Microsoft oznámil náhľad Backup Pre-Checks na Azure Virtual Machines

Zdroj: mspoweruser.com

Microsoft nedávno oznámil náhľad Backup Pre-Checks na Azure Virtual Machines, ktorý umožňuje zákazníkom Azure monitorovať vplyv konfiguračných zmien a podniknúť kroky na zabezpečenie kontinuity úspešných operácií zálohovania. Backup Pre-Checks zhrnie problémy, ktoré ovplyvňujú zálohovanie a zobrazí ich na palubnej doske Recovery Services Vault. Dokonca poskytuje odporúčania k opatreniam, ktoré musíte podniknúť k úspešným konzistentným súborovým zálohám alebo zálohám aplikácií. Backup Pre-Checks bežia v rámci plánovaných operácií zálohovania pre Azure Virtual Machines s jedným z nasledujúcich stavov:

  • Prešiel: Tento stav znamená, že konfigurácia vašich virtuálnych počítačov umožňuje úspešné zálohovanie a nemusia byť prijaté žiadne nápravné opatrenia.
  • Upozornenie: Tento stav označuje jeden alebo viac problémov v konfigurácii virtuálneho počítača, ktoré by mohli viesť k zlyhaniu zálohovania a poskytuje odporúčané kroky na zaistenie úspešných záloh. Napríklad  fakt, že nemáte nainštalovaného najnovšieho VM agenta môže mať za následok nepravidelné zlyhávanie záloh.
  • Kritický: Tento stav označuje jeden alebo viac kritických problémov v konfigurácii virtuálneho počítača, ktoré povedú k zlyhaniu zálohovania a tiež poskytuje potrebné kroky na zabezpečenie úspešných záloh. Sieťový problém spôsobený v dôsledku aktualizácie NSG pravidiel virtuálneho počítača napríklad spôsobí zlyhanie záloh, pretože bráni virtuálnemu počítaču komunikovať so službou Azure Backup.
Zdroj: StartItUp

Zdroj: azure.microsoft.com

Odoberajte Vosveteit.sk cez Telegram a prihláste sa k odberu správ
Prihláste sa k odberu správ z Vosveteit.sk cez Google správy

Komentáre