Pomôže nám zvuk zistiť, čo sa deje v interiéri nášho Slnka?

Astroseizmológia je nový spôsob, pomocou ktorého by vedci mohli získať informácie o tom, čo sa deje pod povrchom našej hviezdy.

Slnko erupcia
Zdroj: Youtube (What If)

Hviezdy sa radia medzi najdôležitejšie objekty vo vesmíre, tvrdí YouTube kanál SciShow Space. Galaxie sú tvorené z hviezd, sústavy planét obiehajú okolo hviezdy a každý atóm, ktorý nie je vodík, alebo hélium, vznikol vo vnútri hviezdy.

Je preto logické, že astronómovia chcú o týchto objektoch vedieť čo najviac. Problém je, že ak chcú študovať hviezdy, jediným vhodným kandidátom, aspoň zatiaľ, je naše Slnko. Je to najbližšia hviezda, a tak ju môžeme preskúmať naozaj detailne. So súčasnou technológiou sa ale vieme pozrieť len na jej zovňajšok.

Odoberajte Vosveteit.sk cez Telegram a prihláste sa k odberu správ

Vedci však pracujú na novom spôsobe, ktorý by im umožnil nahliadnuť do útrob hviezd bez toho, aby sa tam museli ísť pozrieť sami. Nazýva sa to astroseizmológia a vedci plánujú pri tomto novom spôsobe skúmania hviezd použiť zvuk. Zvuk v tomto prípade nie je len to, čo môžeme počuť. Vo všeobecnosti je počuteľný zvuk len časťou z oveľa širšieho fenoménu – vibrácií. Kanál SciShow Space ponúka zaujímavú myšlienku, ktorá tvrdí, že spev vtáka a zemetrasenie nie sú až tak rozdielne úkazy. V oboch prípadoch ide o vibrácie, ktoré nám umožňujú vnímať niečo, čo nemôžeme vidieť. V oboch prípadoch ide tiež o vibrácie, no jeden prípad sú vibrácie vo vzduchu a ten druhý vibrácie pod našimi nohami.

Zvuk hviezdy

Seizmológia je veda, ktorá sa zameriava na študovanie týchto vibrácií. Pomocou toho, ako sa odrážajú v útrobách našej planéty vedci dokázali zistiť, z čoho sa skladá naša planéta. Použiť metódy seizmológie vo vesmíre je ale veľký problém. Vo vesmíre je vákuum, a tak nemajú zvukové vlny žiadne médium, cez ktoré by sa mohli šíriť.

Hviezdy sú ale špeciálnym prípadom. Vďaka nim môžeme „vidieť“ čo sa deje v ich vnútri, pretože pohyby na povrchu odrážajú to, čo sa deje v interiéri hviezdy. Vo vnútri sa totiž nachádzajú ložiská materiálu, ktorý sa zohrieva. Zohrievaním sa stáva redším a vystúpi na povrch. Tam stratí svoju energiu tým, že ju vyžiari v podobe svetla do vesmíru, ochladí sa a opäť klesne nižšie.

Tento nekonečný proces vytvára vibrácie, ktoré sa „ozývajú“ naprieč celým povrchom hviezdy a spôsobujú drobné zmeny v spôsobe, akým hviezda vyžaruje svetlo. Tieto zmeny sa ukazujú vo forme blikania, ktoré môžu astronómovia pozorovať a podľa toho zistiť, čo sa deje v útrobách hviezdy.

Prihláste sa k odberu správ z Vosveteit.sk cez Google správy

Komentáre