Americká FAA potvrdila možné rušenie systémov v lietadlách Boeing 737 kvôli 5G sieťam. Narušiť by mohli proces pristávania

Rádiové altimetre pracujú na frekvenciách blízkych tzv. C-pásmu v 5G sieťach. Na amerických letiskách tak môžu spôsobovať problémy.

Viaceré spoločnosti navrhujú počkať s aktiváciou 5G sietí v blízkosti letísk
Zdroj: Unsplash(Muhammad Syafi Al - adam, Gary Lopater)

O potencionálnych problémoch vybraných leteckých systémov pri rušení ich signálov s modernými 5G sieťami sme informovali už v minulosti. Problém, ktorého podstatu je možné identifikovať a vysvetliť pomerne jednoducho, sa však doposiaľ pohyboval iba v teoretickej vedeckej rovine. Najnovšie však naň upozornila aj americká FAA, ktorá len pred pár mesiacmi akékoľvek možné komplikácie zavrhovala. Nové regulácie však poukazujú na problém možného rušenia signálu v strojoch Boeing 737, ktoré sú využívané na celom svete. Obavy z možných problémov sa však netýkajú všetkých končín sveta, ale iba niektorých vybraných letísk v rámci USA, informuje TheRegister (via Techradar.com).

V čom spočíva problém rušenia signálov?

Problém možného rušenia signálov leteckých systémov s frekvenciami 5G sietí je pomerne jednoducho vysvetliteľný. Rušenie signálu sa totižto týka iba jedného konkrétneho prístroja, tzv. rádiového altimetra. Toto zariadenie pracuje na frekvenciách od 4,2 do 4,4 GHz, čo je pásmo medzinárodne vyhradené práve pre tento typ prístrojov. V jeho tesnej blízkosti sa však nachádza aj tzv. C-pásmo moderných 5G sietí. To funguje na frekvenciách od 3,7 do 3,98 GHz, teda minimálne v USA. Prípadné rušenie takéhoto signálu v špecifických podmienkach, napríklad výskyt vysokých budov alebo hôr v blízkom okolí, tak môže signály 5G staníc deformovať. Následne tak môže dochádzať ku rušeniu signálu spomínaného rádiového altimetra.

Odoberajte Vosveteit.sk cez Telegram a prihláste sa k odberu správ

Ešte pred niekoľkými mesiacmi však tento potencionálny problém americká FAA neidentifikovala a na celom území USA povolila pristávanie dotknutých lietadiel Boeing 737 aj v prípade, že sa v tesnej blízkosti letísk nachádzajú 5G stanice operujúce v C-pásme. Najnovšie regulácie však pôvodné znenie odporúčaní prepisujú, keďže sa v nich pripúšťa možné rušenie signálov. Viacero systémov lietadiel Boeing 737 sa totižto spolieha na správne fungovanie rádiového altimetra. Ide napríklad o prístroje automatizovaného akcelerometra, varovanie pred vzdialenosťou od povrchu či systém pre predchádzanie dopravných kolízií.

FAA nešpecifikovala problémové letiská

Nové odporúčania sa však údajne týkajú iba vybraných letísk, kde by mohlo byť nesprávne fungovanie rádiových altimetrov problémov. FAA však nešpecifikovala, o aké letiská presne ide. Vo svojom vyhlásení iba uviedla, že „nejde o letiská, kde FAA určila, že sú rádiové výškomery bezpečné a spoľahlivé aj v prostredí 5G C-pásma“. Z možného zoznamu zároveň možno logicky vylúčiť aj letiská, kde nie je nainštalované 5G pripojenie. Americká agentúra na možné „problémové“ letiská však upozornila už v minulosti. Na zozname bolo v tom čase až 87 letísk, ktoré trápi nízka viditeľnosť, bolo na nich osadené 5G pripojenie a zároveň na nich je vyžadované aj relevantné fungovanie rádiového altimetra.

Problematické sú práve stroje Boeing 737

Aktualizovaná smernica americkej FAA sa týka naozaj obrovského množstva lietadiel využívaných vo všetkých kútoch sveta. Z údajov z predošlých rokov sa smernica týka až 2 442 lietadiel v USA a až 8 342 lietadiel v celom svete. Smernica však v tomto prípade poukazuje práve na stroje Boeing 737, respektíve iba jeho vybrané modely. Spomínanými systémami totižto disponujú modely Boeing 737-100, -200, -200C, -300, -400, -500, -600, -700, -700C, -800, -900 a -900R. Naopak, modely Boeing 737-200 a -200C nie sú novými reguláciami ovplyvnené. Oba tieto modely totižto nedisponujú systémami pre automatizované pristátie, ktoré by mohli byť dotknuté rušením signálu z 5G vysielačov.

Problémov sa v EÚ ani UK báť nemusíme

Na záver ešte raz pripomíname, že možné problémy vybraných leteckých systémov sú problémom iba na hŕstke letísk v USA iba pri vyššie konkretizovaných strojoch. Obavy s rušením signálu nie sú v Európe, Veľkej Británii či iných častiach sveta na mieste. Najmä v EÚ a UK sú totižto C-pásma 5G sietí obmedzené na nižšie frekvencie, čo v praxi znamená, že možné rušenie ešte viac vzdialených pásiem je vysoko nepravdepodobné.

Prihláste sa k odberu správ z Vosveteit.sk cez Google správy

Komentáre