Technológie

Náklady spojené s únikom dát rekordne rastú

Ponemon Institute v spolupráci so spoločnosťou IBM zverejnil svoju každoročnú štúdiu o škodách spôsobených únikom dát: Cost of Data Breach Study: Global Analysis. Na základe porovnávacej štúdie 350 firiem z 11 krajín sa ukázalo, že priemerné konsolidované náklady na dátové úniky predstavujú 3,8 milióna dolárov, a v porovnaní s rokom 2013 narástli o 23 percent.

Štúdia tiež zistila, že priemerné náklady spojené s každým strateným, alebo odcudzeným záznamom obsahujúcim citlivé alebo dôverné informácie, sa zvýšili o šesť percent, zo 145 na 154 dolárov. Najvyššie sú tieto náklady v zdravotníctve, kde každý takýto stratený záznam stojí až 363 dolárov. Najvyšší nárast bol zaznamenaný v maloobchode, kde priemerné náklady na stratený záznam narástli zo 105 na 165 dolárov.

Odoberajte Vosveteit.sk cez Telegram a prihláste sa k odberu správ

„Na základe nášho terénneho výskumu sme identifikovali tri havné dôvody, prečo tieto náklady rastú,“ povedal Larry Ponemon, zakladateľ a prezident Ponemonovho inštitútu. „Po prvé, zvyšuje sa nielen frekvencia kyberútokov, ale aj výdaje spojené s vyriešením týchto incidentov. Po druhé, finančné následky toho, že po únikoch dát spoločnosť stráca zákazníkov, majú značný vplyv na náklady. A po tretie, stále viac firiem zaznamenáva rastúce výdaje v súvislosti s právnymi úkonmi, vyšetrovaním, vyhodnocovaním a krízovým riadením.“

Pre firmy sú kľúčové nasledujúce zistenia:

Obstaranie poistenia, ktoré môže znížiť náklady spojené s únikom dát. V prípade, že je vysoká angažovanosť členov predstavenstva, náklady na každý stratený záznam a rovnako na poistenie klesajú.

Kontinuita podnikania má výrazný vplyv na zníženie nákladov spojených s dátovými únikmi.

Najnákladnejšie sú úniky dát v Spojených štátoch amerických (217 dolárov na stratený záznam) a v Nemecku (211 dolárov na stratený záznam). Najnižšie náklady boli naopak zaznamenané v Indii (56 dolárov) a v Brazílii (78 dolárov).

Náklady spojené s únikom dát sa líšia v závislosti od odvetvia. Priemerné globálne náklady na stratený a odcudzený záznam predstavujú 154 dolárov. V prípade zdravotníckych organizácií sa však priemerné náklady môžu vyšplhať až na 363 dolárov, a vo vzdelávaní dosahujú okolo 300 dolárov. Najnižšie náklady na únik dát boli zaznamenané v doprave (121 dolárov) a vo verejnom sektore (68 dolárov).

Väčšinu únikov spôsobujú hackeri a páchatelia pôsobiaci priamo v danej organizácii. Štúdia preukázala, že až 47 percent preskúmaných dátových únikov bolo spôsobených úmyselne.

Náklady na výstražné správy zostávajú nízke, a to aj napriek tomu, že náklady späté so stratenými obchodnými príležitosťami plynule rastú.

Výšku nákladov ovplyvňuje čas potrebný na odhalenie úniku a vyriešenie situácie. Pri úmyselných útokoch trvá v priemere 256 dní, kým sú rozpoznané, v prípadoch spôsobených chybou ľudského faktoru je na odhalenie potrebných 158 dní.

Zdroj: tlačová správa spoločnosti IBM, zdroj obrázka kitguru.net

Prihláste sa k odberu správ z Vosveteit.sk cez Google správy
Tagy
Zobraziť komentáre
Close
Close