V jadre Zeme sa nachádza mimoriadne vzácny prvok, no ten uniká do vesmíru: Čo nám Hélium-3 prezrádza o vzniku našej planéty?

Nová štúdia zistila množstvo tohto prvku, aj rýchlosť akou z jadra uniká.

Hélium-3 je vzácny izotop hélia, ktorý podľa novej štúdie uniká z jadra našej planéty. Tento izotop pochádza ešte z čias veľkého tresku a ak sa výsledky práce potvrdia, mohlo by ísť o silný dôkaz o tom, že naša planéta vznikla v solárnej hmlovine, čo je stále predmetom nezhôd medzi vedcami.

Malé množstvá izotopu helium-3 boli zistené na zemskom povrchu, vysvetľuje portál Advancing Earth and Space Science. Vedci ale nedokázali popísať, či izotop uniká priamo zo zemského jadra, alebo z vrstvy nad ním – zemského plášťa. Nová štúdia ale potvrdzuje ako zdroj zemské jadro. Hélium-3 môže vznikať prírodnými procesmi, napríklad rádioaktívnym rozpadom tritia. Vo väčšine prípadov ale vzniká v hmlovinách, kde sa víri obrovské množstvo plynu a prachu.

Odoberajte Vosveteit.sk cez Telegram a prihláste sa k odberu správ

Hélium sa však radí k jedným z prvých prvkov, ktoré vo vesmíre vznikli. Izotop Hélium-3 tak možno vystopovať až k počiatkom nášho vesmíru. Lenže ako sa tento izotop dostal do jadra našej planéty? Planéty vznikajú postupným nabaľovaním hmoty okolo seba. Objav hélia-3 je teda odrazom prostredia, v akom naša planéta „vyrastala“. Keďže hélium-3 sa nachádza v planetárnych hmlovinách, jeho objav v jadre našej Zeme môže potvrdiť jednu z teórií o tom, kde naša planéta vznikala.

Nové poznatky o našej histórii

Nový výskum teda naznačuje, že sme vznikali uprostred solárnej hmloviny, nie na jej okraji.

„Z jadra našej planéty unikne ročne približne 2-tisíc gramov izotopu hélium-3, čo by dokázalo naplniť balón o veľkosti pracovného stola,“ vyjadril sa Peter Olson, vedúci autor štúdie.

Ten objav označil ako „prírodný div“, ktorý nám zároveň prezrádza niečo o histórii našej planéty. Vedci vytvorili počítačové modely planéty v dvoch kľúčových momentoch. Prvým bola formácia planéty, kedy mladá Zem naberala materiál z okolia, medzi ktorým sa nachádzalo aj hélium. Druhým kľúčovým momentom bola kolízia s planétou Theia, ktorá viedla ku vzniku nášho Mesiaca. Počas tejto udalosti Zem o časť hélia prišla.

Náraz bol tak silný, že opätovne roztavil zemskú kôru, vďaka čomu mohlo hélium uniknúť do vesmíru. Od tohto momentu uniká z našej planéty hélium do dnešného dňa. Na základe toho, koľko hélia z planéty uniklo a akým tempom uniká, vedci odhadujú, že sa v jadre našej planéty nachádza od 10 teragramov, až po jeden petagram (pozn. redakcie: 1015 gramov) hélia-3.

Hoci tento objav silno naznačuje, že naša planéta vznikala uprostred solárnej hmloviny, ešte nič nie je isté. Vedci budú v ďalších prácach hľadať aj stopy iných plynov, napríklad vodíka. Tie by mali unikať v rovnakom pomere a na rovnakých miestach ako objavené hélium-3. Objav ďalších podobných prvkov by bol presvedčivým dôkazom o tom, že naša sústava vznikala uprostred solárnej hmloviny.

Prihláste sa k odberu správ z Vosveteit.sk cez Google správy

Komentáre