WiFi či mobilné dáta? Pri ktorom type pripojenia spotrebujete viac energie?

Sú rozdiely v spotrebe energie výraznými? Takéto sú výsledky štúdie!

WiFi vs Mobilne data
Zdroj: Vosveteit.sk, logá

Batérie našich smartfónov sú čoraz viac skúšané. Zatiaľ, čo telefóny v minulosti slúžili len za účelom písania správ, volania a občasného prezretia internetových stránok a podobne, tak dnes je tomu inak. Spolu s narastajúcim výkonom sa nám otvorili nové možnosti, ako môžeme využiť naše smartfóny. Batérie ako také, však zostali viac menej zachované, minimálne čo sa týka použitej technológie. V súčasnosti veľká časť z nás na dennej báze používa mobilný internet bez ohľadu na to, kde sa nachádzame. Ide však z pohľadu na spotrebu energie o efektívnejší spôsob v porovnaní s pripojením prostredníctvom WiFi, alebo nie?

WiFi, či mobilné dáta, ktorý typ pripojenia spotrebúva menej energie?

Na otázku, ktorý typ pripojenia je menej náročným na energiu, odpovedá štúdia publikovaná portálom researchgate.

Odoberajte Vosveteit.sk cez Telegram a prihláste sa k odberu správ

Vedci za týmto účelom vykonali niekoľko testov. Konkrétne za týmto účelom využili WiFi pripojenie, prostredníctvom ktorého sledovali spotrebu energie počas sledovania videa. Rovnaké video sledovali aj prostredníctvom mobilného pripojenia, pričom oba testy vykonali v  4-lokalitách, aby sa vyhli zakresleniu výsledkov. Rovnako treba dodať, že test sa neskladal len zo 4 sledovaní, ale test bol opakovaný každú hodinu. Test vykonávali v čase medzi 09:00 až 18:00. Pri výbere lokalít sa vedci sústredili na miesta, s dobrým pokrytím signálu. Išlo o konkrétne o lokality v rámci kampusu Dublin City University v Írsku. Vedci okrem iného sledovali aj ďalšie premenné, napríklad vyťaženosť siete, či dátovú priepustnosť a podobne so sústredením na vplyv na spotrebovanú energiu batérie.

Test spotreby energie sledovania videa cez mobilne data
Zdroj: Zou, Longhao & Javed, Ali & Muntean, Gabriel-Miro. (2017). Smart mobile device power consumption measurement for video streaming in wireless environments: WiFi vs. LTE. 1-6. 10.1109/BMSB.2017.7986151.

Prostredníctvom WiFi spotrebujete menej energie

Následne monitorovali rozdiel v spotrebe energie. Výsledkom ich bádania je, že v prípade WiFi pripojenia je spotreba energie nižšou v porovnaní s mobilnými dátami.

„Poznamenávame, že energetická účinnosť pre WiFi je o 58,13%, 54,12%, 54,90% a 57,62% vyššia ako u LTE, merania sme vykonali v budovách Henryho Grattana, The Hub, Outside Restaurant a Science Building. Je to preto, že rozdiel v oneskorení medzi stavom RRC Connected a RRC Idle v LTE je oveľa dlhší ako zodpovedajúca medzera v WiFi podľa merania“.

energeticka ucinnost_wifi vs mobilne data
Zdroj: Zou, Longhao & Javed, Ali & Muntean, Gabriel-Miro. (2017). Smart mobile device power consumption measurement for video streaming in wireless environments: WiFi vs. LTE. 1-6. 10.1109/BMSB.2017.7986151.

Vedci v publikovanej štúdia ďalej vysvetľujú, že rozdiel je spôsobený hlavne vo vzdialenosti medzi prijímateľom dát a sprostredkovateľom. Teda vo vzdialenosti medzi smartfónom a vysielačom. Rovnako však dodávajú, že na spotrebu vplýva aj kvalita signálu a ďalšie faktory.

„Je potrebné mať viac energie na udržanie stavu spojenia.“ hovoria vedci, ktorí ďalej dodávajú: „Všimnite si, že je potrebné vylepšiť stratégiu prideľovania zdrojov LTE a znížiť čas na chvoste v diskontinuálnom príjme LTE (DRX), alebo agregovať prístupový zdroj WiFi a presunúť dátový prenos z LTE do WiFi.“

V závere musíme však dodať, že výsledky testu vo veľkej miere závisia od pokrytia signálom operátora. Inými slovami, ako hustú sieť vysielačov má a akú technológiu využíva, ktorá vplýva na finálnu kvalitu pripojenia. Namerané rozdiely vedcov preto môžu byť, ako od lokality, tak aj od operátora k operátorovi rozdielne. Vo všeobecnosti však môžeme povedať, že mobilné dáta spotrebovávajú viac energie v porovnaní s WiFi.   

Prihláste sa k odberu správ z Vosveteit.sk cez Google správy

Komentáre