. Téma mikroplastov v ľudskom tele si však vyžaduje viac prác, ktoré by dokázali popísať možné riziká a dlhodobý dopad mikroplastov na ľudské zdravie.

Ďalší článok Predošlý článok

Môže sa vám tiež páčiť