Excel návodySpravodajstvo

NÁVOD | Ako využiť v exceli funkciu CHOOSE

Dne si v rámci série návodov pre program Excel ukážeme, na čo sa využíva funkcia CHOOSE a ako ju zapisujeme.

Funkciu CHOOSE využijete vtedy, ak potrebujete priradiť k jednotlivým číslam určitý text alebo vykonať výpočet. Zo zoznamu umožňuje vybrať 1 až 254 hodnôt.

Zápis a syntax funkcie  

Funkciu zapisujeme takto: CHOOSE(index_číslo;hodnota1; [hodnota2]; …)

V syntaxi funkcie sa nachádzajú tieto argumenty:

  • Index_číslo je povinný argument, ktorý určuje, ktorý prvok zo zoznamu vyberieme. Jeho hodnota musí byť medzi 1-254.
    • Majte na pamäti, že ak je hodnota argumentu nižšia než číslo 1 alebo väčšia než počet hodnôt v zozname, vráti funkcia CHOOSE chybovú hodnotu v takomto tvare: #HODNOTA!
  • hodnota1; hodnota2; … Podľa zadaného argumentu index_číslo sa vráti príslušná hodnota. Argument môže byť číslo, odkaz na bunku, definovaný názov, vzorec, funkcia alebo textový reťazec.
Zdroj: vlastný

Na obrázku je riešenie problému, kde sme k číslam predstavujúcim interval 1 až 6 priradili príslušnú potravinu z nákupného zoznamu.

V poli Index_číslo sme zadali funkcii CHOOSE číselnú hodnotu 1 až 255, ktorá na základe nami zvoleného čísla vykonala určitú akciu. Zadali číslo 5, vykonal sa teda vzorec, funkcia, text, ktorý je uvedený v poli Hodnota5.

Zdroj: vlastný

Tagy
Zobraziť komentáre
Close
Close