SpravodajstvoVesmír

Zamysleli ste sa niekedy, prečo je tvar planét pravidelný a pri asteroidoch tomu tak nie je?

Významnú úlohu zohráva gravitácia. Nie je to však jedený faktor, ktorý vplýva na tvar objektov vo vesmíre.

Slnečná sústava je tvorená objektami všetkých veľkostí, drobnými časticami prachu ako aj obrovskými planétami. Spoločnou črtou veľkých objektov je ich okrúhly tvar, zatiaľ čo telesá s menším priemerom sú tvaru nepravidelného. Zamýšľali ste sa niekedy nad tým, prečo je tomu tak?

Asteroidy ako súčasť slnečnej sústavy sú kamenné pozostatky, ktoré vznikli asi pred 4,6 miliardami rokov a vyznačujú sa najmä nepravidelným tvarom. Ich aktuálny známy počet je 1 106 675 a väčšinu z nich môžeme nájsť okolo nášho Slnka a medzi Marsom a Jupiterom. Ich veľkosť sa pohybuje od najväčšieho asteroidu s priemerom asi 530 kilometrov až po tie s priemerom menej ako 10 metrov. Zaujímavosťou je, že celková hmotnosť všetkých asteroidov spolu je menšou, ako je hmotnosť Mesiaca, píše americká NASA.

Odpoveď na nepravidelný tvar asteroidov hľadali aj maďarskí vedci

Štúdiom niekoľkých tisíc rôznych asteroidov sa vedci z univerzity v maďarskom Szegede domnievajú, že našli odpoveď na dlhotrvajúce tajomstvo nepravidelného tvaru asteroidov. Na tému upozorňuje portál  scroll.in.

„V našej slnečnej sústave je niekoľko stotisíc asteroidov. Obiehajú okolo Slnka, ale pretože sú malé, je ich povrchová gravitácia nízka. To znamená, že mnohé majú zvláštne, nepravidelné tvary,“ uviedol Gyula Szabo z univerzity v Szegede.

Odpoveď na túto otázku teda možno hľadať v gravitácii a v jej pôsobení na samotný objekt. Gravitačný ťah objektu vždy smeruje do stredu jeho hmoty. Čím je teleso väčšie, tým je väčšia aj jeho gravitačná sila. Objekt musí byť skutočne veľký, aby mohol vyvinúť dostatočne silné gravitačné pôsobenie na prekonanie sily materiálu, z ktorého je vytvorený. Menšie pevné predmety o priemere niekoľkých metrov alebo kilometrov majú gravitačné ťahy, ktoré sú príliš slabé na to, aby ich dokázali vytiahnuť do sférického tvaru. Inými slovami to znamená, že čím väčší je objekt, tak tým je väčšia pravdepodobnosť, že bude pravidelného tvaru v porovnaní s menšími objektmi. Veľkosť však nie je jediným faktorom, ktorý určuje tvar objektu.

Tvar objektu závisí aj od schopnosti jeho rotovania

Veľkosť sily gravitačného pôsobenia nezávisí však len od veľkosti objektu, ale i od schopnosti objektu rotovať. Naša planéta Zem má dostatočne potrebnú veľkosť na to, aby jej gravitačné ťahy boli dostatočne silné, aby jej zabezpečili relatívne pravidelný tvar. No rotácia Zeme sa predsa len prejaví v tom, že miesta v oblasti rovníka zaznamenávajú mierne znížené gravitačné pôsobenie v porovnaní s miestami v blízkosti jeho pólov. Rotácia spôsobuje teda to, že Zem má priemer v oblasti rovníka väčší ako priemer z jedného pólu na druhý pól. Rovníkový priemer Zeme je totižto 12 756 km a priemer z pólu na pól 12 712 km.

Tagy
Zobraziť komentáre
Close
Close